Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De les uit de oorlog in het Nabije Oosten in juli/augustus 2006

Dr. Matthias Rath

De wapenstilstand in het Nabije Oosten is besloten – in werkelijkheid gaat de oorloog echter voort. Bij deze oorlog gaat het niet om verovering van landen of olievelden. Dit is de Derde Wereldoorlog en die heeft zijn eigen wetten. Daarom is het van groot belang, dat wij deze wetmatigheden nauwkeurig kennen en regelmatig analyseren. Daarvoor dienen de volgende punten:

 1. De oorlog in het Nabije Oosten in de zomer van 2006 was geen regionaal conflict, waarbij het om de verbetering van de veiligheid in het Nabije Oosten ging. Deze oorlog was een substituut, van tevoren gepland, militair mogelijk gemaakt en politiek ondersteund door de Bush-regering en gesteund door de investeerders van de farmaceutische en olie-industrie.
 2. De oorlog in het Nabije Oosten in de zomer van 2006 was het begin van de hete fase van de Derde Wereldoorlog. Maar achter het zwijgen van de wapens in het Nabije Oosten gaat het debat in het kader van deze Derde Wereldoorlog op alle niveaus en met onverminderde intensiteit door.
 3. Deze Derde Wereldoorlog, die we moeten begrijpen, is het wereldwijde debat over de bevrijding van de mensheid van de volksziekten en van de economische belangen van de farmaceutische industrie, die aan het voortbestaan van deze volksziekten miljarden verdient.
 4. In deze oorlog gaat het om het behoud van de miljardenhandel met kanker en de financiering van de AIDS-genocide om de farmaceutische miljardenhandel voort te zetten met de massaverkoop van uiterst giftige AIDS-"chemotherapie", voornamelijk in de ontwikkelingslanden.
 5. Om die reden is het geen toeval dat de Bush-regering na het wekenlange verzet met het wereldwijde aandringen op een wapenstilstand in het Nabije Oosten precies op die dag instemde, waarop het farmaceutische kartel in het Canadese Toronto de tot nu toe grootste propagandashow als camouflage van zijn gewetenloze handel met de AIDS-epidemie organiseerde. De aandacht van de media werd daarmee weer volledig gericht op de centrale wens van het kartel: De uitbreiding van de farmaceutische handel in ziekten.
 6. In deze Derde Wereldoorlog voor de bevrijding van volksziekten staan aan het ene front de gezondheids- en levensbelangen van zes miljard mensen van vandaag – en van honderden miljarden mensen van alle toekomstige generaties. Daartegenover staat een handjevol gewetenloze farmaceutische investeerders die over de ruggen van miljoenen lijdende en stervende mensen heen het grootste georganiseerde bedrog in de geschiedenis opgetrokken hebben; dit front wordt versterkt door de politieke handlangers van de farma-investeerders in de regeringen van de VS, Groot-Brittannië en Duitsland.
 7. Omdat dit bedrog wereldwijd is mislukt en alle mensen ter wereld zich van het farmaceutische juk bevrijden, kunnen deze belangenbehartigers hun gewetenloze handel in ziekten slechts tegen de wil van de wereldbevolking uitvoeren. Dit is echter in een democratie niet mogelijk, want dat vereist de onderwerping van de samenleving aan de directe willekeur van het farmaceutische kartel.
 8. Om dit mogelijk te maken, werden in de afgelopen jaren in de VS, Duitsland en tal van andere landen onder het voorwendsel van terreurbestrijding de noodzakelijke machtigingswetten afgekondigd. Deze wetten hebben een gemeenschappelijk kenmerk: Ze maken het mogelijk dat het farmaceutische kartel een directe greep op de wetgevende en uitvoerende macht krijgt – onmiskenbare eigenschappen van een dictatuur.
 9. Om dit regime in het belang van het farmaceutische kartel te activeren, is een wereldwijde opschudding nodig, een verlamming van de mensen – en dit is slechts door een wereldoorlog te bereiken. Dit is de reden waarom regeringen van de drie belangrijkste exportlanden van farmaceutische producten, VS, Groot-Brittannië en Duitsland de crisissen en oorlogen van vandaag ondanks alle retoriek ten gunste van vrede exploiteren en steunen.
 10. Dit feit verklaart ook waarom tijdens de oorlog in het Nabije Oosten, die meer dan een maand duurde, slechts de drie regeringen van de belangrijkste farmaceutische industrieën (V.S., Groot-Brittannië en Duitsland) het lef hadden om zich tegen deze vredesoproep wekenlang hardnekkig te verzetten – terwijl bijna 200 regeringen zich voor een onmiddellijke wapenstilstand uitspraken.
 11. Het is een feit dat iedere oorlog in het atoomtijdperk tot een nucleaire oorlog kan escaleren, die het einde van de mensheid betekent. Regeringen, die zich ten overstaan van militaire confrontaties afsluiten voor de eis tot een onmiddellijke wapenstilstand, nemen een nucleaire oorlog op de koop toe – willens en wetens. Politici die het grondwettelijk verankerde gebod tot veiligstellen van de vrede zo openlijk met voeten treden (en daartoe behoort ook de regering van Duitsland), moeten zo snel mogelijk worden vervangen, voordat ze nog meer schade veroorzaken.
 12. Regeringen die in plaats van een onmiddellijke wapenstilstand te eisen het crisisgebied bevoorraden met raketten, die kernwapens kunnen vervoeren zoals dat de Bush-regering deed, moeten wegens het ophitsen tot oorlog door nationale en internationale rechtbanken ter verantwoording worden geroepen.
 13. De wapenstilstand die uiteindelijk door de wereldgemeenschap afgedwongen werd, is een zware nederlaag voor de belangen van het farmaceutische kartel. Wij zullen getuigen van deze tijd zijn, hoe de regeringen Bush, Blair en Merkel zullen proberen een nucleaire oorlog tegen Iran en Noord-Korea te verdedigen – zonder een spier te vertrekken en zonder zich iets aan te trekken van een VN-mandaat. Het gebeurt allemaal met het doel, de wereld aan het regime van het farmaceutische kartel te onderwerpen.
 14. Politici die Duitse troepen naar alle mogelijke crisisgebieden zenden, maar zich zelf tegen een vredesmacht in het Nabije Oosten verzetten, hebben er goede redenen voor: Ze weten exact precies dat het Nabije Oosten, waaronder Syrië en Iran, de regio is, die de Bush-regering heeft uitgekozen voor de nu al ingeroosterde nucleaire oorlog. Het debat rond de gevoeligheden van een dergelijke inzet, gezien het historische verleden van de relatie tussen Duitsland en Israël, is niet meer dan een afleidingsmanoeuvre.
 15. Het beëindigen van de begonnen Derde Wereldoorlog en de volledige uitschakeling van het risico van de nucleaire vernietiging van de aarde zijn alleen mogelijk, door de openbaarmaking van de daadwerkelijke belangen die spelen achter de schermen van deze oorlogen. En dat is het doel van deze analyse.
 16. Het is onze taak om daadkrachtig paal en perk te stellen aan alle belangen die onze planeet opzadelen met ziekten en oorlogen. Wij moeten deze vervangen door de wil van miljarden van mensen die in een wereld van vrede, gezondheid en sociale gerechtigheid willen leven. Dat is wat onze Gezondheidsalliantie wenst.

Met vriendelijke groet,
Dr. Matthias Rath
Dr. M. Rath