Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Veelgestelde vragen

Wat is een vitamine?

Casimir Funk, een Poolse wetenschapper, introduceerde in 1912 de term vitamine voor natuurlijke stoffen in voedsel die essentieel zijn voor leven. De naam wordt gevormd door een samentrekking van vita (in het Latijn leven) en amine omdat hij dacht dat de ontdekte stof een amine was. Funk werkte met de symptomen van rijstziekte beter bekend als beriberi. Hij ontdekte dat vier specifieke ziekten werden veroorzaakt door een gebrek aan vier verschillende vitale "aminen" in de voeding: scheurbuik (ernstig bloedverlies door lekkende bloedvaten – tekort aan vitamine C), rachitis (verzwakking van de botten – tekort aan vitamine D), pellagra (huidontsteking, aanhoudende diarree, dementie – tekort aan vitamine B3) en rijstziekte of beriberi (vergroot en verzwakt hart, pijn in de ledematen, zwakke spieren – gebrek aan vitamine B1).

 Vandaag de dag weten we dat er meer dan 20 organische moleculen zijn, vitaminen geheten, die allemaal een andere chemische structuur en rol in het lichaam hebben.

 Er zijn twee verschillende groepen vitaminen:

  1. De groep vitaminen die oplosbaar zijn in water (vitamine C en alle B vitaminen) en die door alle waterige componenten van de cel worden gedistribueerd;
  2. De groep vitaminen die oplosbaar zijn in vet (vitaminen A, D, E en K), die voornamelijk gevonden worden in cel componenten die rijk zijn aan vet, zoals de membranen.

Alhoewel ze allemaal essentieel zijn voor het behoud van het leven, wordt het grootste deel van de vitaminen niet in ons lichaam geproduceerd.

top

Krijgen we niet alle benodigde vitaminen binnen via onze voeding?

Nee. En ook niet voldoende van de overige microvoedingsstoffen.

Onafhankelijke studies in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen tonen aan dat de voedingswaarde van onze voeding de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald is.

De onderstaande tabellen geven de daling aan van de voedingswaarde van broccoli en aardappels die tussen 1951 en 1999 in Canada werden verkocht:

Broccoli, rauw, 3 roosjes, 93 g. 100/93=1.08

  Calcium
(mg)
IJzer
(mg)
Vitamine A
(I.U.)
Vitamine C
(mg)
Thiamine
(mg)
Riboflavine
(mg)
Niacine
(mg)
1951 130.00 1.30 3500 104.0 0.10 0.21 1.10
1972 87.78 0.78 2500 90.0 0.09 0.20 0.78
1999 48.30 0.86 1542 93.5 0.06 0.12 1.07
Veränderung in % -62.85 -33.85 -55.94 -10.10 -40.00 -42.86 -2.73

Aardappels, een aardappel, voor het koken geschild, 136 g. 100/136=0.74

  Calcium
(mg)
IJzer
(mg)
Vitamine A
(I.U.)
Vitamine C
(mg)
Thiamine
(mg)
Riboflavine
(mg)
Niacine
(mg)
1951 11.00 0.70 20.00 17.00 0.11 0.04 1.20
1972 5.74 0.49 0.00 16.39 0.09 0.03 1.15
1999 7.97 0.30 0.00 7.25 0.09 0.02 1.74
Veränderung in % -27.55 -57.14 -100 -57.35 -18.18 -50.00 45.00

Voor meer informatie:

Verenigde Staten
Vegetables Without Vitamins. Life Extension magazine, maart 2001.
http://www.lef.org/magazine/mag2001/mar2001_report_vegetables.html
Changes in USDA Food Composition Data for 43 Garden Crops, 1950 to 1999. Donald R. Davis, PhD, FACN, Melvin D. Epp, PhD and Hugh D. Riordan, MD. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 6, 669-682 (2004).
http://www.jacn.org/cgi/content/abstract/23/6/669

Canada
Nutrient Changes in Vegetables and Fruits, 1951 to 1999. Samengesteld door Jeffrey Christian.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20020705/...
Apparent Nutrient Changes in Government Data for a Selection of Fruits & Vegetables: 1951 vs 1999. L. A. Piché PhD RD, Associate Professor, Nutrition Program, Brescia University College.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20020705/...

Verenigd Koninkrijk
Meat and diary: where have all the minerals gone? Food Magazine 72, gepubliceerd door The Food Commission, UK. jan/maart 2006.
http://replay.web.archive.org/20070403150112/http://www.foodcomm.org.uk/PDF%20files/meat_dairy2.pdf
McCance and Widdowson studies
http://replay.web.archive.org/20070222140409/http://www.trccorp.com/faq_root_disease3.php

Nederlands
Vitamine weg uit groenten. De Telegraaf. 16 apr 2008.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/article3801467.ece

top

Is de ADH niet voldoende?

Nee, volgens ons niet. Er is een grote bundel van bewijzen die aangeeft dat veel vitaminen en mineralen – bij een consumptie die hoger ligt dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) – bevorderlijk zijn voor het behoud van een optimale gezondheid en het voorkomen van de ontwikkeling van chronische ziekten. De ADH geeft slechts de hoeveelheid vitaminen en mineralen aan die nodig zijn voor het voorkomen van veel voorkomende ziekten die al op korte termijn veroorzaakt worden door gebrek aan voedingsstoffen (zoals rachitis of scheurbuik) voor de gemiddelde persoon. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de stofwisselingsbehoeften van het individu, die op het genetisch niveau worden bepaald. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met voedingsgewoonten, levenswijze, gezondheidsstatus of vele andere individuele factoren. Daarnaast negeert de ADH het feit dat voedingsstoffen in teams werken in ons lichaam, in plaats van als individuele chemische stoffen zoals farmaceutische medicijnen dat doen. Als samenvatting kan opgemerkt worden dat voor het optimaal functioneren van al onze lichaamscellen aanzienlijk meer nodig is dan de ADH. Dat feit wordt helaas volkomen veronachtzaamd en zelfs ontkend. Ook zijn er een aantal noodzakelijke voedingsstoffen die in de ADH- richtlijnen eenvoudigweg niet genoemd worden!

top

Wat is cellulaire gezondheid?

Het concept van cellulaire gezondheid is gebaseerd op het principe dat gezondheid wordt bepaald op het niveau van de biljoenen cellen waaruit het menselijk lichaam bestaat. Het cellulaire niveau in het menselijk lichaam wordt volkomen verwaarloosd door de conventionele geneeskunde, en orthodoxe artsen behandelen onze organen zonder voldoende aandacht te besteden aan de voedingsstatus van de cellen waaruit deze bestaan.

Vitaminen, mineralen, aminozuren en andere essentiële voedingsstoffen zijn nodig voor de duizenden biochemische reacties die continue in elke cel plaatsvinden, en een chronisch tekort aan deze essentiële voedingsstoffen is de meest voorkomende oorzaak van een onvoldoende of gebrekkig functioneren van de cellen en daardoor dus op termijn van aandoeningen en ziekten.

Een optimale inname van vitaminen, mineralen, aminozuren en andere essentiële voedingsstoffen is daarom de sleutel tot het bereiken van een optimale gezondheid en het voorkomen van de ontwikkeling van chronische ziekten.

Voor meer informatie, kijk op The Foundation of Cellular Health

top

Wat is voedingsstoffensynergie?

Het concept van voedingsstoffensynergie maximaliseert de voordelen van microvoedingsstoffen voor de gezondheid omdat gebleken is dat ze het beste werken in "teams". Het is daarom niet de inname van een enkele voedingsstof die zorgt voor een volledige gezondheid, maar de inname van een volledig spectrum van een aantal verschillende microvoedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en spoorelementen. De klinische effectiviteit van deze aanpak is niet alleen aangetoond door veel van onze eigen onderzoeken, maar ook door onafhankelijke onderzoeken door anderen.

Onderzoek op het gebied van cellulaire gezondheid richt zich op voedingsstoffensynergie als effectiefste aanpak voor het optimaliseren van cellulair metabolisme en het herstellen van de balans daarvan, omdat herhaaldelijk werd aangetoond dat deze aanpak effectiever is dan het gebruik van individuele voedingsstoffen, of een willekeurige combinatie daarvan.

top

Wat zijn de voordelen van de aanpak van cellulaire gezondheid ten opzichte van conventionele geneeskunde?

De aanpak van de cellulaire gezondheid is gebaseerd op de ontdekking dat gezondheid en ziekte niet bepaald worden op het niveau van de organen maar op het niveau van de biljoenen cellen waar deze organen en het menselijk lichaam uit bestaan.

Deze aanpak staat loodrecht tegenover die van de conventionele geneeskunde, die het lichaam opdeelt in verschillende disciplines en elk orgaan in feite als aparte eenheid behandelt. Zo zorgt in de conventionele geneeskunde de cardioloog voor het hart, de gastro-enteroloog voor de spijsvertering, de hepatoloog voor de lever etc. Deze aanpak negeert het feit dat de allerbelangrijkste reden voor een verzwakking van de celfunctie – en dus voor de ontwikkeling van ziekte – een gebrek is aan bio-energie op het celniveau.

De belangrijkste bio-energiemoleculen die cellen nodig hebben om goed te kunnen functioneren zijn bio-katalysatoren; kleine moleculen die de chemische reacties versnellen die plaatsvinden in de cellen. De belangrijkste van deze moleculen zijn vitaminen, mineralen, spoorelementen en bepaalde aminozuren. Cellulaire gezondheid is een nieuw onderzoeksveld dat deze kennis toepast voor de preventie en behandeling van de meest voorkomende ziekten van tegenwoordig.

Geneeskunde die op farmaceutica is gebaseerd, daarentegen, behandelt niet de basisoorzaak van ziekten – tekorten aan voedingsstoffen op celniveau – maar behandelt in plaats daarvan enkel de symptomen: pijnstillers tegen hoofdpijn, antacidum tegen maagzuur; ontstekingsremmers tegen jicht, etc.

Bovendien is geneeskunde die op farmaceutica is gebaseerd zeer gevaarlijk. In 1998 publiceerde het Journal of the American Medical Association bijvoorbeeld een onderzoek waarin geschat werd dat in het jaar 1994 ongeveer 2.216.000 ziekenhuispatiënten in de Verenigde Staten een ernstige reactie had gehad op geneesmiddelen en er 106.000 mensen aan een reactie hierop waren overleden. Hiermee stonden voorgeschreven medicijnen die in een ziekenhuis worden toegediend door medisch bevoegd personeel volgens de instructies van de fabrikant, tussen de vierde en de zesde plaats van doodsoorzaken in de Verenigde Staten in dat jaar. Recenter schatte onderzoekers van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA dat in 2004 een enkel geneesmiddel, Vioxx, tussen 88.000 en 139.000 hartaanvallen had veroorzaakt, waarvan er 30 tot 40 procent waarschijnlijk fataal waren, in de vijf jaar dat het medicijn op de markt was.

De natuurlijke therapieën die gebaseerd zijn op de principes van cellulaire gezondheid zijn daarentegen in werkelijkheid gezonder dan het voedsel op uw bord. Het is zelfs zo dat er geschat wordt dat, op basis van gegevens die voornamelijk zijn verzameld door officiële statistieken van de overheid van Nieuw Zeeland, blijkt dat het risico op overlijden door het innemen van een supplement ligt ergens tussen de kans op overlijden als gevolg van het getroffen worden door de bliksem en die als gevolg van het geraakt worden door een vallende meteoriet.

top

Is er onderzoek dat de aanpak van de cellulaire gezondheid ondersteunt?

Ja! De website van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie bevat gegevens van veel belangrijke klinische onderzoeken die verslag doen van het doorslaggevende belang van microvoedingsstoffen en voeding voor het behouden van een optimale gezondheid.

Samen met onze cellulaire gezondheid en documenten van de WHO pagina's, zult u op weinig andere plaatsen een uitgebreidere "bibliotheek" aantreffen over de gezondheidsvoordelen van vitaminen, microvoedingsstoffen en voeding in de strijd tegen de meest voorkomende ziekten in de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelingslanden van dit moment.

Bij het documenteren van deze onderzoeken en rapporten hebben we grote moeite gedaan onderzoeken op te nemen van zo lang mogelijk geleden. Dit hebben we gedaan om vast te leggen dat er al 50, 60, 70 en zelfs 80 jaar lang een overvloed van kennis en wetenschappelijke informatie over natuurgeneeswijzen beschikbaar is.

top

Waarom hebben we nog nooit eerder over deze doorbraken gehoord?

De farmaceutische industrie heeft geen belang bij therapieën die gebaseerd zijn op het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren en andere natuurlijke essentiële voedingsstoffen, omdat deze stoffen niet gepatenteerd kunnen worden en daarom niet met veel winst kunnen worden verkocht. Dat is de reden dat alle informatie over de gunstige uitwerking van deze stoffen zoveel mogelijk wordt verhinderd en op grote schaal, herhaaldelijk wordt ontkend.

De synthetische medicijnen die door de farmaceutische industrie worden geproduceerd kunnen echter wel worden gepatenteerd, en totale wereldomzet van farmaceutica groeide in 2006 met 7% en bedraagt $643 miljard dollar. Met andere woorden, de jaarlijkse wereldomzet van de gehele farmaceutische industrie is nu ruim een half miljard Amerikaanse dollar.

De marktplaats voor de farmaceutische industrie is het menselijk lichaam – maar alleen zolang het lichaam ziek is. Daarom is instandhouding en uitbreiding van ziekten een allereerste vereiste voor de groei van de farmaceutische industrie.

Een belangrijke strategie voor het bereiken van dit doel is de ontwikkeling van medicijnen die slechts symptomen onderdrukken en het voorkomen van genezing of uitroeiing van ziekten. Dit verklaart waarom de meeste voorgeschreven medicijnen die vandaag de dag op de markt zijn geen bewezen werkzaamheid hebben en zich enkel op symptomen richten.

De bevordering en uitbreiding van ziekten vergroten de markt van de farmaceutische investeringsindustrie – terwijl preventie en behandeling van de basisoorzaken van ziekten de winstgevendheid op de lange termijn verlagen; daarom wordt dit vermeden of zelfs verhinderd door deze industrie. Het ergste van alles is dat het uitroeien van ziekten door de aard ervan niet verenigbaar is met, en volkomen indruist tegen, de belangen van de farmaceutische investeringsindustrie.

Vitaminen en andere effectieve natuurgeneesmiddelen die cellulair metabolisme optimaliseren bedreigen de "zieke" farmaceutische sector omdat ze zich richten op de cellulaire oorzaak van de meest voorkomende ziekten van vandaag en ze niet gepatenteerd kunnen worden.

Voor meer informatie, ga naar de Wetten van de farmaceutische industrie

top

Geachte lezer, graag willen wij u erop wijzen dat niet alle aangegeven links naar een Nederlandse tekst verwijzen.