Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De basis van cellulaire geneeskunde

Miljoenen mensen in Nederland en wereldwijd honderden miljoenen mensen hebben een te hoge bloeddruk. Het is de meest voorkomende hart- en vaataandoening. De epidemische omvang van deze ziekte is voornamelijk te wijten aan het feit dat tot nu toe de oorzaken van hoge bloeddruk niet of nauwelijks werden begrepen.

Hoge bloeddruk

De traditionele geneeskunde moet toegeven dat de oorzaak van hoge bloeddruk in meer dan 90% van de gevallen niet bekend is. De vaak gestelde medische diagnose luidt dan “essentiële hypertensie”, ofwel oorzaak onbekend, met als gevolg dat de conventionele geneeskunde zich in de meeste gevallen beperkt tot symptoombestrijding. Met bètablokkers, diuretica (plaspillen) en andere medicijnen wordt dan geprobeerd de bloeddruk te verlagen, maar daarmee wordt de onderliggende oorzaak niet aangepakt.

De moderne cellulaire geneeskunde betekent een doorbraak voor onze kennis over de oorzaak, de preventie en de bijbehorende therapie voor hoge bloeddruk. De voornaamste oorzaak is een chronisch tekort aan vitaminen en andere essentiële voedingsstoffen in miljoenen cellen van de slagaderwanden. Dat leidt tot spanning en verdikking van de vaatwand en kan uiteindelijk de bloeddruk verhogen. Een verminderde spanning van de vaatwand leidt tot verwijding van de bloedvaten, met als gevolg een verlaging van de bloeddruk. Ik ben van mening dat bij een gezond mens een normale spanning op de bloedvatwand bereikt wordt door een optimale productie van ontspanningsfactoren in de cellen van de vaatwand. Bij mensen met een hoge bloeddruk bestaat er naar mijn mening een tekort aan deze ontspanningsfactoren.

Klinische studies

Diverse klinische onderzoeken hebben reeds aangetoond dat verscheidene vitaminen in staat zijn een hoge bloeddruk te verlagen en vaak zelfs helemaal terug te brengen tot een normaal niveau. Bijwerkingen zijn bij deze natuurlijke producten niet bekend. Een te grote daling van de bloeddruk werd niet waargenomen. Een dergelijke daling kan namelijk leiden tot duizeligheid en andere gezondheidsproblemen. Dit zijn veel voorkomende en gevreesde bijwerkingen bij gebruik van de traditionele bloeddrukverlagende middelen.