Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Oproep aan de volkeren en regeringen van de wereld:

Stop de aids-volkerenmoord door het farmaceutisch kartel!

Dr. Matthias Rath

Matthias Rath, M.D.

Dr. Rath is de wereld-beroemde wetenschapper en arts die de weten-schappelijke doorbraak leidde tot de natuurlijke beheersing van hart- en vaatziekten, kanker, immuundeficiëntie en andere veelvoorkomende gezondheidsklachten.

Hij onderkende de gemeenschappelijke cellulaire mechanismen die de oorzaak zijn van het uitzaaien van kanker en virusziekten in het menselijk lichaam en vond natuurlijke manier-en om deze te blokkeren. Zijn onderzoeksinstituut voor cellulaire genees-kunde in Californië is toonaangevend op het gebied van wetenschap-pelijk gefundeerde, natuurlijke gezondheids-methoden. Zijn ontdek-kingen zijn wetenschap-pelijk en klinisch bewezen en gepubliceerd in voor-aanstaande wetenschap-pelijke tijdschriften (www.drrathresearch.org).

Dr. Rath was de eerste die de farmaceutische ‘handel in ziekten’ zag als het grootste obstakel voor de beheersing en uitroeiing van de huidige ziekten en voor een effectieve en duurzame gezondheidszorg. Gedurende de afgelopen jaren hebben zijn wereldwijde voorlichtings-campagnes op het gebied van de gezondheidszorg, inclusief de New York Times en andere voor-aanstaande kranten, de farmaceutische industrie ontmaskerd als een investeringshandel die afhankelijk is van het voortbestaan en de bevordering van ziekten. Dr. Rath en zijn onder-zoeksinstituut hebben ook economische alter-natieven ontwikkeld voor de farmaceutische ‘handel in ziekten’.

"In tegenstelling tot de farmaceutische industrie bieden wij onze onder-zoeksbevindingen en wetenschappelijke expertise gratis aan aan de regeringen van alle landen ter wereld, ten gunste van hun bevolking. Wereldwijd moedigen we regeringen en onder-zoeksinstituten aan om direct contact met ons op te nemen via onze website, om zo miljoenen levens te redden."

Kaapstad, mei 2005

De hiv/aids-epidemie is één van de grootste bedreigingen ooit geworden voor de mensheid. Het Afrikaanse continent is het zwaarst getroffen. Volgens de VN zijn al 22 miljoen Afrikanen gestorven aan aids en kost het iedere dag nog eens 6000 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen het leven.

Deze tragedie voor de mensheid is een multimiljardenmarkt geworden voor de farmaceutische investeringshandel – het farmaceutisch kartel – waarbij het rendement op het geïnvesteerde vermogen is gebaseerd op het voortbestaan van de aids-epidemie. Om zijn wereldwijde markt aan gepatenteerde aids-medicijnen in stand te houden, promoot het farmaceutisch kartel zogenaamde anti-retrovirale (ARV-) medicijnen om immuundeficiëntie tegen te gaan. Deze ARV-medicijnen richten aanzienlijke schade aan in alle lichaamscellen, inclusief de witte bloedlichaampjes, waardoor de immuundeficiëntie niet verbetert, maar eerder verergert en de aids-epidemie zich verspreidt.

In februari van vorig jaar beschuldigde het Vaticaan het ‘farmaceutisch kartel’ van volkerenmoord in Afrika, ten gunste van hun miljardenwinst met gepatenteerde aids-medicijnen.

De tijd is aangebroken om deze misdaden tegen de mensheid te stoppen en aan de inwoners van Afrika en de rest van de wereld de effectieve, veilige en betaalbare oplossing voor de aids-epidemie te presenteren. Vooruitgang in natuurlijke gezondheid biedt nu deze gelegenheid. aids te bestrijden hen erzielt wurden.

Microvoedingsstoffen alleen kunnen het lichaam helpen aids te bestrijden

In Khayelitsha, een wijk van Kaapstad, Zuid-Afrika, hebben we een experimenteel klinisch onderzoek uitgevoerd naar hiv-patiënten met vergevorderde aids die nog nooit ARV-medicijnen hadden genomen. Het doel van het onderzoek was om aan te tonen dat een combinatie van microvoedingsstoffen het verloop van aids kan omkeren, zelfs als de ziekte al vergevorderd is.

De combinatie voedingsstoffen bestond uit specifieke vitaminen, aminozuren, mineralen en polyfenolextracten van groene thee. De lijst van microvoedingsstoffen in dit programma en details van het onderzoek zijn beschikbaar op de website van onze stichting.

Bloedonderzoeken en klinische evaluaties werden aan het begin van het onderzoek uitgevoerd en herhaald na 4 weken voedingsstofprogramma. Al na de eerste maand van dit onderzoek waren de klinische- en bloedonderzoekuitslagen aanzienlijk. Patiënten met de meest ernstige stadia van aids hadden de grootste verbeteringen in hun immuunfunctie. We besloten te kiezen voor het belang van de mensheid en de belangrijkste bevindingen zonder uitstel te publiceren.

Ter ondersteuning van deze bevindingen had de New York Times in juli 2004 al verslag gedaan over een onderzoek naar zwangere vrouwen met aids in Tanzania, uitgegeven in de editie van 1 juli van het New England Journal of Medicine. Dit 6 jaar durende onderzoek legde vast dat multivitaminen de aanvang van aids met 50% kunnen vertragen.

Geen enkele van de voorheen geteste vitaminen of ARV-medicijnen is in staat geweest om het omkeren van klinische symptomen van aids aan te tonen zoals hier is vastgelegd. Bovendien zijn in dit onderzoek alle bekende afweersysteemmarkers – niet alleen CD4-aantallen – significant toegenomen binnen de korte periode van slechts 4 weken!

De wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor deze resultaten wordt gedeeld door dr. Alexandra Niedzwiecki (Dr. Rath's onderzoeksinstituut, VS), dr. David Rasnick (Dr. Rath Health Foundation, Zuid-Afrika), dr. Sam Mhlongo (Hoofd Family Medicine, Medische universiteit van Zuid-Afrika, MEDUNSA, Zuid-Afrika) en dr. Matthias Rath.

Ontwikkeling van aids-gerelateerde huidzweer omgekeerd

Zola (20 jaar) is slechts één voorbeeld van de klinische verbeteringen die aangetoond zijn in dit onderzoek. Vorig jaar, toen ze de symptomen gewichtsverlies, 's nachts zweten en hoesten ondervond, raadpleegde ze een kliniek en werd ze gediagnosticeerd met tuberculose (TB) en werd ze seropositief getest.

Ze kreeg het advies om een antiretrovirale behandeling te nemen als ze klaar was met haar TB-behandeling, maar ze weigerde dit in verband met de bijwerkingen van de ARV-behandeling. Tegen die tijd had ze symptomen ontwikkeld van volledig ontwikkelde aids, inclusief een diepe nekzweer die niet wilde genezen en uiteindelijk een ernstige infectie zou veroorzaken (zie foto A hieronder). Ze had ook pijn in haar benen en in andere delen van haar lichaam.

Kort nadat ze begon met het voedingsstofprogramma verdween de pijn in haar lichaam en nam haar gewicht toe. De geïnfecteerde wond begon te genezen en was na een maand bijna geheel verdwenen (zie foto B hieronder).

Zuid-Afrika leidt bevrijding van wereldwijde gezondheid uit handen van het farmaceutisch kartel

Het farmaceutisch kartel heeft door de aids-epidemie Zuid-Afrika en het Afrikaanse continent veranderd in een gevechtsterrein om zijn farmaceutische miljardenhandel op te kunnen dringen aan de complete derde wereld. De bevolking en regering van Zuid-Afrika zijn deze strijd aangegaan door hun gezondheidssysteem te baseren op effectieve en betaalbare natuurlijke gezondheidsoplossingen. De wetenschappelijke basis voor deze gezondheidsaanpak is vastgelegd in ieder biologisch en biochemisch leerboek: vitaminen en andere microvoedingsstoffen zijn essentiële co-factoren voor optimaal metabolisme van miljoenen cellen in ons lichaam, inclusief de cellen die verantwoordelijk zijn voor de effectieve immuunafweer.

Hiermee is de Zuid-Afrikaanse regering de kunstmatige muur tussen biologische wetenschap en farmaceutisch georiënteerde geneeskunde aan het afbreken die is opgebouwd in het voordeel van het farmaceutisch kartel. Het achterhouden van levensreddende informatie over effectieve natuurlijke gezondheid en het op gezondheidsgebied ‘analfabeet’ houden van de wereldbevolking zijn de basis geweest voor de wereldwijde multimiljarden investeringshandel met gepatenteerde synthetische medicijnen. In dit gevecht tussen natuurlijke gezondheid en de ‘handel in ziekten’ van het farmaceutisch kartel kan er maar één winnaar zijn. De beheersing van de aids-epidemie op natuurlijke wijzen, die nu in zicht is, zal onontkoombaar het einde betekenen van de gewetenloze farmaceutische multimiljarden handel met de aids-epidemie. In dit gevecht om te overleven zijn het farmaceutisch kartel en de politieke beschermheren nu hun ‘laatste offensief’ aan het opzetten tegen Afrika.

Het controleren van de hiv/aids-epidemie door middel van vitaminen en microvoedingsstoffen roept onontkoombaar een halt toe aan de multimiljardenhandel met gepatenteerde aids-medicijnen. De natuurlijke bestrijding van de aids-epidemie vernietigt niet alleen de farmaceutische afzetmarkt, maar ook de geloofwaardigheid van die industrietak. Het farmaceutisch kartel wordt nu ontmaskerd als een organisatie die natuurlijke, niet octrooieerbare gezondheidsoplossingen probeert tegen te houden om zijn wereldwijde afzetmarkten met gevaarlijke, gepatenteerde medicijnen te beschermen en de levens van mensen in genocidale proporties op te offeren. Het volk en de regering van Zuid-Afrika leiden de wereldwijde strijd voor de bevrijding van de menselijke gezondheid van het farmaceutisch kartel.

In dit gevecht kan niemand onpartijdig blijven. Een overwinning voor het Afrikaanse volk is een overwinning voor de hele wereldbevolking, waarmee de mensheid voor altijd van het juk van het farmaceutisch kartel gered zal zijn. Hieronder staat hoe u kunt helpen:

Steun Zuid-Afrika in haar strijd om miljoenen levens te redden!

De Dr. Rath Health Foundation is een organisatie zonder winstbejag, die zich ten doel stelt natuurlijke gezondheid wereldwijd te stimuleren door middel van onderzoek en educatie.

Deze informatie op het gebied van de volksgezondheid is mogelijk gemaakt door bijdragen van duizenden mensen van over de hele wereld die op natuurlijke wijze hun gezondheid hebben kunnen verbeteren.

We zijn op zoek naar mensen zoals u, om met ons samen te werken aan onze missie om de menselijke gezondheid te bevrijden van het farmaceutisch kartel en "gezondheid voor iedereen in 2020" te realiseren.

Meer informatie vindt u op www.dr-rath-foundation.org.za.