Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De basis van cellulaire geneeskunde

Nog altijd sterft één op de twee Europeanen aan de gevolgen van atherosclerotische neerslag in de kransslagaders (met als gevolg een hartinfarct) of in de halsslagaders en bloedvaten van de hersenen (met als gevolg een beroerte). De enorme toename van deze ziekte is te wijten aan het feit dat tot op heden de werkelijke oorzaken van atherosclerose niet of onvoldoende bekend waren.

Cardiovascular disease

De conventionele geneeskunde beperkt zich voornamelijk tot het bestrijden van de symptomen die met atherosclerotische neerslag gepaard gaan. Calciumantagonisten, bètablokkers, nitraten en andere medicijnen worden voorgeschreven om de pijn van angina pectoris te verlichten. Chirurgische ingrepen (bypassoperaties) zijn bedoeld om de circulatie van het bloed door de vernauwde slagaders mechanisch te verbeteren. Bijna geen van de conventionele behandelmethoden richt zich op de onderliggende oorzaak van de atherosclerose, namelijk de instabiliteit van de vaatwand.

De cellulaire geneeskunde betekent een doorbraak in onze kennis over de oorzaken van coronaire hartziekte en andere vormen van atherosclerotische hart- en vaatziekte. De voornaamste oorzaak is, zoals reeds vastgesteld, een chronisch tekort aan vitaminen en andere celfactoren in miljoenen vaatwandcellen. Dit leidt tot verzwakking van de vaatwand, talrijke kleine scheurtjes, atherosclerotische neerslag en bijgevolg tot een hartinfarct of een beroerte. Aangezien atherosclerotische neerslag het gevolg is van een gebrek aan vitaminen, is de belangrijkste maatregel die daartegen kan worden ondernomen een optimale toevoer van vitaminen en andere voedingssupplementen.

Klinische Studies

Het grote belang van de diverse componenten van vitaminepreparaten voor de preventie van cardiovasculaire ziekten werd in talrijke klinische studies bevestigd.

Dr. James Enstrom en zijn collega’s van de Universiteit van Californië in Los Angeles hebben gedurende een periode van tien jaar de inname van vitaminen onderzocht bij meer dan 11.000 Amerikanen. Dit door de overheid gesteunde onderzoek heeft aangetoond dat bij mensen die ten minste 300 mg vitamine C per dag innamen het aantal hartaandoeningen bij mannen met 50% werd verminderd en bij vrouwen met 40%, vergeleken met de 50 mg die de gemiddelde Amerikaan per dag met de voeding binnenkrijgt. Verhoogde inname van vitamine C leidde ook tot een langere levensverwachting van wel zes jaar. De Canadese arts dr. G.C. Willis heeft aangetoond dat vitamine C atherosclerose in de beenaderen op natuurlijke wijze kan tegengaan. Aan het begin van zijn onderzoek registreerde hij de atherosclerotische neerslag met behulp van een injectie met radioactieve contrastvloeistof (angiografie). Daarna kreeg de helft van de onder-zoekspatiënten 1,5 gram vitamine C per dag, de andere helft kreeg geen extra vitamine C. Bij de patiënten die dagelijks 1,5 gram vitamine C namen, bleek in 30 procent van de gevallen de atherosclerotische neerslag te zijn verminderd. Bij de patiënten zonder extra vitamine C was daarentegen geen vermindering te zien. De neerslag was gelijk gebleven of verder toegenomen. Dit belangrijke klinische onderzoek werd meer dan 40 jaar geleden uitgevoerd, maar is tot nu toe nauwelijks bekend.

Ook in Europa geldt: hoe meer vitaminen, hoe minder hartinfarcten

Een van de grootste onderzoeken naar het belang van vitaminen voor de preventie van cardiovasculaire aandoeningen heeft plaatsgevonden in Europa. Het is een bekend feit dat cardiovasculaire aandoeningen meer voorkomen in Scandinavië en andere Noord-Europese landen dan in mediterrane landen. Professor Gey en collega’s van de Universiteit van Basel onderzochten in hoeverre deze verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa verband hielden met de vitaminetoevoer via de voeding.

De onderzoeksresultaten waren ondubbelzinnig:

Dit onderzoek geeft ook het wetenschappelijke antwoord op het lage aantal hartinfarcten in Frankrijk, Griekenland en andere mediterrane landen. De bepalende factor is een optimale inname van vitaminen via de natuurlijke voeding in deze gebieden. Vooral de consumptie van zuidvruchten, wijn, olijfolie en andere vegetarische producten draagt hiertoe bij.

Ook vitamine E en bèta-caroteen helpen een hartinfarct voorkomen

Ook de opname van vitamine E (tocoferolen) en provitamine A (bèta-caroteen) draagt bij aan de vermindering van de kans op een hartinfarct. In diverse grootscheepse onderzoeken is het belang van deze vitaminen voor een gezond hart- en vaatstelsel overduidelijk aangetoond.

Bij een onderzoek naar de gezondheid van verpleegkundigen, the Nurses Health Study, waren meer dan 87.000 Amerikaanse verpleegkundigen tussen de 34 en 59 jaar betrokken. Geen van de deelnemers aan het onderzoek vertoonde vooraf tekenen van een cardiovasculaire aandoening. In 1933 werd het eerste resultaat gepubliceerd in “The New England Journal of Medicine”. Zo bleek dat deelnemers aan het onderzoek die meer dan 200 eenheden vitamine E per dag innamen, de kans op een hartinfarct met 34% konden verlagen, in vergelijking met hen die slechts drie eenheden kregen, hetgeen de gebrekkige hoeveelheid is die de gemiddelde Noord- en Midden-Europeaan per dag binnenkrijgt.

Bij het onderzoek naar de gezondheid van personeel in de gezondheidszorg, the Health Professional Study, waren meer dan 39.000 mannen betrokken in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. Aan het begin van het onderzoek had geen van de deelnemers last van een cardiovasculaire aandoening, diabetes of een verhoogde cholesterolspiegel. Aangetoond werd dat mensen die 400 eenheden vitamine E per dag innamen de kans op een hartinfarct konden verkleinen met 40%, vergeleken met hen die 6 eenheden vitamine E per dag kregen.

In een onderzoek naar de gezondheid van artsen, the Physicians Health Study, werden meer dan 22.000 artsen in de leeftijd van 40 tot 84 jaar onderzocht. Reeds in 1992 werd een tussenresultaat gepubliceerd door dr. Hennekens van de Universiteit van Harvard. Het bleek dat bij proefpersonen die al aan een cardiovasculaire aandoening leden de inname van 50 mg bètacaroteen per dag de kans op een hartinfarct of beroerte met de helft verminderde.

De resultaten van de hier beschreven onderzoeken kunnen als volgt worden samengevat: