Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Voordracht van dr. Matthias Rath in Augsburg-Gersthofen, Maart 1999

1       2       3       4       5      >      

Ik wil deze lezing beginnen met de historische parallel van de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei. Toen Galilei in 1564 geboren werd, draaide de zon nog om de aarde. Toen hij stierf, in 1642, was de zaak omgekeerd. Nu draaide de aarde om de zon. Hebben de sterren hun loop veranderd, binnen deze tachtig jaar? Natuurlijk niet. Wat zich wel had veranderd was de wijze waarop de mensen op deze kleine planeet aarde naar het universum keken, en begrepen hebben hoe de sterren draaien en het heelal in elkaar zit. Dat is veranderd. Werd deze grandioze omschakeling van het universum overal begroet? Niet alleen werd zij niet begroet, maar zij werd zelfs bevochten, op leven en dood. Men dreigde Galileo Galilei te zullen folteren als hij zijn theorie niet zou herroepen. En Galilei stierf als ketter, door de kerk in de ban gedaan. Waarom? Omdat het niet om de sterren aan de hemel ging, maar om de angst die de machthebbers der aarde hebben om hun machtsposities te verliezen.

De aarde is plat en ligt in het middelpunt van het universum. De sterren aan de hemel zitten vast aan zeven kristallen koepels. De zon draait om de aarde en Rome is het middelpunt van de aarde. Vanuit die positie hield de Roomse Kerk haar heerschappij over de gehele aarde en het universum gaande. Galileo werd tot ketter verklaard omdat zijn kennis de globale machtspositie van deze Roomse belangengroeperingen op hun grondvesten deed schudden.

Ik hou deze lezing vandaag in een voorstad van Augsburg. Dit is ook de geboortestad van Berthold Brecht. Een van de bekendste stukken van deze schrijver gaat over het gevecht dat Galileo Galilei leverde. Als u tijd kunt vrijmaken, lees dan dit stuk uit de wereldliteratuur of ga naar de theateruitvoering. Veel van de citaten hieruit zijn ook op ons van toepassing. Zo zegt Galileo bijvoorbeeld: "Wie de waarheid niet kent, is gewoon een domkop. Maar wie haar wel kent en haar een leugen noemt, is een misdadiger." In de loop van deze lezing zullen wij dit soort mensen uit onze tijd leren kennen; politici en zakenlieden die zeer goed van de waarheid op de hoogte zijn, maar haar toch een leugen noemen en zelfs willen verbieden.

Maar eerst de feiten. Het is nog geen jaar geleden dat de AOK, een van de grootste ziektekostenverzekeraars in Duitsland, in haar magazine van april 1998 het volgende te melden had: "Volgens gegevens van het ministerie van gezondheid bevinden zich op de Duitse geneesmiddelenmarkt zo'n 24.000 medicamenten waarvan geen therapeutische werkzaamheid, dus genezende werking, is aangetoond. 24.000 medicamenten, dat is ruim 98% van alle medicijnen die momenteel op de markt zijn. Zij worden in miljoenenaantallen voorgeschreven, gekocht en geslikt zonder dat een genezende werking is aangetoond. Toch moeten de ziekenfondsen hier de kosten voor dragen. Dit ligt aan een uitstel van executie voor deze zogenaamde, achterhaalde medicijnen." Een zelfde situatie vinden we in Nederland, Engeland, Frankrijk en andere Europese landen.

Het tweede belangrijke feit is een bericht van het Amerikaanse artsenvakblad van 15 april 1998: Bij een omvangrijk onderzoek is vastgesteld dat de bijwerkingen van medicijnen inmiddels de vierde plaats innemen van de doodsoorzaken in de Westerse industrielanden, na hartinfarct, beroerte en kanker. Volgens gegevens van de medische federatie van 18 april 1998 overlijden alleen al in Duitsland ruim 8.000 mensen per jaar aan de gevaarlijke bijwerkingen van medicijnen, en worden ruim 100.000 mensen hier ernstig ziek van. Ik vat het even samen: van 98% van de farmaceutische preparaten die vandaag wereldwijd verkrijgbaar zijn, is maar één ding bewezen: dat de ernstige bijwerkingen van de pillen nieuwe ziekten veroorzaken, met epidemische omvang, die na hartinfarct, beroerte en kanker de grootste doodsoorzaak vormen.

Nu heb ik eigenlijk alles wel verteld wat u weten moet. Dat was het. Nog een goede avond verder en tot ziens.

(pauze)

Ik zie dat u nog wat meer wilt horen.

1       2       3       4       5      >