Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De basis van cellulaire geneeskunde

Miljoenen mensen in Europa lijden aan een falende hartfunctie, met als gevolg kortademigheid, oedeem en vermoeidheid. In sommige gevallen is falen van de hartfunctie het gevolg van een hartinfarct. In de meeste gevallen echter, zoals bij chronische hartspierklachten, ontstaat de hartzwakte zonder enige voorafgaande cardiologische complicatie. Volgens de statistieken lijden op dit moment meer dan vijftien miljoen mensen over de hele wereld aan een falende hartfunctie. Het aantal patiënten is de laatste decennia verdrievoudigd. De snelle uitbreiding is mijns inziens ook bij een falende hartfunctie te wijten aan het feit dat de voornaamste oorzaken tot nog toe niet of nauwelijks bekend zijn.

De traditionele geneeskunde beperkt zich in wezen tot het bestrijden van de symptomen van hartinsufficiëntie. Er worden diuretische middelen (plaspillen) voorgeschreven om het vocht af te voeren dat door de verminderde pompfunctie van het hart in het lichaam wordt vastgehouden. Onvoldoende begrip van de werkelijke oorzaken van een falende hartfunctie verklaart ook de ongunstige prognose van deze aandoening. Vijf jaar nadat de aandoening is geconstateerd, is nog maar 50 procent van de patiënten in leven. Voor veel van deze patiënten is een harttransplantatie het laatste redmiddel, maar de meeste patiënten overlijden zonder ooit een operatie te hebben gehad.

De moderne cellulaire geneeskunde betekent een doorbraak in het begrijpen van de oorzaken, de preventie en de behandeling van hartzwakte. De aandoening wordt vaak veroorzaakt of verergerd door een tekort aan vitaminen en andere voedingsstoffen die zorgen voor de bio-energie voor de hartspiercellen. Dit tekort aan bio-energie in miljoenen hartspiercellen verzwakt de pompfunctie van het hart. Dit resulteert in een onvoldoende toevoer aan het lichaam van zuurstof en voedingsstoffen. De gevolgen daarvan zijn kortademigheid, oedeem en vermoeidheid.

Vitamine observatie onderzoek

In een vitamine observatie onderzoek in samenwerking met artsen en therapeuten, werd het effect op de prestaties van het hart en het fysieke prestatievermogen van patiënten met een falende hartfunctie getest. Er werden zes patiënten met verzwakte hartspieren in de leeftijdsgroep van 40 tot 66 jaar onderzocht. Voordat het experiment begon, werd de pompfunctie (ejectiefractie) van het hart gemeten door middel van een ECG (hartonderzoek met geluidsgolven of hartecho). Daarnaast werd het lichamelijke prestatievermogen van elke patiënt vastgesteld met een ergometer. Vervolgens kregen de patiënten naast hun gebruikelijke medicijnen een selectie vitaminen. Na twee maanden werd een cardiografisch en een ergometrisch controle-onderzoek verricht. De pompfunctie van het hart en het fysieke prestatievermogen van de patiënten was gemiddeld met 20 procent verbeterd. Deze resultaten zijn opmerkelijk, omdat de traditioneel voorgeschreven medicijnen de pompfunctie van het hart tot dusverre niet eens half zoveel kunnen verbeteren.

De fatale gevolgen bij onvoldoende behandeling van een hartzwakte

Doordat de kennis over de oorzaken van een falende hartfunctie in de traditionele geneeskunde onvolledig is, is ook de behandeling onvoldoende. We weten nu dat hartzwakte vaak door een chronisch tekort aan vitaminen en andere voedingssupplementen in miljoenen hartspiercellen wordt veroorzaakt. Dat leidt tot een verminderde pompfunctie van het hart, een relatief lage bloeddruk en een verminderde doorbloeding van de organen.

De nieren, die als voornaamste taak overtollig vocht uit het lichaam naar de urine moeten filteren, werken daardoor minder goed. Deze filterfunctie is echter afhankelijk van een optimale bloeddruk. Bij een te lage bloeddruk als gevolg van een falende hartfunctie wordt er te weinig vocht uitgefilterd, en dat vocht hoopt zich in het lichaam op. Om het overtollige vocht uit het lichaam af te voeren, schrijven artsen dan vaak plaspillen (diuretica) voor.

En dat is het begin van een vicieuze cirkel in de traditionele behandelmethode: diuretische middelen zorgen er niet alleen voor dat er meer overtollig vocht uit het lichaam wordt afgevoerd, ze voeren ook belangrijke mineralen en spoorelementen af, evenals een groot deel van de in water oplosbare vitaminen, zoals vitamine C en B. Vitaminegebrek is de hoofdoorzaak van hartzwakte, dus de diuretische medicatie verergert de aandoening alleen maar. Nu begrijpen we ook waarom de prognose voor patiënten met hartfunctiestoornissen zo ongunstig is en waarom slechts één op de twee patienten bij wie een falende hartfunctie is geconstateerd, de grens van vijf jaar overleeft. In elk geval dient de behandeling met diuretica te worden aangevuld met doses vitaminen.