Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Open brieven

31.01.2008

ROUTEKAART NAAR EEN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG VOOR ONS ALLEMAAL

Op 15 januari 2008 deed onder andere de "New York Times" verslag van een klinisch onderzoek met een combinatie van twee cholesterolverlagende medicijnen (statinen) dat schokkende resultaten had opgeleverd. Patiënten die deze statinen innamen kregen twee keer zo snel last van artherosclerotische plaques – de oorzaak van hartaanvallen – als de controlegroep. Erger nog, de medicijnfabrikant had deze cruciale informatie bijna twee jaar verzwegen – ondanks het feit dat 5 miljoen mensen deze medicijnen momenteel slikken. Statinen zorgen jaarlijks voor een omzet van $40 miljard omdat gedacht wordt dat ze hartaanvallen voorkomen. Dit onderzoek brengt de geloofwaardigheid van de hele medicijnindustrie in gevaar. Er is momenteel een congressioneel onderzoek gaande.
Lees hier verder…

06.11.2007

Waarom Sarkozy en Bush wereldoorlog III nodig hebben

Vandaag en morgen bezoekt de Franse president Nicolas Sarkozy de VS, waarbij hij zichzelf presenteert als een 'vriend van Amerika', maar de werkelijkheid is van bedenkelijke aard: Zijn bezoek dient voor de planning van de eerste nucleaire oorlog in de geschiedenis van de mensheid. De mensen in Amerika en in de hele wereld hebben het recht dit te weten, wie is dhr. Sarkozy?
Lees hier verder…

07.09.2006

Heren Bush en Rumsfeld: het spel is uit!

Heren Bush en Rumsfeld: het spel is uit!

Leden van de regering Bush haalden onlangs ongekend fel uit naar hun critici, verwijzend naar nazisme en fascisme. Minister van Defensie Rumsfled leidde de aanval. Alle grote media meenden dat Rumsfeld's woedende uithaal gericht was tegen critici van de regering. Het Pentagon bleef echter volhouden dat zijn uitspraken bedoeld waren voor een "breed spectrum van mensen en organisaties", die hij, merkwaardig genoeg, niet bij de naam wilde noemen. Wat was de oorzaak van dit grootste politieke schandaal in de recente geschiedenis van de VS?
Lees hier verder…

29.08.2006

De les uit de oorlog in het Nabije Oosten in juli/augustus 2006

De wapenstilstand in het Nabije Oosten is besloten – in werkelijkheid gaat de oorloog echter voort. Bij deze oorlog gaat het niet om verovering van landen of olievelden. Dit is de Derde Wereldoorlog en die heeft zijn eigen wetten. Daarom is het van groot belang, dat wij deze wetmatigheden nauwkeurig kennen en regelmatig analyseren. Daarvoor dienen de volgende punten:
Lees hier verder…

07.04.2006

Miljoenen Duitsers laten zich niet langer voor dom verslijten

Open brief van dokter Matthias Rath aan bondskanselier Merkel
U dient de gezondheid en de vrede te bevorderen in plaats van handel te drijven in ziektes en oorlog!
Ik wend mij tot u, mevrouw de bondskanselier, als arts en wetenschapper die met zijn wetenschappelijke ontdekkingen aan een natuurlijke genezing van hartaandoeningen, kanker, aids en andere volksziektes heeft bijgedragen. Als natuurkundige bent u eveneens wetenschappelijk opgeleid en dient u trouw te blijven aan het principe van een objectieve, wetenschappelijke analyse – zeker met uw politieke verantwoordelijkheid voor de mensen in ons land. Het tegendeel is echter het geval!
Lees hier verder…

The New York Times, 06.05.2005

Stop de aids-volkerenmoord door het farmaceutisch kartel!

De hiv/aids-epidemie is één van de grootste bedreigingen ooit geworden voor de mensheid. Het Afrikaanse continent is het zwaarst getroffen. Volgens de VN zijn al 22 miljoen Afrikanen gestorven aan aids en kost het iedere dag nog eens 6000 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen het leven.
Lees hier verder…