Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Vitamine- en mineralentekorten komen veel voor in Europa

Waarom wil de Europese Commissie dan duizenden supplementen verbieden terwijl ze al hebben toegegeven dat de meeste ervan veilig zijn?

Door Paul Anthony Taylor

Het blijkt steeds meer dat er in de Europese Unie veel mensen zijn met een vitamine- en mineralentekort. Zo geeft een recent rapport aan dat er mogelijk tot 3,6 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk de verkeerde voeding eten. Volgens de British Association for Parental and Enteral Nutrition lopen de kosten door deze verkeerde voeding voor het nationale ziekenfonds op tot meer dan 10,8 miljard euro per jaar.

Er wordt geschat dat maximaal 6 procent van de Britse bevolking lijdt aan ernstige vitamine- en mineralentekorten, en de Britse ziekenhuizen tonen aan dit in alle leeftijdsgroepen voorkomt, waaronder pasgeboren baby's. Er moeten dan ook ernstige vraagtekens worden geplaatst bij de wijsheid van het komende voorstel van de Europese Commissie – het uitvoerend orgaan van de Europese Unie – om de verkoop van duizenden vitamine- en mineralensupplementen in Europa te verbieden.

Het is ten slotte niet zo dat tekorten in de voeding enkel in het Verenigd Koninkrijk voorkomen.

In 1997 concludeerde een rapport van de Europese Commissie over de voedingsinname in de lidstaten van de Europese Unie bijvoorbeeld dat "er voor vrijwel alle vitaminen, mineralen en spoorelementen, één of meer bevolkingsgroepen zijn waarvan de inname onder de landelijk aanbevolen niveaus ligt." Mensen die voornamelijk risico liepen waren onder andere: vrouwen; adolescenten of kinderen (vooral de "kieskeurige eters"), ouderen; vrouwen net voor en in het begin van de zwangerschap; mensen die op dieet waren om af te vallen; mensen met een vegetarisch dieet; mensen met voedselallergieën; mensen die veel fast food of junk food aten etc.

De voedingsstoffen waarvan de grootste gebreken zijn aangetoond zijn onder andere ijzer, jodium en vitamine B2, B6 en D, ondanks het feit dat deze, met uitzondering van jodium, al verplicht aan enkele voedingsmiddelen werden toegevoegd.

Beperkingen voor toegestane voedingsstofgehalten in supplementen

Gezien het feit dat tekorten aan voedingsstoffen in heel Europa voorkomen, zijn natuurgeneeskundige artsen, deskundigen op het gebied van natuurlijke gezondheid en miljoenen consumenten in Europa nu gealarmeerd over het feit dat de Europese commissie voornemens is om voor het einde van dit jaar beperkingen voor de maximaal toegestane vitamine- en mineralengehalten in voedingssupplementen voor te stellen.

Aangezien onafhankelijke studies die aantonen dat de voedende inhoud van ons voedsel wezenlijk in de loop van de afgelopen decennia ´s is afgenomen wordt genegeerd, net als een overvloed van kennis en wetenschappelijke gegevens over vitaminen en voeding dat al 50, 60, 70, zelfs 80 jaar beschikbaar is, wordt over het algemeen verwacht dat de nieuwe gehalten zeer beperkend zullen zijn en ver onder de hoeveelheden zullen liggen die nodig zijn voor het bereiken en behouden van een optimale gezondheid. Als deze verwachtingen uitkomen, zal de wettelijke handhaving van dergelijke gehalten leiden tot een Europees verbod op letterlijk duizenden voedingssupplementen, waarvan er een aantal al tientallen jaren lang veilig worden verkocht en geconsumeerd.

De Europese Commissie geeft toe dat de meeste supplementen veilig zijn

Dit is echter niet voor het eerst dat de plannen van de Europese Commissie openlijk tegenstrijdig zijn met een aantal van haar eerdere garanties.

Zo publiceerde David Byrne, de toenmalige Europese Commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, tijdens de voorbereidingen in 2002 van de aanname door het Europese Parlement van het controversiële Voedings Supplement Richtlijn een bericht op internet namens de commissie met hierin de volgende verklaring: "Het doel is niet om voedingssupplementen te verbieden, zoals door sommigen wordt beweerd."

De boodschap van Byrne werd gepubliceerd als reactie op een groot aantal brieven die de Commissie had ontvangen van burgers die bezorgd waren over de Richtlijn en die tegen aanname waren. Het is opmerkelijk dat Byrne specifiek in dit bericht verklaarde: "Er bestaat geen twijfel aan dat de meeste producten die vandaag de dag op de markt worden gebracht veilig zijn en de verwachte kwaliteit hebben."

Als de maximumgehalten voor vitamines en mineralen die de Commissie voorstelt daarom inderdaad zo laag zijn als sommige mensen beweren, zullen vele consumenten van voedingssupplementen redelijkerwijze tot de conclusie komen dat de Commissie willens en wetens van plan is producten te verbieden die ze veilig acht.

Byrne koos ervoor zijn bericht als volgt af te sluiten, wellicht met in het achterhoofd het grote aantal Europese burgers die tegen de Richtlijn betreffende voedingssupplementen waren: "Ik kan u verzekeren dat uw belangen en die van consumenten in het algemeen bij ons zorg nummer één waren toen we de Richtlijn voorstelden. Ik ben van mening dat u alle recht hebt tot de aankoop van een breed aanbod van veilige en naar behoren geëtiketteerde voedingssupplementen als u dat wenst. En ik blijf ervan overtuigd dat de Richtlijn die binnenkort formeel zal worden aangenomen door het Europese Parlement en de Raad van Ministers daarvoor zal zorgen."

Wanneer de maximumgehalten uiteindelijk worden aangekondigd, zullen Europese burgers er dan ook eindelijk achter komen of Byrne en de Commissie de waarheid spreken of dat, zoals door sommigen wordt beweerd, hun echte doel het verbieden van supplementen was, hetgeen zou inhouden dat ze al die tijd hebben gelogen.

Geachte lezer, graag willen wij u erop wijzen dat niet alle aangegeven links naar een Nederlandse tekst verwijzen.