Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Open brief van dokter Matthias Rath aan bondskanselier Merkel

Miljoenen Duitsers laten zich niet langer voor dom verslijten

Dr. Matthias Rath

U dient de gezondheid en de vrede te bevorderen in plaats van handel te drijven in ziektes en oorlog!

Ik wend mij tot u, mevrouw de bondskanselier, als arts en wetenschapper die met zijn wetenschappelijke ontdekkingen aan een natuurlijke genezing van hartaandoeningen, kanker, aids en andere volksziektes heeft bijgedragen. Als natuurkundige bent u eveneens wetenschappelijk opgeleid en dient u trouw te blijven aan het principe van een objectieve, wetenschappelijke analyse – zeker met uw politieke verantwoordelijkheid voor de mensen in ons land. Het tegendeel is echter het geval!

In plaats van u in zetten voor gezondheid en vrede, drijft u handel in ziekte en oorlog in het belang van één van de grootste en meest lucratieve investeringsbranches op deze aarde - de farmaceutische industrie. Uw regering vervult wereldwijd zelfs een voortrekkersrol in deze mensonterende belangen van een investeringsbranche, waarvan het principe is gebaseerd op de verspreiding en uitbreiding van ziektes. Nieuwe wetenschappelijk inzichten bewijzen eenduidig dat epidemieën als kanker en aids al lang tot het verleden hadden kunnen behoren als zij niet de bestaansgrond waren van deze "farmaceutisch koehandel in ziektes".

Het moet afgelopen zijn met de leugens over kanker!

Jaarlijks sterven er in Duitsland alleen al bijna een kwart miljoen mensen aan kanker – in het tijdsbestek van de laatste tien jaar komt dat overeen met het inwoneraantal van heel Berlijn! Mijn ontdekkingen en de resultaten van ons onderzoeksinstituut hebben al jaren geleden aangetoond dat vitamines en andere voedingssuppleties de vermeerdering van kankercellen op natuurlijke wijze kunnen tegengaan. Kanker is daardoor niet langer een doodsoordeel!

Om de miljarden die gemoeid gaan met nutteloze chemotherapie met al zijn bijwerkingen te rechtvaardigen, organiseerde de farmaceutische industrie een kruistocht tegen deze medische vooruitgang. Met de vertwijfeling van middeleeuwse vorsten die blijven volhouden dat de aarde plat is, klampen deze farmaceutische vorsten zich vast aan de achterhaalde chemotherapie. Wie twijfelt aan deze "nutteloze gifkuur" of wie probeert zich aan deze farmaceutische terreur te onttrekken wordt het slachtoffer van een ongeëvenaarde hetze. U als politica, steunt deze "farmaceutische inquisitie" en wilt deze middeleeuwen van de "chemo-geneeskunst" met politiek en militair geweld kunstmatig laten voortduren.

Met de negenjarige Dominik moest een voorbeeld worden gesteld met het doel om het nieuwe wetenschappelijk tijdperk van een effectieve, natuurlijke kankertherapie zonder bijwerkingen te verhinderen. Van de farmaceutische industrie afhankelijke medici en media verspreiden de leugen dat Dominik door het innemen van vitaminen aan een reusachtige longtumor is gestorven.

Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak officieel is afgesloten, eisen de ouders de organen van het Forensisch instituut van het Universiteitsziekenhuis Mainz en de Officier van Justitie in Koblenz terug. Maar de teruggave van de organen van hun kind - een juridisch en ethisch grondrecht – wordt hen geweigerd.

Heel Duitsland vraagt zich nu af: "Waar is de linkerlong van Dominik?" De experts van de universiteit van Mainz (Professor Urban) zijn duidelijk in een groot schandaal verwikkeld. Werden miljoenen mensen in Duitsland bewust voorgelogen? De zaak ligt nu op het bordje van minister-president Beck van Rheinland-Pfalz. De ouders en de publieke opinie eisen nu een commissie van onderzoek. Het gaat al lang niet meer om Dominik – het gaat om één van de grootste medische en juridische schandalen in de naoorlogse Duitse geschiedenis.

