Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Open brief van Dr. Matthias Rath aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel

Deze brief gaat JOU aan!
Stuur een email naar Angela Merkel en de Gezondheidscommissie van de Tweede Kamer en laat hun weten dat je achter de open brief staat!
angela.merkel@cdu.de  cie.vws@tweedekamer.nl
Wijs de wereldwijde plannen van de Duitse regering af en bescherm je recht op natuurlijke gezondheid! Deel deze pagina en zeg het voort!!

Stop het verbieden van natuurlijke gezondheid!

2 november, 2017

Bondskanselier Merkel,

Ik schrijf u deze brief omdat er gezondheidsproblemen op het spel staan voor miljoenen mensen over de hele wereld. De acties van de Duitse regering spelen hierbij een belangrijke rol en bepalen of deze mensen blijven leven of zullen sterven.

Door wetenschappelijke ontdekkingen die gedaan werden op het gebied van natuurlijke gezondheid, kan men zich vandaag de dag beschermen tegen ’s werelds meest voorkomende epidemieën, inclusief hart- en vaatziekten en kanker. Het volgende doel, wat de mensheid zal verenigen, is het uitroeien van deze epidemieën, waardoor ze in toekomstige generaties simpelweg niet meer voor zullen komen.

Als arts en wetenschapper heb ik het voorrecht gehad een bijdrage te kunnen leveren aan de doorbraak bij de bestrijding van deze twee ernstige ziektes:

Vanwege de verregaande wereldwijde gevolgen van deze wetenschappelijke bijdragen aan de menselijke gezondheid, zie ik het als mijn plicht om deze brief aan u te richten. Ik heb gekozen voor een open brief om er zeker van te zijn dat de inhoud zowel de politieke besluitvormers als de mensen overal ter wereld bereikt.

In de afgelopen 25 jaar, sinds deze ontdekkingen werden gepubliceerd, zijn ze bevestigd, zowel door ons eigen wetenschappelijk onderzoeksinstituut, als ook door andere onderzoeksinstellingen. Het totale aantal gepubliceerde studies dat de gezondheidsvoordelen van micronutriënten documenteert, is sinds die tijd gigantisch gegroeid en omvat nu tienduizenden, voornamelijk gedocumenteerd in medische online bibliotheken. Van de studies die de gezondheidsvoordelen van micronutriënten documenteren, hebben de volgende wereldwijd de aandacht getrokken:

Natuurlijke bestrijding van hart-en vaatziekten:

Natuurlijke bestrijding van kanker:

Sinds u in 2005 aantrad als bondskanselier van Duitsland, heeft u niet één poging gedaan om deze wetenschappelijke doorbraken te ondersteunen en te implementeren in het volksgezondheidsbeleid. Door deze belangrijke ontwikkelingen voor de menselijke gezondheid te negeren, heeft u bijgedragen aan de voortzetting van de epidemische omvang van deze ziekten. Achter het rookgordijn van vermeende 'bijwerkingen' vielen de farmaceutische lobby in de geneeskunde, de media en de politiek stelselmatig deze doorbraken in natuurlijke gezondheid aan. Met meer dan 100 rechtszaken gericht tegen ons onderzoek en tegen mezelf als wetenschapper, probeerden deze speciale belangen de vooruitgang van wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid te stoppen. De omvang van deze pogingen overtreft de oppositie van de status-quo ten opzichte van iedere andere wetenschappelijke vooruitgang in de geschiedenis van de geneeskunde.
Misschien was uw stilte gedurende al deze jaren geen toeval

Nu worden er plannen besproken om het hele beroep van natuurgeneeskundige artsen in Duitsland te verbieden en ongetwijfeld zullen andere landen door politieke druk gedwongen worden om deze onverantwoordelijke beslissing te volgen. Onder het voorwendsel van 'het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg' zou het plan om natuurlijke gezondheidstherapeuten, de uitvoerders van op wetenschap gebaseerde natuurlijke therapieën, uit te schakelen wederom de belangen van de farmaceutische beleggingsindustrie dienen - en miljoenen mensen effectieve en betaalbare mogelijkheden van gezondheidszorg afnemen.

Bovendien probeert de EU, onder uw druk, zogenaamde 'vrijhandelsovereenkomsten' te sluiten, die economisch en juridisch alle delen van de wereld aan deze belangen binden. Een essentieel onderdeel van deze overeenkomsten is de zogeheten 'harmonisatie van handelsnormen'. Deze misleidende term wordt gebruikt om te rechtvaardigen dat het verbod op natuurlijke therapieën wordt uitgebreid tot vrijwel ieder land in de wereld. Omdat de bevolking van ieder land zo'n regelrechte wurging van hun nationale gezondheidszorg zou afwijzen, werden deze 'vrijhandelsonderhandelingen' in strikte geheimhouding uitgevoerd, buiten het zicht van het publiek om.

De tegenstelling tussen, enerzijds, tienduizenden wetenschappelijke publicaties die de gezondheidsvoordelen van micronutriënten aantonen, en anderzijds, uw inspanningen om deze ontwikkeling te blokkeren, om zo de farmaceutische exportsector te beschermen, is duidelijk. Doorgaan met de bescherming van een industrie die afhankelijk is van de uitbreiding van ziekten, vanwege zijn miljardenmarkt, is niet langer een verantwoordelijke politieke optie.

U heeft de bedreiging van dieselauto´s voor de volksgezondheid, de afgelopen tien jaar genegeerd, om de wereldwijde belangen van de Duitse auto industrie te beschermen. Tot dusverre werd u hiervoor niet wettelijk verantwoordelijk gehouden, ondanks het feit dat statistieken nu aantonen dat ziektes die veroorzaakt worden door luchtvervuiling, verantwoordelijk zijn voor twee-derde van de 9 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd.

Het negeren van de voortgang van de natuurlijke gezondheidswetenschap heeft waarschijnlijk verschillende gevolgen voor u en elke andere politieke besluitvormer, die het beschikbare wetenschappelijke bewijs negeert. Dus, als het helemaal duidelijk is dat vitamine C selectief kankercellen doodt, terwijl gezonde cellen ongedeerd blijven, wordt dit wetenschappelijke feit een groot politiek probleem. Ik roep u en andere politieke besluitvormers over de hele wereld op om deze kennis te promoten, om zo de gezondheid van uw mensen te verbeteren en hen te beschermen tegen de schadelijke en onnodige bijwerkingen van conventionele benaderingen zoals chemotherapie.

Als u geen actie onderneemt, zult u, samen met andere politici, aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheid. Bovendien brengt u door het op een politieke wijze belemmeren van de implementatie van levensreddende kennis in natuurlijke gezondheid, het leven van miljoenen mensen in gevaar, wat daarom zou voldoen aan de criteria van een misdaad tegen de mensheid.

Dr. Matthias Rath ondertekent de open brief

Het gaat om het leven van miljoenen mensen dat op spel staat en de mogelijkheid om miljarden aan ziektekosten te besparen!

Met deze brief moedig ik u en uw regering aan om:

  1. te stoppen met het verkiezen van de miljoenenbelangen van farmaceutische multinationals en medicijnen-exporterende landen boven de gezondheidsbelangen van mensen.
  2. te stoppen met het promoten van verboden op natuurlijke therapieën en het proberen opleggen van gezondheidsclaims voor wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidsbenaderingen.
  3. te stoppen met het opleggen van de irrationele beperkende wetten van Duitsland op het gebied van natuurlijke gezondheid, op de gezondheidszorgstelsels van andere landen onder de dekmantel van internationale 'vrijhandel'-overeenkomsten.
  4. te stoppen met het zoeken naar een verbod op beroepen die zijn gespecialiseerd in wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke en preventieve gezondheidsbenaderingen.

Ook moedig ik u en uw regering aan om natuurlijke en preventieve gezondheidszorg te promoten als basis voor een effectief en betaalbaar gezondheidszorgsysteem, door:

  1. het promoten van natuurlijke en preventieve gezondheid, door middel van overheidsfinanciering, onafhankelijk van de farmaceutische beleggingsindustrie, op alle niveaus van het bestaande medische systeem.
  2. het promoten van de oprichting van nieuwe nationale en internationale onderzoekscentra die onafhankelijk natuurgeneeskundig onderzoek uitvoeren, met nadruk op een breed spectrum van ziekten, waaronder zeldzame aandoeningen.
  3. het promoten van educatie over preventieve gezondheid op alle niveaus, van basisscholen tot gevorderd onderwijs.
  4. het promoten van preventieve gezondheidszorgcentra in elke gemeenschap, die zich richten op educatie en consultatie op het gebied van volksgezondheid, als hoekstenen van een nieuw zorgstelsel.
  5. het promoten en uitbreiden van de rol van artsen en gezondheidswerkers die gespecialiseerd zijn in wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke en nutritionele gezondheid.
  6. het promoten van wetenschappelijk onderbouwde, effectieve natuurlijke gezondheidsproducten, als basis voor preventieve en therapeutische benaderingen van de openbare gezondheidszorg, vergoed door zorgverzekeraars.

Ik roep de politieke besluitvormers van de wereld op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau op om deze eisen te implementeren.

Ik roep de mensen overal ter wereld op om deze eisen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze wereldwijd worden geïmplementeerd, in het belang van de huidige generatie en alle toekomstige generaties van de mensheid.

Dr. Matthias Rath
2 November, 2017