Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Heren Bush en Rumsfeld: het spel is uit!

Dr. Matthias Rath

Matthias Rath, M.D.is the world-renowned scientist who led the breakthrough in the natural control of major diseases. His colleague and friend, the late Nobel Laureate Linus Pauling stated: "Your discoveries threaten entire industries. One day there may even be wars just to prevent this breakthrough from being widely accepted. This is the time when you need to stand up!" De tijd om actie te ondernemen is nu aangebroken.

Leden van de regering Bush haalden onlangs ongekend fel uit naar hun critici, verwijzend naar nazisme en fascisme. Minister van Defensie Rumsfled leidde de aanval.

Alle grote media meenden dat Rumsfeld's woedende uithaal gericht was tegen critici van de regering. Het Pentagon bleef echter volhouden dat zijn uitspraken bedoeld waren voor een "breed spectrum van mensen en organisaties", die hij, merkwaardig genoeg, niet bij de naam wilde noemen. Wat was de oorzaak van dit grootste politieke schandaal in de recente geschiedenis van de VS?

Wat wekte de woede van Rumsfeld?

In mijn ‘open brief’-advertentie in de New York Times van 25 augustus 2006 onthulde ik het plan van de regering Bush om de derde wereldoorlog te beginnen. Ook onthulde ik het feitelijke doel daarvan: de bescherming van het malverserende machtsbolwerk van investeerders in de farmaceutische industrie, die ‘gezondheid’ belooft, maar in feite uit is op de verdere verspreiding van ziekten om miljarden markten te creëren voor gepatenteerde geneesmiddelen.

In deze historische open brief in de New York Times wordt de Amerikaanse regering ervan beticht het uitbreken van een wereldoorlog voor te bereiden. Ik ben van mening dat Rumsfeld's aanval op "de media" in feite gericht was tegen de New York Times, die door publicatie van deze open brief de plannen van de regering om een derde wereldoorlog te beginnen wereldkundig maakte.

De farmaceutische industrie was de grootste financier van de verkiezingscampagne van Bush. Bovendien was Rumsfeld, voordat hij de architect werd van drie door de VS begonnen oorlogen, de meest onderscheiden farmaceutische topman in de geschiedenis van de VS. Er is geen doctoraal psychologie of politieke wetenschappen voor nodig om te zien wat de reden was voor zijn ondoordachte uithalen: ze bevestigen de juistheid van de informatie in mijn eerdere open brief!

Het spel is uit!!

Door het demasqué van hun plan de Derde Wereldoorlog te beginnen is de regering Bush in de hoek gedreven. Ze zien nog maar één uitweg: een wanhopige laatste poging om hun WOIII-plannen te versnellen en daarmee de hele wereld in de afgrond te storten. Tussen nu en de Amerikaanse verkiezingen in november 2006 is de wereld dichter bij een nucleaire holocaust dan ooit.

Maar zelfs als de wanhopige regering Bush nu een nucleaire oorlog met Iran of een ander land weet uit te lokken, kunnen ze hun doel niet meer bereiken. De hele wereld kent nu immers hun geheime WOIII-agenda en zal de beschuldigende vinger heffen tegen de regering Bush en deze verantwoordelijk stellen. Bush en Rumsfeld kunnen hun derde wereldoorlog dus nooit meer winnen. Het spel is uit!

Het begin van een nieuw tijdperk

Het Amerikaanse volk heeft nu de verantwoordelijkheid deze politici die de wereldvrede voortdurend in gevaar brengen, op vreedzame wijze te verwijderen. Regeringen hebben de verantwoordelijkheid op de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de loop van de geschiedenis te veranderen en een nieuwe internationale orde te creëren op basis van gelijke stemrechten voor alle landen. In het nucleaire tijdperk van na de eerste en twee wereldoorlog kan de mensheid het zich niet permitteren het einde van een volgende wereldwijde oorlog af te wachten, alvorens een nieuwe wereldorde te creëren die duurzame vrede brengt. We moeten nu handelen!

De wereld heeft nu de kans te werken aan het terugdringen van de grote ziekten die de wereld van vandaag teisteren, zoals hart- en vaatziekten, kanker en immuniteitsziekten, door de kennis van biologie en biochemie toe te passen op de geneeskunde en de gezondheidszorg, ongeacht of deze kennis patenteerbaar is.

De wereldgemeenschap moet zich ten doel stellen ziekten uit te roeien en te zorgen dat deze niet als markten worden geëxploiteerd. Voor miljarden mensen, vooral in de derde wereld, is het aanbreken van dit nieuwe tijdperk een kwestie van leven of dood die geen uitstel duldt.