Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >      

Waarom hebben we nooit eerder iets vernomen van deze doorbraken?

Het antwoord ligt voor de hand. De farmaceutische industrie is geen industrie die zich natuurlijk heeft ontwikkeld. Ze is kunstmatig gecreëerd door investeerders die, om geld te kunnen verdienen aan ziekten, moesten zien te voorkomen dat natuurlijke, niet-patenteerbare medische therapieën beschikbaar werden in de wereld.

John D. Rockefeller

John D. Rockefeller

Aan het begin van de twintigste eeuw controleerde de Rockefeller-groep reeds het overgrote deel van de oliehandel in de Verenigde Staten en vele andere landen. Met deze miljarden dollars aan olie-inkomsten als basis, creëerde deze investeringsgroep een nieuwe markt: het menselijk lichaam. Het rendement van hun investering was afhankelijk van de patenteerbaarheid van de ontwikkelde farmaceutische geneesmiddelen. De miljarden dollars winst die deze nieuwe investeringsindustrie opstreek, werd systematisch gebruikt om de geneeskunde om te toveren in een farmaceutische investeringshandel. Binnen enkele tientallen jaren werd de geneeskunde beheerst door deze belangengroepen via hun invloed in de medische faculteiten, in de media en in de politieke arena.

Een van de voornaamste problemen waarmee deze industrie werd geconfronteerd, was de concurrentie van natuurgeneesmiddelen. Tussen 1920 en 1935 werden de meeste vitaminen en essentiële voedingsstoffen ontdekt die vereist zijn voor een optimale stofwisseling van de cellen. Voor de wetenschappelijke wereld was het duidelijk dat zonder deze essentiële moleculen in de celstofwisseling, de cellen niet goed functioneren en ziekte veroorzaken.

De farmaceutische investeringsstrategen waren zich hiervan bewust en begonnen een wereldwijde campagne om ervoor te zorgen dat deze levensreddende informatie niet algemeen toegankelijk werd voor de rest van de wereldbevolking. Maar het in de doofpot stoppen van deze informatie was slechts de eerste stap. Verdere stappen voor de opbouw van de frauduleuze farmaceutische handelsstrategie waren het in een kwaad daglicht stellen van gezondheidsinformatie over deze natuurlijke, niet-patenteerbare therapieën en het uiteindelijke verbod op elke uitspraak over de preventieve en therapeutische werking van natuurlijke therapieën.

Al deze maatregelen dienden slechts één doel: het beschermen van de farmaceutische investeringsindustrie, die gebaseerd is op patenteerbare, symptoomgerichte medicijnen, tegen de natuurlijke, niet-patenteerbare therapieën die wezenlijk zijn voor de instandhouding van cellulaire gezondheid. De wetenschappelijke feiten over natuurlijke moleculen, die essentieel zijn voor de fundamentele functies van de cellen, die worden beschreven in de biologiehandboeken, werden daarentegen een zaak van leven en dood voor deze hele investeringshandel. Als ziekten konden worden voorkomen door het optimaliseren van de cellulaire gezondheid door middel van natuurlijke, niet-patenteerbare moleculen, was dit een bedreiging voor de basis van de gehele investeringshandel in ziekten. Een ziekte die wordt voorkomen of uitgeroeid, is heel simpel geen markt meer.

Het is van bijzonder belang de invloed van de farmaceutische industrie op de medische praktijk te bekijken. Via de stichting van particuliere medische faculteiten in de Verenigde Staten, ook op de zogeheten ‘Ivy League’ universiteiten als Harvard, Yale, Mayo Clinic en andere, werd de medische opinie simpelweg wereldwijd opgekocht. In toenemende mate concentreerde het onderwijs van medische therapieën zich op farmaceutische geneesmiddelen. Tegelijkertijd werden natuurlijke behandelmethoden effectief verworpen als zijnde ‘achterhaald’.

Albert Szent-Györgyi, Nobel Laureate 1937

Albert Szent-Györgyi, Nobel Laureate 1937

Vrijwel geen enkele arts die gedurende de laatste tientallen jaren is afgestudeerd, heeft geleerd dat de eerste Nobelprijs voor de rol van vitamine C in de celstofwisseling werd toegekend in 1937. En zo studeerden een halve eeuw lang generaties artsen (miljoenen wereldwijd) af zonder enige kennis over de levensreddende en gezondheidsbevorderende rol van vitaminen, mineralen en spoorelementen.

Iedereen begrijpt onmiddellijk de verwoestende consequenties die deze investeringsstrategie heeft op de menselijke gezondheid wanneer men de volgende feiten in ogenschouw neemt. Vrijwel niemand van de 6 miljard mensen die momenteel op deze wereld leven, weet dat het menselijk lichaam zelf geen vitamine C produceert. Nu is het een wetenschappelijk feit dat dezelfde vitaminemolecuul (die ook de slagaderen beschermt tegen de zeevaardersziekte scheurbuik) ook de voornaamste factor is bij de preventie van hartinfarcten, beroerten en andere cardiovasculaire gezondheidsproblemen. Het eenvoudigweg uitsluiten van deze levensreddende informatie van de medische praktijk in het belang van de farmaceutische investeringsindustrie, heeft derhalve doelbewust geleid tot een cardiovasculaire epidemie, de grootste epidemie in de geïndustrialiseerde wereld en in de meeste verstedelijkte gebieden in ontwikkelingslanden.

Bijna niemand van de mensen weet dat het menselijk lichaam het natuurlijke aminozuur lysine, een essentiële bouwsteen van proteïnen, niet zelf produceert. Nu blijkt dat deze natuurlijke molecuul een van de meest belangrijke factoren is bij de preventie van de verspreiding van kankercellen in het lichaam. Kanker is de op een na grootste epidemie in de geïndustrialiseerde wereld en de farmaceutische geneesmiddelen die tijdens de laatste levensmaand van een kankerpatiënt worden verkocht, vormen een van de meest winstgevende markten in de farmaceutische exploitatie van ziekten.

Aan het begin van de 21e eeuw ontwaakt de mensheid dan eindelijk uit een nachtmerrie. Met de verspreiding van eenvoudige gezondheidsinformatie over de moleculen die noodzakelijk zijn voor een optimaal functioneren van de cellen, maar die niet door ons lichaam kunnen worden geproduceerd, hadden twee op de drie levens in de geïndustrialiseerde wereld en de drempellanden gered kunnen worden.

Bovendien moeten we ons realiseren dat het feit dat de mensheid een hele eeuw lang ‘in slaap’ was, niet komt omdat we domme mensen zijn. Vergeet niet dat de bedrieglijke en frauduleuze farmaceutische industrie alleen maar succesvol is omdat zij miljarden dollars uitgeeft voor misleiding en voor het creëren van een kunstmatige façade als ‘de weldoeners voor de mensheid’. Om dat doel te bereiken heeft deze bedrijfstak tweemaal zoveel uitgegeven aan ‘marketing’ dan aan research.

Donald Rumsfeld, de huidige Minister van Defensie van de Verenigde Staten, was voorheen directeur van verschillende farmaceutische multinationals. Hij ontving meerdere onderscheidingen voor zijn werk in deze sector, voordat hij werd benoemd tot zijn huidige positie in de regering Bush. Het lijdt geen twijfel dat Rumsfeld en alle directeuren in deze industrietak, met inbegrip van de Rockefeller investeringsgroep, van al deze feiten op de hoogte zijn. Ze zijn doodsbenauwd dat de waarheid over de farmaceutische exploitatie van ziekten zich als een lopend vuurtje door de wereld zal verspreiden. Als dat gebeurt, is hun lot bezegeld: zij zullen verantwoordelijk worden gesteld voor de dood van miljoenen mensen, door ziekten die voorkomen hadden kunnen worden als zij dit niet zo doelbewust hadden ondermijnd. Zij weten: ofwel zij nemen de mensheid te grazen in een oorlog en een wereldwijd ‘Big Brother’ scenario, of de mensheid neemt hen te grazen. Het is het een of het ander. Dit is de achtergrond van de huidige oorlog. Daarom gaan zij de strijd met de hele wereld aan.

Meer dan een eeuw lang bestaat het farmaceutische miljardenbedrog bij de gratie van het verbod op levensreddende, natuurlijke en niet-patenteerbare gezondheidsinformatie over de preventie van de huidige volksziekten. Het moet dan ook niemand verbazen dat ze die strategie dus bleven volgen en dat we daarom niets van deze doorbraken hebben vernomen.

Maar de Wereldgezondheidsorganisatie dan, die zet zich toch in voor goede voedingsvoorlichting?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd ruim vijftig jaar geleden opgericht om de gezondheid van de mensen in de wereld te verbeteren. Een van haar eerste speerpunten was de verspreiding van voorlichting over voeding. Samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) publiceerde de WHO tien jaar lang jaarlijks ‘gemeenschappelijke rapporten over voeding’.

Daarna hadden de farmaceutische investeringsbelangen volledige controle over de WHO. Vanaf dat moment was de organisatie het tegendeel van wat ze vroeger was. In 1963, slechts 15 jaar nadat de WHO was opgericht om de mensheid te dienen, was het een instrument geworden van het wereldwijde farmaceutische kartel. In 1963 werd een nieuwe commissie opgericht, die er speciaal op moest gaan toezien dat microvoedingsstoffen (vitaminen, mineralen en aminozuren) niet werden gebruikt voor de preventie, genezing en uitroeiing van ziekten. Het doel van de zogeheten WHO/FAO ‘Codex Alimentarius’ (voedingsstandaard) commissie was om kunstmatige ‘bovenlimieten’ op te leggen, om te voorkomen dat de mensen deze natuurlijke middelen zouden gebruiken voor therapeutische doeleinden. Deze commissie begon tevens een ‘heilige oorlog’ tegen de verspreiding van informatie over natuurlijke gezondheid, waarin gewezen wordt op de wetenschappelijk bewezen voordelen van deze microvoedingsstoffen. Zo misbruikte het farmaceutische kartel de WHO als hun instrument om hun eerste wereldwijde wetgeving erdoor te drukken: beschermende wetten voor het kunstmatig veiligstellen van het wereldwijde gezondheidsmonopolie op gepatenteerde geneesmiddelen.

Zo is de WHO, die werd opgericht om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren, de laatste veertig jaar misbruikt voor de winstbelangen van een handjevol investeerders, waardoor ze nu het tegenovergestelde doet: de mensen onwetend houden over levensreddende informatie die de volksziekten van tegenwoordig kan voorkomen.

Health For All By The Year 2020

De publicatie van mijn 10-puntenprogramma ‘Gezondheid voor iedereen in 2020’ op de wereldtop in Johannesburg in augustus 2002 was een keerpunt voor deze organisatie. Door meer dan 100 staatshoofden te overtuigen van het frauduleuze karakter van de farmaceutische industrie en de alternatieven van natuurlijke gezondheid, is de strijd begonnen om de WHO weer te winnen voor de gezondheid van de mensen. De ontwikkelingslanden in Afrika, Zuid-Amerika en Azië voeren een historische strijd. Maar laat over een ding geen misverstand bestaan: de krachten van het farmaceutische kartel, die zich hebben verschanst in de WHO, geven zich niet zomaar gewonnen.

De wereldbevolking moet gaan beseffen dat de belangengroepen die de WHO in haar tegendeel hebben veranderd, dezelfde belangengroepen zijn die de oorlog tegen Irak en de huidige internationale crisis hebben geforceerd. De oorlog om controle over de WHO zal dus even meedogenloos worden uitgevochten als elke militaire oorlog. De vergelijking is reëel, want in beide gevallen gaat het immers om duizenden of zelfs miljoenen slachtoffers.

De uitkomst van deze strijd om controle over de WHO is zeker: de wereldbevolking zal deze strijd winnen, in hun belang en in het belang van komende generaties, en de controle over deze wereldorganisatie weer terugkrijgen. Hoelang deze strijd gaat duren, zal uiteindelijk afhangen van het feit of de mensen zullen worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen en hun regeringen opdracht zullen geven op nationaal en internationaal niveau actie te ondernemen. Voor nu is het van essentieel belang dat er organisaties zijn die niet kunnen worden omgekocht of op enige manier worden gemanipuleerd. De Dr. Rath Health Foundation werd opgericht om dit doel te ondersteunen.

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >