Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

New York Times, 31.01.2008

Volksgezondheidsboodschap voor kandidaten en mensen die naar echte verandering streven

ROUTEKAART NAAR EEN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG VOOR ONS ALLEMAAL

Antwoorden op hartaandoeningen: www.roadmap-to-health.org

Antwoorden op hartaandoeningen: www.roadmap-to-health.org

Oplossingen voor onze gezondheid: www.roadmap-to-health.org

Oplossingen voor onze gezondheid: www.roadmap-to-health.org

Auschwitz-gevangene nr. 6804, A. Kowalczyk, overhandigt de "Relay of Remembrance and Life" aan Dr. Rath.

Auschwitz-gevangene nr. 6804, A. Kowalczyk, overhandigt de "Relay of Remembrance and Life" aan Dr. Rath. Meer informatie op: www.profit-over-life.org

Op 15 januari 2008 deed onder andere de "New York Times" verslag van een klinisch onderzoek met een combinatie van twee cholesterolverlagende medicijnen (statinen) dat schokkende resultaten had opgeleverd. Patiënten die deze statinen innamen kregen twee keer zo snel last van artherosclerotische plaques – de oorzaak van hartaanvallen – als de controlegroep. Erger nog, de medicijnfabrikant had deze cruciale informatie bijna twee jaar verzwegen – ondanks het feit dat 5 miljoen mensen deze medicijnen momenteel slikken. Statinen zorgen jaarlijks voor een omzet van $40 miljard omdat gedacht wordt dat ze hartaanvallen voorkomen. Dit onderzoek brengt de geloofwaardigheid van de hele medicijnindustrie in gevaar. Er is momenteel een congressioneel onderzoek gaande.

DE AARD VAN DE MEDICIJNINDUSTRIE

Komt dit als een verrassing? Niet echt. Dit schandaal is helaas geen uitzondering; het is de regel geworden. De principes van de medicijnindustrie zijn eenvoudig:

  1. Ziekten dienen als marktplaats voor de miljardenindustrie van gepatenteerde medicijnen.
  2. Preventie en uitroeiing van ziekten zouden het einde van deze markten betekenen.
  3. De farmaceutische investeringsindustrie is afhankelijk van het verkopen van percepties en zorgt ervoor dat ziekten dienst blijven doen als markten voor de medicijnverkoop.
  4. De last van deze miljardenfraude wordt gedragen door de inwoners van de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

www.pharma-fact.org

HOE DE MEDICIJNINDUSTRIE ONS BEDRIEGT

Zou het zo kunnen zijn dat deze industrie de levens van miljoenen mensen bedreigt?

WINST BOVEN LEVEN

We hebben niet alleen te kampen met een olieheerschappij. Zolang de fraudulente "bedrijven met ziekte" niet worden tegengehouden, kunnen de belangrijkste ziekten van tegenwoordig niet worden beperkt. Als we onverschillig blijven, zal er nooit een oplossing komen voor het probleem van de omhoogvliegende kosten van de gezondheidszorg die ervoor zorgen dat miljoenen mensen werkloos worden of failliet moeten worden verklaard. Komt het gezien deze feiten nog als een verrassing dat de medicijnindustrie miljarden uitgeeft om de publieke opinie te beïnvloeden en dat het de allergrootste sponsor was van de verkiezingscampagne van George W. Bush?

De afgelopen vijf jaar is Dr. Matthias Rath de stem van het geweten geworden door de belangen van de medicijnindustrie in de oorlog in Irak in de internationale media bekend te maken. www.roadmap-to-health.org

Nadat hij door de lobby van het wereldwijde medicijnkartel werd bekritiseerd, kreeg de Dr. Rath Gezondheidsalliante onlangs een van de grootste eren ooit toegekend – de "Relay of Rememberance and Life" (het Estafettestokje van Nagedachtenis en Leven) door overlevenden van het Auschwitz concentratiekamp. De boodschap hiervan is duidelijk. Duizenden gevangenen van Auschwitz werden gedood tijdens medische experimenten met medicijnen die gepatenteerd werden door de IG Farben divisie van Bayer, het grootste farmaceutische kartel in die tijd.

Het belangrijkste principe van de medicijnindustrie van toen en nu is winst boven leven.

Maar we kunnen hier verandering in brengen – en dit zijn de oplossingen!

Meer informatie: www.roadmap-to-health.org