Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Ons lichaam laat zien hoe kanker bestreden moet worden – Deel 1

Kanker is wereldwijd doodsoorzaak nummer 2. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO geeft aan dat bij toename van de levensverwachting, het aantal kankerdiagnoses zal stijgen met 75-90% in 2030. Terwijl enorme sommen geld uitgegeven worden aan kankeronderzoek, is er nog steeds geen genezende behandeling in zicht. De reden daarvoor is dat het kankeronderzoekbolwerk op grote schaal bestaande conventionele benaderingen in stand houdt, en een afwijzende houding heeft ontwikkeld tegenover nieuwe en innovatieve concepten.

Microscoop foto van borstkankercellen (bruingekleurde celophoping in het midden) die zijn uitgezaaid naar de lever. Het woord "metastase" beschrijft het proces dat kankercellen van een orgaan zich vestigen in een ander orgaan en zich daar vermenigvuldigen. Dit proces wordt mogelijk gemaakt door enzymen hier getoond als rode "Pacman" figuren. Meer inzicht in de mechanismen van de ontwikkeling van kanker kunt u lezen in het boek van Dr. Rath en Dr. Aleksandra Niedzwiecki, "De overwinning op kanker".

Het Dr. Rath Research Instituut heeft nieuwe wegen ontdekt om kanker te begrijpen en te bestrijden. In ons onderzoek richten we ons op het inperken van kanker-uitzaaiing (metastase). Metastase van kanker, en niet de primaire tumor, is verantwoordelijk voor het overlijden van meer dan 90% van de kankerpatiënten. In onze benadering is een centrale rol weggelegd voor het belang van gezond en sterk bindweefsel om de agressiviteit van kanker te beteugelen, door het formeren van een natuurlijke barrière die voorkomt dat kwaadaardige cellen zich verspreiden (metastasering). Onze benadering is tevens gebaseerd op de toepassing van natuurlijke, niet-giftige stoffen om de functie van het bindweefsel te optimaliseren en te versterken.

We hebben aangetoond dat een synergetische combinatie van specifieke microvoedingsstoffen (vitamine C, lysine, proline, groene thee-extract en andere) in staat is het proces van metastasering effectief onder controle te krijgen en daarbij gelijktijdig andere belangrijke kankermechanismen te remmen. De werkzaamheid van deze microvoedingsstoffencombinatie is vastgesteld op meer dan 60 kankercellijnen.

Onlangs heeft ons onderzoek een extra wetenschappelijk bewijs geleverd dat de centrale rol van gezond bindweefsel bij kanker ondersteunt, zoals dat meer dan 20 jaar geleden al door dr. Rath beschreven is. In een innovatief concept beweerde dr. Rath dat bij een langdurig vitamine C-tekort ons lichaam een uniek groot molecuul - (lipoproteïne(a) - aanmaakt, dat in staat is zwak bindweefsel te versterken. Daarmee gedraagt lipoproteïne (a) oftewel Lp(a) zich als surrogaat voor vitamine C. Datzelfde Lp(a), dat functioneert als “reparatie”- molecuul in atherosclerotische vaatwandaanslag, is echter tevens in staat om verspreiding van kanker te helpen beperken, door het versterken van zwak bindweefsel.

Ons meest recente wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd met het unieke muismodel (Gulo-/-; Lp(a)+) dat wij in ons instituut ontwikkelden. Dit muismodel bootst het menselijke metabolisme na in twee belangrijke aspecten: gebrek aan eigen aanmaak van vitamine C en mogelijkheid tot aanmaak van Lp(a). Dit specifieke muismodel imiteert een unieke gebeurtenis in het menselijk metabolisme die rond 40 miljoen jaar geleden optrad. Dat was de tijd dat mensen de mogelijkheid tot lichaamseigen aanmaak van vitamine C verloren, en het Lp(a)-gen bij onze voorouders verscheen. In een vroegere studie gebruikten we dit muismodel om het uiteindelijke bewijs te leveren dat Lp(a) zich gedraagt als een tijdelijk reparatiemolecuul in vaatwanden die verzwakt zijn door een vitamine C-tekort in de voeding, leidend tot atherosclerose.¹

In onze meest recente studie² gebruikten we de (Gulo-/-; Lp(a)+) muis om de natuurlijke mechanismen van groei en ontwikkeling van kanker beter te begrijpen. In het bijzonder wilden we weten of Lp(a) (als surrogaat voor vitamine C) bij kanker eenzelfde rol speelt als bij atherosclerotische hartziekte. De resultaten van deze studie zullen we gedetailleerder presenteren in de volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

Ref.:
1. J. Cha, A. Niedzwiecki, M. Rath; Am J Cardiovasc Dis 2015;5(1):53-62
2. J. Cha, MW Roomi, et. al, Int J Onco 49:895-902, 2016016