Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Movement of life!

een wereldwijde campagne voor de gezondheid, vrede en sociale rechtvaardigheid.

Toespraak door Dr. Rath, Kerkrade, Nederland, 4 april 2009

Discours du Dr RathIn de afgelopen week hebben we, tijdens de G-20 conferentie in Londen, de krachtmeting kunnen volgen tussen de gevestigde orde en de macht van de verandering.

De gevestigde orde, de kapitaalkrachtige multinationals in de petrochemische en farmaceutische sector, kortweg het olie- en geneesmiddelenkartel, werd vertegenwoordigd door de huidige politieke machthebbers in Frankrijk en in Duitsland, Nicolas Sarkozy en Angela Merkel.

Barack Obama, de pas gekozen president van de V.S., was een van de voortrekkers van machten van de verandering op de G20 conferentie. Hij had een duidelijk mandaat meegekregen van de Amerikaanse kiezers: het beëindigen van de tirannie van de olie en het vervangen ervan door herbruikbare manieren van energievoorziening.

Het G20 overleg gaat in eerste instantie niet over het beheersen van de economische crisis. Het gaat om een veel grotere inzet voor het kartel en haar belanghebbenden. De inzet is het overleven van de miljarden grote investeringen in de oliebranche.

Men hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat als onder het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering in de autostad Detroit zal worden gestart met de massaproductie van auto’s op waterstof – auto’s die water als brandstof gebruiken – de mensen in de hele wereld zullen beseffen dat dezelfde energie uit water hun huizen kan verwarmen, hun steden kan verlichten en het openbaar vervoer van energie kan voorzien.

Waterstofenergie is niet nieuw. Elke plant, elk dier en elke cel in het menselijke lichaam gebruikt deze vorm van energie om haar eigen biologische energievoorraad te produceren. Sterker nog, al meer dan 40 jaar geleden, reisden de eerste mensen naar de maan in de door waterstofkracht aangedreven Apollo raketten.

De overgang van het kolentijdperk (olie) naar het waterstoftijdperk zal de energiecrisis op deze planeet voorgoed oplossen.

Als het Amerikaanse volk en haar nieuwe regering zal lukken om deze overgang met succes te lanceren, dan zal dat ongetwijfeld het einde betekenen van de wereldwijde afhankelijkheid van olie, evenals het einde van de onbeperkte winsten van de Rockefellers en andere oliebaronnen.

Maar de politieke weerslag van deze overgang zal nog groter zijn dan de consequenties voor de economie. De mensen in deze wereld worden zich al bewust van het feit dat energie niet het enige gebied is waarop hun onwetendheid een randvoorwaarde vormde voor uitbuiting.

Miljoenen mensen wachten erop om zich achter ons te scharen in de missie die ons heeft samen gebracht tijdens dit overleg vanwege de behoefte om de desastreuze gevolgen te boven te komen van de ‘handel in ziekte ‘door de farmaceutische sector.

Het kartel weet dat wanneer haar twee belangrijkste economische poten – de olie- en de medicijnenhandel – door miljoenen mensen worden herkend als oplichterij, het gedaan is met hun heerschappij over deze planeet. Geen zwendel van een dergelijk omvang kan overleven in een democratische maatschappij. De enige manier om deze frauduleuze handelspraktijken in stand te houden, is door middel van een wereldwijd dictatorschap.

In het voorjaar van 2009 ligt het wereldomvattende plan van het kartel voor ons:

Een wereldomvattende dictatuur onder leiding van Frankrijk en Duitsland die een sleutelpositie innemen in het kartel en klaar staan om met alle economische, politieke en zelfs militaire middelen, inclusief het gebruik van de Franse nucleaire wapens, als bindmiddel te fungeren voor de heerschappij van het olie- en chemiekartel.

Met de smoes dat zij de economische crisis te lijf willen gaan, pleiten Merkel en Sarkozy voor een ‘economisch wereldbestuur ‘. In werkelijkheid hebben zij de bedoeling om de eerste stappen in de richting van een wereldomvattend dictatorschap te zetten, namens degene die hen aan de macht hebben gebracht: het olie- en geneesmiddelenkartel. Tegen deze achtergrond speelde het gevecht op de G20 conferentie zich af tussen de gevestigde orden en de krachten van de verandering geleid door VS president Obama.

Wij moeten begrijpen dat dit een kritiek moment is in de geschiedenis van de mens. We moeten begrijpen dat het gevecht tussen menselijkheid en de krachten van het kwaad een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Maar het is niet alleen onze verantwoordelijkheid om het gevaar van deze situatie te doorzien.

We moeten ook beseffen dat op dit moment in de geschiedenis een adembenemende kans op machtsovername ligt. Onze inzet moet doelgericht zijn, we moeten onze bondgenoten herkennen en onze verplichting ten aanzien van onze prachtige doel “Gezondheid voor iedereen in 2020” nieuw leven in blazen.

Eliminatie door educatie

Laten we eerst kijken naar de omvang van de taak die op ons afkomt in de komende jaren.

De Britse arts James Lind ontdekte in de 18e eeuw dat scheurbuik kon worden voorkomen en genezen door citroensap. Deze ontdekking redde uiteindelijk het leven van tienduizenden zeelieden.

Louis PasteurEen eeuw later ontdekte de Franse chemicus Louis Pasteur dat epidemieën geen vloek uit de hemel waren, maar veroorzaakt werden door micro-organismen. Deze ontdekking effende het pad naar de ontwikkeling van vaccins tegen hondsdolheid en andere infectieziekten waardoor het leven van miljoenen mensen kon worden gered.

Deze ontdekkingen leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de geneeskunde en de vooruitgang van de mens. Maar je zou bijna zeggen dat zij in het niets vallen tegenover de toekomstige taak van onze Gezondheidsalliantie. Ons doel meer dan het beteugelen van één ziekte of een aantal aandoeningen.

Onze taak is het streven naar een beduidende vermindering en waar mogelijk, een totale eliminatie van de, tegenwoordig, meest voorkomende ziektes. De belangrijkste zijn onder andere: hartinfarcten, CVA`s (beroerte), hoge bloeddruk, hartfalen, hartritmestoornissen, circulatieproblemen als gevolg van diabetes, kanker osteoporose, gebreken in het immuunsysteem. Deze ziekten zijn de oorzaak van ongeveer 80% van alle sterfgevallen in de geïndustrialiseerde wereld.

Ons wacht een enorme taak: het redden van het leven van miljoenen mensen.

Wetenschappelijke ontdekkingen stellen ons in staat om dit doel te bereiken. De natuurlijke stoffen die nodig zijn om ziekte te voorkomen en in bedwang te houden zijn voorhanden. Het enige opstakel op de weg naar dit prachtige doel is gebrek aan educatie.

We moeten ons realiseren dat gebrek aan kennis over gezondheid, kortweg gezondheidsanalfabetisme, vandaag de dag de belangrijkste reden is voor het voortbestaan van de meest voorkomende ziektes. Gezondheidseducatie echter, kan het gezondheidsanalfabetische een halt toe roepen en het pad naar het verhelpen van ziektes effenen. Kortom: educatie is eliminatie.

In de afgelopen twee decennia hebben we al een bijdrage geleverd aan de bestrijding van deze vorm van ‘analfabetisme’ en aan het analfabetisme ten aanzien van de werkelijke aard van het farmaceutische zakendoen, de handel in ziekte.

In het volgende deel van mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan bepaalde vormen van ‘analfabetisme‘ die al tientallen jaren bestaan, en soms zelfs al eeuwen en die wij kunnen verhelpen door middel van educatie.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom hart- en vaatziekten.

Al eeuwen lang zijn er op deze planeet mensen overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. In de 20e eeuw echter, hebben deze aandoeningen epidemische vorm aangenomen en het leven gekost aan één op twee mensen, mannen én vrouwen, in Europa en in heel de geïndustrialiseerde wereld.

Wanneer ziekten zoals hart – en vaatziekten zó massaal voorkomen, dan heeft dat meestal een paar oorzaken: Ten eerste is de onderliggende oorzaak van de ziekte niet herkend én men beschikt niet over een afdoende behandelwijze.

Ten tweede, de mensen in deze wereld worden bewust onwetend gehouden over de werkelijke oorzaak van deze aandoeningen, wat een voorwaarde is voor het willens en wetens in stand houden van een wereldwijde afzetmarkt voor gepatenteerde farmaceutische middelen.

Aan dit gebrek aan kennis over hart- en vaatziekten kwam een einde in 1990. In twee wetenschappelijke publicaties [1], [2], heb ik onze nieuwe inzichten over deze aandoeningen samengevat. De eerste persoon die deze inzichten bevestigde was mijn overleden collega en vriend Dr. Linus Pauling.

Voor de eerste keer kreeg de mens een antwoord op de meest basale gezondheidsvragen in relatie tot doodsoorzaak nummer één in de geïndustrialiseerde wereld:

Deze inzichten hebben het tijdperk beeindigd waarin het ontstaan van arteriosclerotische plaque in onze bloedvaten niet langer op noodlottig toeval berust. De ontwikkeling van deze plaques – die hartinfarcten en beroertes veroorzaken – bleek een voorspelbare reactie van ons lichaam te zijn op toenemende instabiliteit van de vaatwanden als gevolg van gebrek aan vitamines.

Natural Disappearance of Coronary Artery PlaqueVier jaar later leverden we het eerste bewijs dat supplementen het ontwikkelen van plaque in de kransslagaders van patiënten kan stoppen en in sommige gevallen zelfs terugdringen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de geneeskunde werd het natuurlijke afbraakproces van kalkafzettingen in de kransslagaderen van de mens op beeld vast gelegd.

Maar nu, - bijna twee decennia nadat de sluier van onbekendheid met de oorzaak van hart- en vaatziekte is opgelicht – kampen nog steeds 15 miljoen mensen met deze aandoening.

Dit aantal komt overeen met de bevolking van steden zoals New York en Londen samen, of Hong Kong en Mexico City bij elkaar. Miljoenen mensen overlijden ieder jaar aan de gevolgen van ziektes die nu allang niet meer zouden moeten voorkomen. Zij worden opgeofferd aan de handel in ziekte van de farmaceutische sector, die zich met onverzadigbare hebzucht voedt ten koste van de gezondheid en het leven van haar slachtoffers.

Om hart- en vaatziekten als afzetmarkt te behouden, houdt deze industrietak er een leger van lobbyisten op na die actief zijn in de geneeskunde, in de politiek en in de media. Zij zijn de ‘poortwachters van het gezondheidsanalfabetisme’.

Vandaag zijn wij bij elkaar om onze betrokkenheid en onze inzet voor de het geven van gezondheidsvoorlichting, opnieuw kracht bij te zetten om deze hebzuchtige en dodelijke machten te overwinnen door middel van onze boodschap van gezondheid en leven.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom kanker

Decennia lang hebben de poortwachters van de onwetendheid de werkelijk oorzaken van kanker verborgen weten te houden. Onwetendheid over de gezondheidsaspecten van kanker was een voorwaarde voor het in stand houden van deze ziekte met een marktwaarde van miljarden aan giftige middelen, die op misleidende manier werden gepromoot als chemotherapie.

In tegenstelling tot andere ziekten, werd kanker op strategische wijze tientallen jaren gebruikt als psychologisch instrument om mensen op deze planeet te onderwerpen aan de gewetenloze handel met ziekten. Als resultaat van deze aanpak wordt de diagnose ‘kanker’ nog steeds algemeen gezien als een ‘doodvonnis’.

De markt voor kankerbestrijding met giftige chemotherapie is een perfect voorbeeld van de strategische aanpak van de farmaceutische industrie om de toename van ziekten te bewerkstelligen.

Patiënten, die geïntimideerd worden door het ‘doodvonnis’ van de diagnose kanker, accepteren als zogenaamde therapie infusen met giftige chemicaliën in hun lichaam. Vanwege de extreme giftigheid van deze chemicaliën voor de miljarden cellen in ons lichaam, is de meest voorkomende bijwerking van chemotherapie, het ontstaan van een reeks nieuwe kankerhaarden in het lichaam.

Deze nieuwe kankerhaarden worden door de chemotherapie geïnduceerd. De winnaars en verliezers van deze verderfelijke strategie zijn bekend: miljoenen kankerpatiënten voeden de hebzucht van de farmaceutische bedrijven met hun gezondheid en hun leven.

Maar deze gewetenloze investering in de handel met kanker werkt alleen maar onder één voorwaarde: dat het publiek in onwetendheid wordt gehouden over de mogelijke alternatieven.

Uiteindelijk werd in 1992 de tip van de sluier gelicht over de ziekte kanker. Na het publiceren van nieuwe manieren om kanker op natuurlijke wijze beheersen, werd een deur geopend waardoor deze ziekte niet langer een doodvonnis hoeft te zijn.

De natuurlijke beheersing van kanker berust op de volgende feiten:

De natuurlijke blokkade die wordt gevormd door deze enzymen, zoals het aminozuur lysine en andere micronutriënten, zorgt voor de natuurlijke buffer tegen het uitzaaien van kankercellen en het vormen van metastasen.

» http://www.drrathresearch.org/sci_discoveries/cancer.html

Het is duidelijk dat kanker, door het toepassen van deze kennis niet langer als een doodvonnis zal worden opgevat en op een dag zelfs vrijwel onbekend zal zijn.

De collageenverterende enzymen staan centraal in het kankervraagstuk en de onwetendheid daarover. Men noemt deze enzymen ook collagenasen of metalloproteinasen.

Natural disappearance of brain tumor - and still alive today

De kennis over deze enzymen is een zodanig groot geheim dat zelfs ’s werelds meest gebruikte medisch naslagwerk, Harrisson’s Principles of Internal Medicine’, er met geen woord over rept bij de lesstof ten behoeve van artsen en studenten geneeskunde, wanneer basale onderwerpen zoals de ovulatie worden behandeld.

De klinische bevestiging kwam vrij snel. Deze foto van een CT beeld van een hersentumor die op natuurlijke wijze verdween, is een van de vele gevallen die aantonen dat het wetenschappelijke gegronde concept over de mogelijkheid om kanker op natuurlijke wijze onder controle te houden, dat werd gepubliceerd in 1992, tegenwoordig een feit is.

Met meer dan 7 miljoen personen, meer dan de bevolking van Londen of Tokyo, die nu nog steeds overlijden aan de gevolgen van kanker, is het onze taak om een einde te maken aan de onwetendheid over deze ziekte en miljoenen levens te redden.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom AIDS

De onwetendheid rondom kanker bleef bij het grote publiek tientallen jaren onaangevochten voortbestaan, waardoor de farmaceutische industrie werd aangemoedigd om nieuwe afzetmarkten te creëren die zich richten op ontwikkelingslanden.

Tijdens de afgelopen twintig jaar hebben zij een multimiljarden dollars grote markt opgebouwd met AIDS ‘chemo’ en medicamenten voor Afrika en ontwikkelingslanden.

En net als met de kankerepidemie, misleidt het farmaceutisch kartel miljoenen patiënten met fantasievolle benamingen. In het geval van AIDS werden giftige chemicaliën omgetoverd tot ‘antiretrovirale’ middelen, ARV’s, die de verkeerde indruk wekken dat deze giftige middelen virale infecties kunnen genezen.

Het marketingschema voor AIDS is een exacte kopie van dat voor kanker. Men maakt zelfs gebruik van dezelfde trucs als bij kanker, om een oneindige spiraal van ziekte te creëren: De promotie van giftige middelen die juist immunodeficiëntie veroorzaken, de ziekte die zij op misleidende wijze pretenderen te genezen.

In de afgelopen vijf jaar is het ons gelukt om ook over deze ziekte een tip van de sluier op te lichten.

Dit zijn de feiten over de handel in de AIDS-epidemie door de farmaceutische industrie.

De fabrikanten van ARV middelen zijn dus wettelijk verplicht om de gebruikers er voor te waarschuwen dat hun preparaten niet geschikt zijn om AIDS te genezen en dat deze giftige middelen het immuunsysteem verder verzwakken.

Om deze ontnuchterende feiten te verhullen is door de farmaceutische industrie een heel leger aan lobbyisten ingehuurd die de media, politiek en de medische wereld en zelfs filmsterren, bewerken om de wetenschappelijke feiten in het openbaar te verdraaien en om de giftige ARV middelen aan te prijzen als ‘levensreddend’ in het gevecht tegen AIDS.

Maar er zijn nog meer zaken die een rol spelen in de handel met ARV middelen. ARV middelen zijn voor de voormalige koloniale machten zoals Groot Brittanië, Frankrijk en ook andere zoals Duitsland, het perfecte instrument om ontwikkelingslanden in een wurggreep van economische afhankelijk te houden.

In Afrika en andere ontwikkelingsgebieden, financiert het kartel honderden organisaties die ARV middelen promoten, onder de noemer van liefdadigheid. Deze organisaties worden door het geneesmiddelenkartel betaald om overheden van ontwikkelingslanden te dwingen miljarden dollars uit te geven aan het importeren van giftige middelen die uiteindelijk levensgevaarlijk zijn voor hun eigen bevolking.

» http://www.end-aids-business.org/

Er zijn nog meer schokkende feiten bekend over de handel in ARV middelen. Voormalig minister van buitenlandse zaken, National Security adviseur en ‘Rockefeller man’ Henry Kissinger, maakte in 1974 het beleidsdocument NSSM 200 openbaar, waarin werd gewaarschuwd voor overbevolking in ontwikkelingslanden omdat dit een van de grootste strategische bedreigingen vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

» www.nt-2.org/nssm200

Met andere woorden, als de geïndustrialiseerde landen geen krachtige pogingen ondermenen om de bevolkingsgroei in Afrika en andere ontwikkelingslanden in te perken, zullen deze mensen op een dag hun stoel opeisen aan de tafel van de rijke landen.

De twee grootste genocide plannen in de afgelopen 100 jaar:

 • In 2007 het G8 plan voor het decimeren van miljoenen mensen in Afrika door het promoten van giftige ARV middelen.
 • In 1942 het plan van de Nazi’s om 11 miljoen joden te vermoorden.

Klik hier voor meer informatie

Slechts een paar jaar later brak de AIDS epidemie uit, gevolgd door de massale export van giftige ARV middelen naar Afrika en andere ontwikkelingslanden. Onder voorwendsel van liefdadigheid en medische hulp aan de armen, lanceerden het farmaceutische kartel en haar politieke stromannen een ‘chemische oorlog’ tegen de mensen in ontwikkelingslanden.

Door middel van giftige ‘chemo’ middelen en het sprookje over hun AIDS-genezend vermogen, organiseren de stuwkrachten van ziekte en dood een ‘farmaceutisch genocide’ onder de armen in deze wereld omdat zij hun welvaart niet met hen willen delen.

Om de zaken nog te verergeren, hebben de G8 en de EU in Brussel deze genocide gefinancierd met miljarden aan belastinggeld, óns geld. Tijdens de G8 bijeenkomst in Duitsland in 2007, bekrachtigden zij een programma voor het herkolonialiseren van het Afrikaanse continent. Op de agenda stond het omverwerpen van onafhankelijke regeringen en het vervangen daarvan met stromannen van het farmaceutische kartel.

De eerste regering die slachtoffer werd van dit snode plan was de regering van Zuid Afrika onder president Mbeki, die het had gewaagd om te pleiten voor een gezondheidszorg die niet zou worden beïnvloed door het farmaceutische kartel. De eerste maatregel die de organisatoren van deze putsch onder leiding van Jacob Zuma namen, was de sluizen openen voor de massale verspreiding van giftige ARV middelen.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom de het werkelijke gezicht van de farmaceutische industrie.

In de 20ste eeuw zorgde een heel leger aan lobbyisten ervoor dat de farmaceutische industrie schitterde als de ‘Rolls Royce’ van alle bedrijfstakken. Hoewel er kritiek werd geuit over bepaalde geneesmiddelen en bepaalde fabrikanten, bleef het grote publiek onwetend over de fundamenteel frauduleuze aard van de handel in ziekten door de farmaceutische industrie.

Dit veranderde op 21 juni 1997. Tijdens een openbare lezing in het stadhuis van Chemnitz in Duitsland, beschreef ik de farmaceutische industrie zoals deze is: het grootste obstakel op de weg naar gezondheid van de mensen.

» http://www4nl.dr-rath-foundation.org/nieuws/lezingen/chemnitz.html

Op die dag viel het masker van de farmaceutische bedrijven die zich voordoen als de barmhartige Samaritanen van deze wereld en werd aan iedereen het lelijke gezicht getoond van de handel in ziekten en dood.

Deze publieke ontmaskering was de aanzet tot een stroom van informatie, boeken en mediaverslagen over de frauduleuze aard van het zaken doen met ziekte door farmaceutische bedrijven.

Tussen de critici bevonden zich prominente insiders zoals Dr. Marcia Angell, voormalig hoofdredacteur van het invloedrijke New England Journal of Medicine.

De belangrijkste feiten die een einde maken aan de onwetendheid over de ware aard van de farmaceutische handel in ziekten zijn:

 1. De farmaceutische industrie is geen gezondheidsindustrie maar een investeringsbranche die winsten moet behalen voor haar aandeelhouders.
 2. Het voorkomen en elimineren van ziekten zorgt voor een afname van de wereldmarkt voor farmaceutische producten en is daarom niet in het belang van deze industrie, die dit dan ook actief tegenwerkt.
 3. Micronutriënten richten zich op de oorzaak van ziekte op celniveau. Door preventie van ziekte bij de bron aan te pakken, vormt deze natuurlijke en niet patenteerbare methode een bedreiging voor de wereldwijde multimiljarden farmaceutische markt en uiteindelijk ook voor het voortbestaan van de farmaceutische investeringsbranche in ziekte.

De farmaceutische industrie is een van de grootste investeringsbranches ter wereld en is nu ontmaskerd als georganiseerd bedrog: men belooft gezondheid en geeft ziekte – en voedt zichzelf aan deze wereldwijde misleiding.

» http://www4.dr-rath-foundation.org/The_Hague/bwdcritical.htm

Door het blootstellen van dit bedrog is de bodem weggeslagen onder de voeten van de morele geloofwaardigheid van deze investeringsbranche. Het is nog maar een kwestie van tijd voordat wereldwijd een einde zal worden gemaakt aan dit gewetenloze handelsmodel en de controle over de openbare gezondheidszorg door de mensen zal worden overgenomen.

» www.nuremberg-tribunal.org

Ongetwijfeld zal men overal ter wereld de ontwerpers, profiteurs en lobbyisten van de handel in ziekte, ter verantwoording roepen voor hun misdaden die over een lengte tientallen jaren tegen de mensheid zijn gepleegd. Daarnaast zal men ongetwijfeld vragen om een doelgericht internationaal tribunaal op te richten, zoals dat van Neurenberg dat in het leven werd geroepen voor oorlogsmisdaden.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom de het olie- en farmaco/chemischkartel als ontwerpers van wereldoorlogen.

In geschiedenisboeken is ons decennia voorgeschoteld dat WO I en WOII incidenten waren in de geschiedenis. Ons werd wijsgemaakt dat het overlijden van 1000 miljoen mensen en de herhaaldelijke vernietiging van veel Europese landen teweeg werden gebracht door de megalomane Duitse keizer en in 1933 door een psychopathische dictator.

Aan de onwetendheid, die langer dan een halve eeuw heeft voortbestaan, is nu een einde gekomen. Het is ons gelukt om op Internet meer dan 40.000 pagina’s uit het historische archief van het Neurenberg Tribunaal te publiceren met onder andere informatie over het management van Bayer, BASF, Hoechtst en andere leden van het IG Farbenkartel.

» www.profit-over-life.org

Deze historische documenten tonen onweerlegbaar aan dat:

 1. WOII een strategisch plan was dat werd gefinancierd en georganiseerd door Bayer, BASF, Hoechtst en andere leden van het beruchte IG Farbenkartel.
 2. WOII een poging was tot militaire verovering van de lucratieve wereldmarkt voor chemische, farmaceutische en petrochemische producten. Het IG Farbenkartel investeerde in de opkomende Nazi gangsters om politieke macht te verwerven en steunden actief hun oorlogsvoorbereidingen, in ruil voor het beslag leggen op de chemische industrie in de door de Nazie bezette landen.
 3. Op deze manier IG Farben trachtte een beslissend voordeel te behalen uit de wereldwijde wedloop met Standard Oil van Rockefeller en andere spelers op deze uiterst lucratieve wereldmarkt van gepatenteerde hightech producten.
 4. De details rondom WOII door IG Farben en de Nazi’s werden gepland in een speciaal daarvoor opgericht oorlogskantoor in Berlijn, onder de misleidende naam “Bureau van het 4-jarenplan” geleid door Goering en IG Farben directeur Carl Krauch.
 5. In hun plan voor het naoorlogse Europa onder bewind van de Nazi/IG Farbencoalitie, patenten de sleutel vormden tot het verkrijgen van economische en wettelijke instrumenten om de wereldmarkt voor chemische-, farmaceutische- en andere hightech kartelproducten te beheersen en om de economieën van de landen te veroveren.

Tienduizenden pagina’s historische documenten van het tribunaal van Neurenberg tegen de toonaangevende oorlogscriminelen Bayer, BASF en Hoechst zijn nu online beschikbaar voor scholen, universiteiten en het grote publiek. Aan de onwetendheid over de werkelijke oorzaak van WOII is nu voor eens en altijd een einde gekomen.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom de het olie- en chemiekartel als ontwerpers van het vernietigingskamp van Auschwitz

Zestig jaar lang is ons wijs gemaakt dat Auschwitz een concentratiekamp was dat toevallig door de Nazi’s werd opgezet in het zuid Poolse stadje Auschwitz.

Ook aan de onwetendheid hierover is een einde gekomen. Uit het Neurenberg archief blijkt dat:

 1. De stad Auschwitz, die ligt in een mineraalrijk gebeid in Opper Silezië, door het IG Farbenkartel werd uitgekozen om IG Auschwitz te bouwen – een 24 vierkante kilometer groot gebied voor de destijds grootste fabriek in Europa – waar synthetische brandstof en rubber voor de verovering van de rest van Europa en Azië zou worden geproduceerd.
 2. Het concentratiekamp van Auschwitz niet toevallig het symbool werd voor dood en vernietiging. Het werd express uitgebreid tot een bedrijf waar, door middel van vrijwel uitsluitend slavenarbeid door slachtoffers uit het nabijgelegen concentratiekamp, het IG Farben kartel menselijk afval liet verwerken en mensen liet vernietigen.
 3. De dodelijke medische experimenten op duizenden kampbewoners waren geen tijdverdrijf voor krankzinnige Nazi artsen, maar schriftelijk vastgelegde onderzoeken waarbij gevangenen werden gebruikt als proefkonijn in opdracht van- en gefinancierd door ‘s werelds grootste farmaceutische bedrijven in die tijd: Bayer en Hoechst. De meeste medicamenten die bij deze dodelijke experimenten werden getest behoren tot een nieuwe categorie van gepatenteerde middelen. Hun naam is ‘chemotherapie’.
 4. De fabriek des doods in Auschwitz, die grotendeels werd gefinancierd door ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven in die tijd, was de bakermat van de multimiljarden grote markt voor giftige “chemo’ preparaten, die tegenwoordig door dezelfde bedrijven worden aanbevolen voor tientallen miljoenen AIDS- en kankerpatiënten.

» www.profit-over-life.org

Het naakte feit: Auschwitz was niet het einde van een genocide door het farmaceutische kartel maar het begin ervan.

Het beëindigen van de onwetendheid rondom de het olie- en chemiekartel als ontwerpers van de EU in Brussel.

De politieke en militaire handlangers van de IG Farben/Nazicoalitie in Neurenberg werden veroordeeld, terwijl werden de werkelijke schuldigen al snel werden vrijgelaten. Zij keerden terug op topposities in Duitse industrie, om onmiddellijk te beginnen met het plannen van de volgende verovering van Europa, dit maal door middel van de EU in Brussel.

Al 50 jaar wordt ons verteld dat het ontwerp van de EU in Brussel de basis vormt voor de democratische toekomst van dit continent. Nu is aan de onwetendheid hierover ook een einde gekomen.

Historische documenten die door onze stichting online worden gepubliceerd, laten de naakte waarheid zien:

 1. Het ontwerp van de EU in Brussel is vrijwel een exacte kopie van de naoorlogse plannen om Europa te veroveren en te laten besturen door de Nazi/IG Farbencoalitie.
 2. Deze plannen voor een Europese supermogendheid werden in het openbaar besproken door de Nazi ministers Ribbentrop, Frick en ook door Hitler zélf.
 3. Op bestuurlijk niveau is de EU in Brussel vrijwel exact vormgegeven zoals dat door het ‘Bureau voor het 4 jarenplan’ is omschreven: een geselecteerde groep technocraten die zónder enige democratische controle kunnen ageren.
 4. Het parlement van de EU heeft geen of weinig, legislatieve macht. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als vijgenblad voor het verbergen van het misbruik door de EU in Brussel, verworden tot het dictatoriale politbureau van het olie- en chemiekartel.
 5. Het zogenaamde ‘Verdrag van Lissabon’ een soort ‘wetgeving’ die het cement vormt voor de dictatoriale overheersing van miljoenen Europeanen door bedrijfsbelangen en politieke stromannen, net als in 1933.

» www.eu-facts.org

Op deze website heeft u de mogelijkheid om te protesteren tegen het Verdrag van Lissabon. Ik moedig u aan om gebruik te maken van deze vorm van onlineprotest. Als u meer wilt weten over dit onlineprotest, dan kunt u in de pauze terecht bij van onze IT medewerkers in de foyer.

Op 13 november 2007 vond in Auschwitz een historische ontmoeting plaats. Ongeveer 30 overlevenden van Auschwitz ondertekenden een soort grondwet waarin de immorele dictatoriale plannen van de EU in Brussel tegenover een werkelijk democratisch “Europa voor en door de mensen” werden gesteld.

Deze democratische grondwet is niet zomaar een verklaring. Het vraagt om het onwettig verklaren van patenten op gezondheid en leven, als voorwaarde voor een nieuw Europa waarin het chemiekartel wordt ontdaan van haar belangrijkste instrument om te heersen over de Europese economie en de gezondheid van de Europeanen.

» www.relay-of-life.org

Ik vraag u, waar in Europa vind u een groep met een grotere morele integriteit, die kan helpen bij het uitstippelen van het pad naar een nieuw Europa, dan zij die hebben kunnen kijken in de ogen des doods en het concentratiekamp hebben overleefd?

Ik vraag u om deze website te bezoeken en deze grondwet te ondersteunen met uw handtekening en om deze onder de aandacht van uw vrienden en bekenden te brengen.

Van het kerkhof van de handel in ziekte naar de massagraven van Auschwitz, hebben wij getracht de mensenheid vooruit te helpen tot aan het kritieke heden, door herhaaldelijk het handelen van de krachten van hebzucht en dood aan de kaak te stellen.

De ‘Movement of Life’ beweging overwint het tijdperk van dood en ziekte.

Eén kamp wordt gevormd door het olie- en chemiekartel en haar politieke stromannen, die klaar staan om over onze planeet te heersen door middel van economische crisissen, dictatorschap en zelfs oorlogen.

Aan de andere kant staan een beweging die zich inzet voor verandering. Maar verandering alléén, is niet voldoende.

Om succes te boeken en een doel te bereiken moeten er een doel worden gesteld en worden bepaald wat de kern is van de waarde die ons zal voorstuwen. Er is maar een benaming mogelijk voor zo’n beweging: Movement of Life.

Alléén als we meevliegen op de morele vleugels van de overlevenden van Auschwitz, alléén als wij ons scharen in de gelederen van mensen zoals Albert Schweitzer en Martin Luther King, alléén als respect voor het leven de drijfveer van onze daden is, alleen dan zullen wij in staat zijn om de krachten van dood en ziekte te overwinnen.

De uitdaging van de Movement of Life beweging is het overwinnen van tegenslagen in deze overgangsfase in de geschiedenis met het oog op de toekomst: een nieuwe wereld waarin respect voor het leven telt op elk niveau in de samenleving, in elke uithoek van deze planeet.

In een tijd waarin het olie- en chemiekartel en de belanghebbende politici met de moed der wanhoop klaar staan om de wereld in brand te steken, moeten we niet alleen preventief ageren, maar ook voorbereid zijn op de toekomst.

Hoe zal de toekomst eruit zien?

 1. Het zal een wereld zijn waarin de meest voorkomende ziekten van nu vrijwel niet meer zullen voorkomen.
 2. Het is een wereld waarin de energie die nodig is voor auto’s verwarming en verlichting, wordt gewonnen uit het water van onze rivieren en oceanen.
 3. Het is een wereld waarin triljarden euro’s die tot dusver werden verspild aan het olie- en chemiekartel, worden aangewend voor het bestrijden van werkloosheid, armoede, honger en analfabetische om de kloof tussen arme en rijke landen voor altijd sluiten.
 4. Het is een wereld waar opwarming van de aarde, luchtvervuiling en de ecologische vernieling van onze planeet, teniet worden gedaan door het gebruik van schone energie.
 5. Kortom, het is een wereld die wij met trots aan de volgende generatie kunnen overhandigen.

Moeilijk? Onmogelijk? Niet als men kijkt naar de overlevenden van Auschwitz. 60 jaar na het met moeite overleven van het prikkeldraad van de tirannie, hadden ze passief in het verleden kunnen blijven hangen. Maar ze deden precies het tegenovergestelde door het ondersteunen van de grondwet voor een nieuw Europa, in de symbolische stad Auschwitz. En weer waren ze erbij op een moment dat werkelijk telt!

Wat een machtig symbool van morele kracht! Wat een machtig voorbeeld voor ons allen die willen bouwen aan dit nieuwe Europa. Hiervoor is meer nodig dan uw handtekening alleen, hiervoor bent U nodig!

Ik moedig u aan om erover na te denken hoe u ‘levensprojecten’ kunt ontwerpen om in uw eigen omgeving een voorbeeld te geven en een bijdrage te leveren aan dit nieuwe Europa en deze nieuwe wereld van gezondheid en leven.

» www.movement-of-life.org

We hebben een website ontworpen die bedoeld is voor zulke ‘levensprojecten’, uw projecten. We zien uit naar het verder ontwikkelen van deze website tot een ‘online-community’ (sociaal netwerk) waar een wereldwijde uitwisseling van dergelijke projecten plaats kan vinden.

Omdat het redden van zoveel mogelijk levens onze hoofdverantwoordelijkheid blijft, en wij geloven in eliminatie van onkunde door educatie, hebben we al een eerste project in de Movement of Life beweging gestart: World Health Alphabetisation. Wij kunnen allemaal meedoen met deze Wereld Gezondheids Alfabetisatie.

» www.wha-www.org

Nooit tevoren heeft de mens dichter bij een wereld gestaan waar de huidige, meest voorkomende ziekten vrijwel onbekend zullen zijn. Wetenschappers hebben de deuren geopend naar deze nieuwe wereld. Nu is het aan u, mensen van deze wereld. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze wereld van gezondheid en leven werkelijkheid wordt.