En u, mevrouw Merkel, zwijgt – hoewel u de feiten kent. Erger nog, u laat uw partijvriend en SWR-administrateur Peter Voss – in een kwestie die voor miljoenen kankerpatiënten van levensbelang is – opnieuw het publiek voorliegen, een man tegen wie de Officier van Justitie al een onderzoek is gestart vanwege ambtelijke corruptie.

Terwijl de farmaceutische belangenorganisaties in Duitsland nog met hun hetze tegen de doorbraak in het vitamineonderzoek doorgaan, bevestigt het grootste onderzoeksinstituut ter wereld, het National Institutes of Health (NIH) in de VS reeds deze wetenschappelijke doorbraak. Op 13. september 2005 publiceerde het NIH een opzienbarend onderzoek met de titel "Vitamine C doodt kankercellen." Deze studie toonde aan dat allerlei soorten kanker door hoge doses vitamine C kunnen worden geëlimineerd. Daarmee staat nu en voor alle toekomstige generaties vast: kanker is geen doodvonnis meer en is in veel gevallen op natuurlijke wijze te genezen – zonder gevaarlijke chemotherapie.

U, als wetenschapster en politiek verantwoordelijke voor 80 miljoen mensen in Duitsland, had al bij de ambtsaanvaarding de verantwoordelijkheid gehad, om deze baanbrekende inzichten in het vitamineonderzoek ten goede te laten komen van de miljoenen mensen in Duitsland die aan kanker lijden. Maar dit is nooit gebeurd! Integendeel – sinds de publicatie van dit onderzoek zijn er alleen al in Duitsland honderdduizend mensen onnodig aan kanker gestorven!

Het moet afgelopen zijn met de farmaceutische Aids-volkerenmoord in Afrika!

Ook met de aids-epidemie heeft de farmaceutische industrie meer dan een kwarteeuw miljarden verdiend over de ruggen van miljoenen patiënten heen. Net als bij kanker geldt voor de aids-epidemie dat deze slechts zo lang blijft voortbestaan, als de farmaceutische industrie er miljarden aan kan verdienen. Het wetenschappelijke feit dat natuurlijke vitamines het immuunsysteem versterken en ziektes als gevolg van een verzwakt immuunsysteem bestrijden, is als decennia lang onderdeel van elk biologieboek. Het is daarom niet verrassend dat een onderzoek en een pilot-programma in de sloppenwijken van Zuid-Afrika het eenduidige bewijs heeft geleverd dat met behulp van vitamines en andere voedingssuppleties vergevorderde symptomen van aids, zoals zweren en opgezwollen lymfeklieren, weer kunnen worden teruggedraaid.

Desondanks ondersteunen u en uw regering de mensonterende export van chemo-preparaten door Duitse farmaceutische concerns. Nevirapin, het "Aids-geneesmiddel" van Boehringer Ingelheim – één van de meest wijdverspreide farmaceutische preparaten in Afrika – is zo giftig, dat het in Duitsland niet eens is toegestaan! Maar de arme en weerloze mensen in Afrika moeten met duizenden tegelijk eraan creperen!

Net als de "medicijnen tegen kanker" tast het "Aids-medicijn" het beenmerg aan en legt het immuunsysteem stil. Overal waar in Afrika dit paardenmiddel bij Aids-patiënten wordt ingezet, wordt ook de weg geëffend voor tuberculose en andere infectieziektes. Dit is niet ongewenst – want nieuwe ziektes betekent nieuwe afzetmarkten en meer exportmogelijkheden voor farmaceutische producten.

Aangezien de arme mensen in Afrika deze medicijnen niet kunnen betalen, springen de farmaceutische concerns samen met hun regeringen bij. Ze ondersteunen organisaties die met behulp van straatvechtersmethoden "betaalde demonstraties voor de farmaceutische industrie organiseren" en onder andere de regering van Zuid-Afrika dwongen tot "de verspreiding van ziekte en dood onder de mensen van Zuid-Afrika" – zoals het gerechtshof van Kaapstad onlangs vaststelde.

Ik vraag u, als voorzitter van de Christlich Demokratischen Union (CDU): wat is er "christelijk" aan een politiek die georganiseerde volkerenmoord begaat op het Afrikaanse continent.

Geen inzet van het Duitse leger in Kongo!

Op 3 maart 2006 schaarde de Zuid-Afrikaanse regering zich aan de zijde van de wetenschappelijke vooruitgang en maakte duidelijk dat ze het werk van onze stichting en de verdeling van vitaminen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika nadrukkelijk ondersteunt. Slechts drie dagen daarna, op 6 maart 2006, liet u, mevrouw Merkel een bijeenkomst van de EU-ministers van defensie organiseren en nam u met uw minister van defensie Jung een militaire, dreigende houding aan tegenover de regering van Zuid-Afrika. Tegen de weerstand van kleine EU-staten in, die niet aan deze waanzin wilden meedoen, dwong u een militair ingrijpen in Kongo af.

Het is een publiek geheim dat het bij de militaire opmars in Afrika niet gaat om het economisch onbeduidende Kongo, maar om een ondubbelzinnig dreigend gebaar richting Zuid-Afrikaanse regering. Opgezweept door de farmaceutische giganten uit Duitsland, Frankrijk en Engeland wordt de hele Europese Unie ertoe gebracht om de Afrikaanse landen op niet mis te verstane wijze met een militaire interventie te dreigen, mochten ze het juk van de miljardenbelangen van het farmaceutisch kolonialisme af willen werpen.

Uw agressieve oorlogspolitiek, waarmee u de belangen van Boehringer Ingelheim, Bayer en ander farmaceutische concerns in Afrika desnoods met geweld wilt doordrukken, doet in niets onder voor de kanonneerbootpolitiek van keizer Wilhelm uit een duister koloniaal verleden.

De luchtballon van de vogelgriephysterie is geknapt!

De mensen in Europa, Afrika en andere continenten worden wakker en ontdekken dat ze decennia lang zijn opgeofferd aan de winstbelangen van een investeringsbranche – de farmaceutische industrie – waarvan het zakelijke doel niet het voorkomen, maar juist het gericht voortzetten en verspreiden van ziektes is.

Aangezien er wereldwijd miljoenen mensen wakker zijn geworden, kan de farmaceutische industrie alleen via de gezondheid en het levensbelang van mensen haar macht behouden. Dat is echter in een democratische maatschappij niet mogelijk! Dat is ook u duidelijk, en de reden dat u al op 5 juli 2005 naar aanleiding van uw toespraak ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de CDU aankondigde: "wij [de mensen in Duitsland] hebben geen eeuwigheidsrecht op democratie en een vrije markt."

In alle openheid kondigde u daarmee al een jaar geleden het einde van de democratie aan, en de vestiging van een dictatuur in het belang van het farmaceutisch kartel in Duitsland. Maar pas nu worden deze verbanden miljoenen mensen duidelijk.

Om deze farmaceutische dictatuur te vestigen had u alleen nog maar de afkondiging van de noodtoestand en de bijbehorende volmachten nodig. Zoals het voorbeeld van de brand van de Rijksdag in 1933 aantoonde, kunnen volmachten met behulp van gerichte angstcampagnes en paniekzaaierij worden afgedwongen.

Tegen deze achtergrond moet ook de vogelgriephysterie worden gezien, die typisch genoeg direct na uw verkiezingsoverwinning uitbrak. Aangewakkerd door media die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie wordt miljoenen mensen in Duitsland en de hele wereld angst aangejaagd.

Op 24 maart 2006 klapte ook deze nieuwste propagandazeepbel van het farmaceutisch kartel. Op deze dag publiceerden wij onze onderzoeksresultaten over de vogelgriep in de New York Times. Dit toonde eenduidig aan dat voedingssuppleties in staat zijn om alle belangrijke fases in de virusvermeerdering te stoppen, in het bijzonder de infectie, de virusvermeerdering en de virusverspreiding.

Met het bekend worden van deze wetenschappelijke inzichten is de bodem onder de vogelgriephysterie weggeslagen. Noch belangrijker: de leden van uw regering die van plan waren om de vogelgriephysterie te benutten om de farmaceutische dictatuurplannen ten uitvoer te brengen, krijgen nu het deksel op de neus.

Geen atoomaanval tegen Iran!

Na het doorprikken van de ballon van de vogelgriephysterie blijft er nog één kans over voor het farmaceutisch kartel om zijn dictatuur te vestigen. Een atoomaanval en het daarmee ingaande wereldwijde oorlogsrecht. Nu wordt het ook de laatste mensen duidelijk, waarom u, mevrouw Merkel, en de politieke leiders van andere grote farmaceutische exportlanden al maanden lang een preventieve atomaire aanval propageren. Om het ineenstorten van het miljarden opleverende farmaceutisch bedrog te voorkomen, bent u openlijk bereid een derde wereldoorlog te riskeren en de hele wereld met de grond gelijk te maken.

Om deze niet te bevatten plannen een internationaal alibi te verschaffen, hebt u samengespannen met de drie farmaceutische exportlanden in de VN-veiligheidsraad, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië, en bereidt u – ondanks alle beweringen die dit tegenspreken – een militaire aanval op Iran voor.

Hoewel Duitsland geen lid is van de VN-veiligheidsraad (!), kwam u met de vijf permanente vertegenwoordigers einde maart in Berlijn bij elkaar om Iran een ultimatum van 30 dagen te stellen. Achter de ruggen van de vertegenwoordigers van Rusland en China om kwam u tot overeenstemming met de drie farmaceutische afgevaardigden van de VS, Groot-Brittannië over een preventieve atomaire aanval in het geval dat Iran niet toegeeft – ook zonder verdere VN-resoluties.

U, mevrouw Merkel, en de economische belangen die u vertegenwoordigt, hebben schijnbaar een dreiging met een atoomoorlog nodig als een drenkeling een stuk wrakhout. Want alleen in de luwte van een wereldwijde angst voor een atoomoorlog, alleen met behulp van het oorlogsrecht en de afkondiging van de noodtoestand bent u in staat de farmaceutische dictatuur te vestigen die nodig is om het mensonterend "handel drijven in ziektes" te continueren.

Maar nu, omdat deze brief uw plannen onthult, is ook deze weg afgesloten! U doet er goed aan hier direct de consequenties uit te trekken!

Gezondheid en vrede in plaats van ziekte en oorlog!

De wetenschappelijke resultaten van mijn onderzoeksteam en mij bedreigen het farmaceutische bedrog in zijn voortbestaan. Als arts en wetenschapper, die zich van zijn historische verantwoordelijkheid bewust is, waarschuw ik u hierbij voor de laatste keer: noch u, mevrouw Merkel noch uw regering, noch welke andere politicus op deze wereld heeft het recht om deze aarde met een atoomaanval te vernietigen.

De grondwet van de Bondsrepubliek, waarop u een eed hebt afgelegd, verbiedt uitdrukkelijk de deelname aan een aanvalsoorlog. Wanneer u zich niet direct openlijk distantieert van deze waanzinnige plannen voor een preventieve nucleaire aanval op Iran – of elk willekeurig ander land – dan breekt u de door u afgelegde eed op de grondwet! De mensen in Duitsland zullen dit niet zomaar accepteren!

Bondskanselier Merkel

Ik verzoek u met klem om niet langer de politieke kapstok te spelen voor economische belangen die onze planeet overwoekeren met ziekte en oorlog. De mensen, van Duitsland tot Zuid-Afrika, laten zich niet langer voor dom verslijten, want ze betalen dubbel voor de moorddadige farmaceutische handel in ziekte. Ze sterven met miljoenen aan ziektes die al lang tot het verleden hadden kunnen behoren, en ze betalen voor een medicijn dat niet geneest, naar ziektes tot een afzetmarkt maakt.

Het zal de mensen in Duitsland op zijn laatst na het openen van deze brief duidelijk worden, wat uw zogenaamde "hervorming van de gezondheidszorg" inhoudt. Het is een openlijke aankondiging om de aanhoudende strooptocht van de wereldwijde farmaceutische industrie uit de zakken van de Duitse belastingbetalers te betalen!

In de naam van 80 miljoen mensen in Duitsland roep ik u op: "Bevorder de gezondheid en de vrede in plaats van handel te drijven in ziektes en oorlog!"

Dr. Matthias Rath
Dr. Matthias Rath