Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Frans proefpersoon van pijnstillers overleden

Tijd voor een veilige natuurlijke gezondheidsbenadering

Het is niet de eerste keer dat zoals in Frankrijk is gebeurd, een van deelnemers aan een proef met een nieuwe pijnstiller is overleden. Van vijf andere proefpersonen, die in het ziekenhuis werden opgenomen, is de toestand stabiel. Medicijnen hebben bijwerkingen, proeven met pijnstillers brengen – zoals ook nu weer blijkt – vaak grote risico’s met zich mee. Laat dit een extra signaal zijn, dat het meer dan ooit tijd wordt voor een veilige en natuurlijke gezondheidsbenadering.

In ruil voor deelname aan de twee weken durende medicijnentest werd de vrijwillige deelnemers in Frankrijk een vergoeding van Euro 1900,- (US $2070) in het vooruitzicht gesteld. Een duur betaalde deelname, omdat blijkt dat naast de overleden persoon enkele andere personen blijvend hersenletsel zullen behouden.

Nog meer problemen met medicijntesten

Dit drama met medicijntesten staat niet op zichzelf. In 2006 liepen zes gezonde jonge mannelijke vrijwilligers in Noordwest Londen orgaan falen op na deelname aan een experiment met immuun-stimulerende middelen. Twee van hen werden al snel ernstig ziek, één van hen verloor uiteindelijk het gevoel in zijn tenen en vingers en alle zes werd verteld dat ze door het nemen van de immuun-stimulerende middelen de kans liepen op kanker.

Behoefte aan een veilige en natuurlijke gezondheidszorg

Zo kent de geschiedenis nog tal van voorbeelden waarbij proeven met medicijnen verkeerd afliepen voor de betrokkenen. Het benadrukt eens te meer de behoefte aan een veilige en natuurlijke gezondheidszorg, waarbij géén sprake is van bijwerkingen en gebruikers gevrijwaard blijven van elk risico, ook wanneer ze deze cellulaire gezondheidszorg preventief toepassen. Want dat is uiteindelijk waar we naar toe moeten. Een preventieve gezondheidszorg waarbij we nadrukkelijk het accent leggen ‘gezond zijn’, en de volledig uit de hand gelopen ziektekosten tot een acceptabel en hanteerbaar niveau weten terug te brengen.

Cellulaire gezondheidszorg; een serieuze overweging waard

Cellulaire gezondheidszorg bestaat uit natuurlijke gezondheid therapieën die volledig gevrijwaard zijn van bijwerkingen en doeltreffend zijn bij de bestrijding van ziekten. Binnen de cellulaire geneeskunde beschikken wij als Dr Rath Research Institute over diverse wetenschappelijke onderzoeken ter voorkoming van cardiovasculaire ziekten, waaraan jaarlijks wereldwijd 17,5 miljoen mensen sterven en de 8,2 miljoen mensen die sterven aan kanker. Voor elke regering die zich echt verantwoordelijk voelt voor ‘haar mensen’, moet een veilige natuurlijke gezondheidsbenadering, waarmee miljoenen mensenlevens worden gered, een ernstige overweging waard zijn. De tijd zal leren of politici willen luisteren.

Link: NOS nieuws

29 januari 2016