Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Dr. Aleksandra Niedzwiecki

Dr. Niedzwiecki

Dr. Aleksandra Niedzwiecki, bestuurslid van de Dr. Rath Health Foundation, is naast vice-voorzitster van het dagelijks bestuur tevens vice-voorzitster van de onderzoeksafdeling van Matthias Rath, Inc.

Dr. Niedzwiecki behaalde haar doctorstitel in de biochemie aan de universiteit van Warschau in Polen.

Zij deed aan verschillende academische instituten in de VS en andere landen onderzoek naar de stofwisseling van cellen, genetica en het moleculaire mechanisme van de veroudering. Zij bekleedde leerstoelen aan de Rockefeller Universiteit in New York, aan de universiteit van Toronto (Canada), de universiteit van Warschau (Polen) en aan het Linus Pauling Instituut in Californië.

Tijdens haar wetenschappelijke carrière werd dr. Niedzwiecki, die samenwerkte met twee Nobelprijswinnaars (G. Edelman en L. Pauling), geïnspireerd door de wetenschappelijke ideën van dr. Rath. Hierdoor ging zij haar onderzoeken meer richten op voedingsstoffen en hart- en vaatziekten. Aan het Linus Pauling Instituut in Californië begon de samenwerking met dr. Rath en zij volgde hem op als leider van het onderzoek naar hart- en vaatziekten aan dit instituut. Kort na de oprichting van dr. Rath's onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf voor cellulaire geneeskunde sloot zij zich ook hierbij aan.

Al ruim tien jaar werkt dr. Niedzwiecki samen met dr. Rath aan onderzoek en ontwikkeling. Ook was zij actief betrokken bij verschillende non-profitwerkzaamheden, waaronder de Dr. Rath Health Foundation. In de loop van haar carrière heeft Aleksandra voor haar onderzoek naar de biochemische link tussen ziekten en voedingsstoffen vele prijzen gewonnen en toelagen voor haar onderzoek gekregen. Dr. Niedzwiecki heeft meer dan 60 originele onderzoeksresultaten gepubliceerd in belangrijke wetenschappelijke tijdschriften zoals het Journal of Biological Chemistry, Arteriosclerose and Molecular Cell Biology. Ook wetenschappelijke boeken hebben hoofdstukken aan haar publicaties gewijd. In de VS en op internationale conferenties heeft zij tal van wetenschappelijke voordrachten gehouden.

Zij is lid van het ‘American College of Nutrition’ en mede-uitgever van ‘Cellular Health Communications’ en zit in de redactie van het ‘Healthy and Natural Journal’. De populair-wetenschappelijke artikelen van dr. Niedzwiecki werden gepubliceerd in tal van tijdschriften voor het bedrijfsleven, o.a. in ‘Whole Foods’, ‘Alive’ en in het ‘Healthy and Natural Journal’.

Zij is lid van de American Heart Association, de ‘American Medical Women's Association’, de Raad voor Atherosclerose en de Amerikaanse Academie voor de Wetenschapsbevordering.

Belangrijke voordrachten van dr. Niedzwiecki: