Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >      

Waarom denkt u dat natuurlijke behandeling en beheersing beter en efficiënter is dan de traditionele farmaceutische behandeling?

De farmaceutische industrie is een investeringsindustrie. Daarom kan en zal deze industrie nooit geneesmiddelen produceren die ziekten voorkomen of uitroeien, want hiermee zou een markt die staat en valt met het voortdurende gebruik van deze geneesmiddelen, verloren gaan. Dit feit is moeilijk te bevatten en nog moeilijker te accepteren. Maar het is de waarheid en iedereen zou die moeten weten.

Daarom heeft 80 procent van de farmaceutische geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn geen bewezen effect, maar deze medicijnen verhullen slechts symptomen. Dit heeft het directe gevolg dat de volksziekten van tegenwoordig, waaronder hart- en vaatziekten, kanker, aids en vele andere ziekten, niet worden bedwongen maar zich juist verder uitbreiden, terwijl er effectieve, niet-patenteerbare alternatieven beschikbaar zijn.

Biologie- en biochemiestudenten leren overal ter wereld welke rol microvoedingsstoffen spelen bij het optimaal functioneren van de cellen. Helaas heeft de farmaceutische industrie de medische opleidingen overal ter wereld zozeer in hun greep dat deze wetenschappelijke inzichten tot dusver niet zijn toegepast bij het oplossen van medische vraagstukken. De voorwaarden voor een situatie waarin de wereld profijt kan trekken van de natuurlijke behandeling van ziekten zijn zowel de acceptatie van de nieuwe wetenschappelijke inzichten als de verwijdering van kunstmatige hindernissen in de geneeskunde, die uit economische overwegingen zijn opgeworpen door de farmaceutische investeringshandel met ziekte.

Tweevoudig Nobelprijswinnaar, wijlen dr. Linus Pauling omschreef uw prestaties als belangwekkend. Waarom dacht hij dit?

Dr. Rath with Linus Pauling, 1991

Dr. Rath with Linus Pauling, 1991

Linus Pauling was de enige wetenschapper die twee ongedeelde Nobelprijzen heeft gewonnen. Zijn eerste Nobelprijs ontving hij voor scheikunde en de tweede voor de vrede, voor zijn inzet bij de totstandkoming van de eerste ontwapeningsovereenkomst: het gedeeltelijke verbod op kernproeven in 1963. Linus Pauling was een uitblinker op het gebied van de wetenschap tijdens de twintigste eeuw. Hij had de moleculaire structuur van talloze anorganische en organische moleculen ontrafeld. Hij was de eerste die de structurele eigenschappen van proteïnen (alfa helix) en de eerste genetische ziekte (ééncellige bloedarmoede) ontdekte.

Ik heb Linus Pauling meer dan twintig jaar geleden leren kennen toen ik woordvoerder was van de medicijnstudenten in Duitsland en in het bestuur zat van de vereniging van medicijnstudenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar wij zijn destijds niet alleen via de wetenschap met elkaar in aanraking gekomen, maar ook door onze gezamenlijke interesse in het werken voor de vrede en kernontwapening.

"The goal of eliminating heart disease as a major cause of death is now in sight" Press Conference on July 2, 1992

"The goal of eliminating heart disease as a major cause of death is now in sight" Press Conference on July 2, 1992

Jaren later ontdekte ik door mijn eigen onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten de rol van vitaminen en ik sprak met hem over deze ontdekkingen. Hij besefte onmiddellijk de betekenis van deze ontdekking en vroeg mij om eerste directeur te worden van het cardiovasculaire onderzoek in zijn instituut in Californië.

Linus Pauling en ik waren meer dan wetenschappelijke collega's. We deelden de visie voor een gezondere en vreedzamere wereld. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Linus Pauling vlak voor zijn dood verklaarde dat hij mij zonder twijfel als zijn opvolger in gedachten had.

Hoe reageerde de traditionele wetenschappelijke gemeenschap op uw werk en uw research?

Nieuwe vorderingen doorlopen drie stadia. Aanvankelijk worden ze belachelijk gemaakt, vervolgens hevig bekritiseerd en uiteindelijk als vanzelfsprekend beschouwd. Mijn ontdekkingen op het gebied van cardiovasculaire gezondheid en kanker vormen hierop geen uitzondering. In een medische wereld waarin mechanische methoden, zoals bypass-operaties en dotteren (angioplastie) als ‘oplossingen’ worden gezien voor de cardiovasculaire epidemie en radiotherapie en chemotherapie de 'oplossingen' zijn voor kanker, was de mogelijkheid van een natuurlijke, veilige en betaalbare preventie en beheersing van deze gezondheidsproblemen een ware revolutie.

Full page ad in "USA Today", on March 8, 2002

Full page ad in "USA Today", on March 8, 2002

Op het gebied van cardiovasculaire gezondheid duurde het, vanaf de publicatie van mijn baanbrekende wetenschappelijke verhandeling "De oplossing van het raadsel van hart- en vaatziekten", meer dan tien jaar voordat er iets van acceptatie plaatsvond. Maar de uiteindelijke acceptatie kwam op 4 mei 2002. De universiteit van Stanford, die een van de meest vooraanstaande medische faculteiten ter wereld herbergt, nodigde me uit om deze doorbraak te presenteren op hun symposium. Deze uitnodiging was een duidelijke uitdrukking van de groeiende publieke acceptatie van ons nieuwe begrip van hart- en vaatziekten als een vroege vorm van de zeevaardersziekte scheurbuik.

Deze presentatie op een vooraanstaande medische faculteit, die al meer dan een eeuw door het farmaceutische kartel werd gebruikt, vatte voor het eerst enkele van de meest fundamentele, onopgeloste cardiologische problemen samen: “Waarom dieren geen hartinfarct krijgen maar mensen wel”; waarom wij hartinfarcten krijgen, maar geen neusinfarcten; waarom onze slagaderen verkalken (atherosclerose) maar onze aderen niet, daarom bestaat er niet zoiets als ‘venosclerose’. De gehele presentatie is na te lezen op deze website.

Zo duurde het op het gebied van kanker ook ongeveer tien jaar, vanaf de publicatie van mijn ontdekking dat kanker natuurlijk kan worden gestopt door middel van toediening van lysine en andere microvoedingsstoffen, voordat deze publiekelijk kon worden gepresenteerd. Op 8 maart 2002 werd deze doorbraak paginagroot aangekondigd in de grootste krant ter wereld, USA Today. Het nieuws ging als een lopend vuurtje rond en veel instellingen en landen profiteren nu van deze kennis.

Terwijl ik geen weerstand ondervond van wetenschappelijke zijde, was het verzet van de farmaceutische industrie erg hevig. De laatste vijf jaar bestond hun voornaamste strategie uit het proberen hun wereldwijde investeringshandel in ziekten, waarin miljarden dollars omgaan, te beschermen; door de verspreiding van informatie over deze doorbraken op het gebied van natuurlijke, niet-patenteerbare gezondheid te verbieden.

Wat was het effect van uw boeken op de farmaceutische industrie?

"Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel"

In mijn boek "Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel" werden voor het eerst de "wetten van de farmaceutische industrie" vermeld. Deze wetten definiëren het farmaceutische zakendoen in ziekten als een investeringsindustrie, in plaats van een gezondheidsindustrie. Deze wetten ontmaskeren het principe van patenteerbaarheid als een principe, waarmee het doel van de research die deze industrie pleegt, wordt verlegd van het tegemoetkomen aan de gezondheidsbehoefte van de mensen in de wereld naar het geld verdienen. In dit boek stel ik openlijk de farmaceutische investeringsindustrie verantwoordelijk voor de voortijdige dood van honderden miljoenen mensen in de afgelopen tientallen jaren en voor de financiële ineenstorting van hele economieën. Deze ontmaskering van 's werelds grootste investeringsindustrie als één groot miljardenbedrog was een heldhaftige daad. Toen ik op 21 juni 1997 in Duitsland in mijn speech voor 3.500 mensen deze zaken voor het eerst in de geschiedenis in de openbaarheid bracht, miste dat zijn uitwerking in de wereld niet.

De enige reden waarom de farmaceutische industrie niets tegen mij ondernam, is dat ik dit gewetenloze ‘zakendoen in ziekten’ verbond met de grootste misdaden die in de twintigste eeuw tegen de mensheid zijn begaan: de massamoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een historisch feit dat het grootste Europese petrochemische en farmaceutische kartel Hitlers greep naar de macht 70 jaar geleden heeft gefinancierd. De Tweede Wereldoorlog was in de eerste plaats een oorlog voor de verovering van de natuurlijke hulpbronnen in Oost-Europa en Azië.

Het oorlogstribunaal van Neurenberg stelde in 1946/47 vast dat de Tweede Wereldoorlog zonder dit petrochemische kartel, I.G. Farben, niet mogelijk was geweest. Als gevolg van dit tribunaal werd I.G. Farben opgedeeld in Bayer, BASF en Hoechst en enkele van haar managers werden veroordeeld voor het starten van een oorlog die in strijd was met het internationale recht, voor massamoord, voor exploitatie en plundering van privé en publiek bezit in het buitenland en voor andere misdaden tegen de mensheid. De geschiedenis van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de Tweede Wereldoorlog is vastgelegd in een boek van Josef Borkin, "‘The Crime And Punishment Of I.G. Farben", dat te vinden is op de website van onze Foundation.

10-page article in German News Magazine "Der Spiegel", unmasking the pharmaceutical industry

10-page article in German News Magazine "Der Spiegel", unmasking the pharmaceutical industry

Vanaf het begin van mijn ontmaskeringsstrategie was de farmaceutische industrie dus in de verdediging gedrongen. Het komt dan ook niet als een verrassing dat zij het nooit hebben gewaagd terug te slaan of een proces tegen mij aan te spannen wegens smaad en laster. Inmiddels zijn mijn jarenlange pogingen, om de farmaceutische industrie te ontmaskeren als miljardenbedriegers, bevestigd in een hoofdartikel in Europa's grootste nieuwstijdschrift Der Spiegel. In dit artikel wordt de farmaceutische industrie openlijk beschuldigd van fraude, bedrog, het op het spel zetten van mensenlevens, het schade toebrengen aan economieën van allerlei landen met een schade die in de miljarden dollars loopt en nog veel meer beschuldigingen die ik de laatste jaren ook heb geuit. Het duurde meer dan vijf jaar voordat de feiten die ik in mijn eerste openbare tribunaal tegen de farmaceutische handel in ziekten heb aangedragen door de media werden bevestigd. Dat is niet verwonderlijk, want in dit artikel wordt tevens bevestigd dat de farmaceutische industrie nauwe banden onderhoudt met de hoogste politieke beleidsmakers in de wereld. In dit artikel wordt ook onthuld dat zelfs als een regering nu actie zou ondernemen tegen dit farmaceutische zakendoen in ziekten, de ambassades van de Verenigde Staten onmiddellijk namens de regering van de Verenigde Staten tussenbeide zouden komen!

Ik ben blij dat ik niet alleen een pionier ben geweest op het gebied van natuurlijke gezondheid maar ook in het ontmaskeren van de farmaceutische exploitatie van ziekten. Het artikel in Der Spiegel van 31 maart 2003 is de eerste dominosteen in de ophanden zijnde val van de muren van de farmaceutische industrie. Andere media zullen volgen. En dat is een goede zaak. Het mag eenvoudigweg niet gebeuren dat zowel de gezondheid van miljoenen mensen als de economieën van veel landen worden opgeofferd aan een handjevol investeerders, die zichzelf voortdurend nieuw leven inblazen door steeds meer gewetenloze politici te ondersteunen, waaronder de huidige regeringen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, met als voornaamste doel dit miljardenbedrog verder in stand te houden.

Zijn uw boeken overal in de wereld te koop?

Mijn boeken zijn in meer dan tien talen vertaald en in de meeste talen in gedrukte vorm verkrijgbaar. Wij bieden deze boeken ook online aan op onze website, zodat iedereen die belangstelling heeft die informatie daar kan lezen. We doen ons uiterste best deze levensreddende informatie, waaronder die over de natuurlijke preventie en behandeling van hart- en vaatziekten, kanker en andere veel voorkomende aandoeningen, onder de miljoenen mensen te verspreiden.

Deze informatie is zo wezenlijk dat ze onmiddellijk wereldwijd verspreid zou moeten worden. Wij nodigen elke krant, elk radio- en televisiestation en andere media die het belang van deze boodschap begrijpen, uit om mee te werken aan de verspreiding ervan. De drie bekendste boeken zijn "Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel", waarin de doorbraak wordt beschreven op het gebied van hartinfarcten, beroertes, hoge bloeddruk, hartverlamming, hartritmestoornissen en andere cardiovasculaire problemen. In het boek "Kanker" komt de doorbraak in de natuurlijke beheersing van kanker aan de orde. In dit boek wordt voor het eerst verduidelijkt dat kanker niet langer een doodvonnis is. Het derde boek dat ik heb geschreven is een verslag van mijn tien jaar durende strijd tegen het farmaceutische kartel. Het draagt de titel "In naam der mensheid".

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >