Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Waar – Krant voor Gezondheid en tegen Onwetenheid – 2. Jaargang - augustus 2007

1 2 3 4 >

Waarom de heer Schäuble AMOK maakt:
Choquerend!
Waar - Krant voor Gezondheid en tegen Onwetendheid

2. Jaargang - augustus 2007

BASF, Bayer, Hoechst (IG Farben) financierden de NAZI'S

De 2e Wereldoorlog was een veroveringsveldtocht van het olie- en farmakartel

Farma-Schäuble onder druk

 

DE BRAND VAN DE REICHSTAG EN DE VEROVERING VAN DE MACHT VONDEN PLAATS IN OPDRACHT VAN HET CHEMIEKARTEL!

27 februari 1933

  • Neurenberg-dossiers over farma-oorlogsmisdadigers voor het eerst op het Internet gepubliceerd!
  • Al 6 decennia worden wij belogen.
  • De hele wereld is geschokt!
  • Veroordeelde oorlogmisdadigers uit de farmaceutische industrie werden de architecten van de EU. Schäubles motieven voor een politiestaat worden nu duidelijk: het onderdrukken van de waarheid in het belang van het farmaceutische kartel

In de afgelopen maanden hebben politici geprobeerd de bondsrepubliek Duitsland als het ware in een "dictatuur" te veranderen.

De door de minister van binnenlandse zaken Wolfgang Schäuble voorgestelde maatregelen die variëren van de bewaking van telefoon- en e-mailverkeer en het bespioneren van particuliere computers tot aan de "preventieve hechtenis" en het "preventieve dodelijke schot", houden niet alleen een beperking van de grondwet in, maar zijn erop gericht om onze democratie in een dictatuur te veranderen.

27 februari 1933

Donatie-instructie van IG-Farben om x-miljoen (in huidige munteenheid) over te maken op de bankrekening van de Nazi's (bron: www.profit-over-life.org)

Dit gebeurt allemaal onder het voorwendsel van de zogenaamde "terrorismebestrijding". Maar maatregelen, zoals de geplande inzet van het leger in het binnenland, zijn klaarblijkelijk niet gericht op de terrorismebestrijding.

Heel Duitsland vraagt zich af: Waar is dat nou voor nodig, meneer Schäuble? Voor wie doet u dat? Wie zijn uw opdrachtgevers voor deze onbegrijpelijke plannen?

Dit roept herinneringen op aan de "machtigingswetten" van 1933 - zoals u zult zien, niet ten onrechte.

Schäubles spelletjes zijn ontmaskerd!

Maar nu wordt de reden voor Schäubles ingrepen voor iedereen duidelijk. Wolfgang Schäuble heeft deze wetten niet nodig om het terrorisme tegen te gaan, maar om de belangen van het farma & olie kartel veilig te stellen. Niets is op dit moment schadelijker voor deze belangen dan het openbaar worden van een van de grootste schandalen uit de geschiedenis, dat meer dan 60 jaar lang als een "staatsgeheim" werd afgeschermd:

De verantwoordelijkheid van de Duitse chemische en farmaceutische industrie voor de financiering van de greep naar de macht door Hitler, voor de verovering van Europa en voor de 60 miljoen doden van de Tweede Wereldoorlog.

Maar dit spel heeft de farma-chemie lobbyist Schäuble nu verloren: Op 20 juli 2007 – een zonder meer historische dag – kwam een eind aan 60 jaar zwijgen en misleiding. Dat gebeurde met een knal die wereldwijd te horen was.

Meer dan 40.000 pagina's van het "Neurenberger Tribunaal tegen de IG Farben", een kartel dat uit Bayer, BASF, Hoechst en andere concerns bestaat, werden voor het eerst online en wereldwijd gepubliceerd. Navolgend slechts enkele daarvan, die op www.profit-over-life.org [winst komt voor leven] gedocumenteerd zijn:

Wist u dat…

  • Bayer, BASF, Hoechst (IG Farben) de eigenlijke "belangrijkste oorlogsmisdadigers" van de Tweede Wereldoorlog waren en dat deze oorlog zonder dit kartel überhaupt niet mogelijk zou zijn geweest.
  • Het IG-Farben kartel de nazi's financierden en gebruikte om met militaire middelen haar veroveringsplannen uit te voeren om de controle te krijgen over de wereldmarkten farma, olie en chemie.
  • De IG Farben de door de nazi's voor hun machtsgreep geënsceneerde "brand van de Rijksdag" beloonde met een bedrag van 400.000 Reichsmark, tot op dat moment de grootste individuele donatie op de "Nationale Treuhand" bankrekening van de NSDAP. Het samenvallen van de boekingsdatum van dit "miljoenenbedrag" (in huidige valuta) en de brand van de Rijksdag op een en dezelfde dag, 27 februari 1933, was beslist geen toeval!

De publicatie van deze dossiers van het Neurenberg tribunaal zal er niet alleen toe leiden dat de geschiedenis herschreven moet worden. De politieke verhulling van deze choquerende feiten en de decennialange gerichte misleiding van de burgers van Duitsland en van de wereld zal een politieke aardbeving van ongekende omvang veroorzaken.

Alleen tegen de achtergrond van een zo omvangrijke politieke schokgolf kan Schäubles streven naar nieuwe "machtigingswetten" überhaupt begrepen worden.

Maar het zal toch niet zo zijn dat de onthulling van de achtergronden van de tot de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog leidende machtigingswetten nu, 70 jaar later, door Schäubles "machtigingswetten" onderdrukt gaat worden!

40.000 dossiers van het Neurenberg tribunaal tegen het chemie kartel online:
www.profit-over-life.org

1 2 3 4 >