Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

1       2       3       4       5       6       7       8      >      

Na uw campagne tegen de oorlog in Irak is het Arabische publiek geïnteresseerd in wie u bent en wat u doet. Kunt u ons wat meer informatie geven over uw werk en wat u heeft bereikt?

Laat me om te beginnen benadrukken dat ik arts en wetenschapper ben, maar bovenal een mens, die de wens koestert deze planeet heel te houden en haar niet ten onder wil zien gaan in een derde wereldoorlog.

Als arts en wetenschapper heb ik het voorrecht op verschillende gebieden mijn deel te kunnen bijdragen aan een gezondere en hopelijk ook vreedzamere wereld voor de mensheid. Met mijn ontdekkingen op het gebied van natuurlijke preventie en behandeling van hart- en vaatziekten zullen we in staat zijn hartaanvallen, beroertes, hoge bloeddruk, hartverlammingen, hartritmestoornissen en een reeks aan aanverwante aandoeningen voor deze en komende generaties vrijwel geheel uit te bannen.

In June 1997, Dr. Rath gave a historic speech in Chemnitz, Germany in which he outlawed the pharmaceutical ‘business with disease’.

In June 1997, Dr. Rath gave a historic speech in Chemnitz, Germany in which he outlawed the pharmaceutical ‘business with disease’.

De tweede bijdrage, aan een betere wereld, was de ontmaskering van de farmaceutische industrie, de grootste investeringsindustrie ter wereld, als een van de grootste bedriegers- en oplichtersgroep in de geschiedenis van de mensheid. Terwijl hun advertenties ‘gezondheid’ beloven, is de gehele markt van deze investeringsindustrie gericht op het bestaan en de uitbreiding van ziekten. Preventie, behandeling van de oorzaken en de uitroeiing van ziekten vormen een bedreiging voor de farmaceutische ‘investeringshandel in ziekten’ en worden daarom door dit zogeheten farmaceutische kartel bestreden. In een openbare lezing in juni 1997 formuleerde ik voor het eerst de ontnuchterende analyse dat de industrietak, die beweert het monopolie te hebben op de wereldwijde ‘gezondheidszorg’, zelf het grootste obstakel is voor een gezond leven van de wereldbevolking.

Het derde wapenfeit dat ik de moeite waard vind hier te noemen, is het feit dat ik erin geslaagd ben om deze levensreddende informatie en analyse wereldwijd te verspreiden. Hierdoor werd ik zo'n bedreiging voor deze farmaceutische investeringsbranche, waar miljarden dollars in omgaan, dat zij nu proberen hun wereldwijde greep op de mensen te verstevigen met behulp van juridische middelen als beschermende wetten en het afschaffen van mensenrechten.

Het voorwendsel voor deze strategie is de zogeheten ‘oorlog tegen het terrorisme’. Deze oorlog tegen het ‘terrorisme’ is geen echte oorlog; hij is strategisch ontwikkeld en in gang gezet om wereldwijd angst te verspreiden en wereldwijd te intimideren, zodat eerder genoemde, drastische wettelijke maatregelen niet alleen in Amerika, maar overal ter wereld kunnen worden doorgedrukt. Mijn naaste medewerkers zagen deze ontwikkeling al meer dan tien jaar geleden aankomen.

Destijds verklaarde Linus Pauling (tweevoudig Nobelprijswinnaar): "Uw ontdekkingen zijn zo belangrijk dat hele industrieën erdoor worden bedreigd. Eens zullen er misschien zelfs oorlogen ontstaan, alleen maar om te verhinderen dat deze doorbraken algemeen worden geaccepteerd."

U bent afgestudeerd arts en hebt als arts en wetenschapper gewerkt; wat heeft u ertoe bewogen de overstap te maken naar het onderzoek naar natuurlijke therapieën?

Ik ben begonnen met conventioneel onderzoek naar de oorzaken van hart- en vaatziekten. Destijds heerste de opvatting dat hoge cholesterolgehalten de voornaamste oorzaak waren van hartinfarcten en beroertes. Onder invloed van de fabrikanten van cholesterolverlagende medicijnen, werd de artsen wijsgemaakt dat een hoog cholesterolgehalte de aderwanden beschadigt, wat het dichtslibben van de aderen en uiteindelijk hartinfarcten en beroertes veroorzaakt. Nu weten we dat dit slechts een verkoopsmoes was van de farmaceutische industrie. Als een hoog cholesterolgehalte de aderwanden zou beschadigen, zou dit overal in ons bloedvatenstelsel moeten plaatsvinden. Dit stelsel zou overal verstopt moeten raken, niet alleen in het hart en in de hersenen. Met andere woorden, we zouden ook infarcten moeten krijgen in de neus, de oren, de knieën, ellebogen, vingers en andere lichaamsorganen. Dit is duidelijk niet het geval.

An X-Ray that confirms Dr. Raths breakthrough in natural health therapy. A patient before and after starting with the intake of dietary supplements.

An X-Ray that confirms Dr. Raths breakthrough in natural health therapy. A patient before and after starting with the intake of dietary supplements.

Toen kwam ik tot de ontdekking dat hart- en vaatziekten in de dierenwereld vrijwel niet voorkomen, terwijl ze bij mensen de voornaamste doodsoorzaak zijn. De volgende ontdekking was een doorbraak voor de natuurlijke gezondheid in de wereld: dieren produceren zelf vitamine C in hun lichaam, wat nodig is voor de aanmaak van collageen, de moleculen die ons lichaam en ons bloedvatenstelsel verstevigen. Hoe meer vitamine C, des te meer collageen en dus ook stabiliteit van onze aderwanden en des te minder hartinfarcten. Dieren krijgen zelden een hartinfarct, omdat hun lichaam voldoende vitamine C produceert. Wij mensen zijn niet in staat om ook maar één enkel molecuul van deze vitamine te produceren en krijgen vaak ook te weinig vitaminen via ons voedsel binnen, waardoor ons bloedvatenstelsel wordt verzwakt en er neerslag vormt. Deze neerslag vindt vooral plaats op plaatsen waar onze bloedvaten blootstaan aan mechanische stress, zoals de hartslagaders van het pompende hart.

Deze reeks ontdekkingen was ongelooflijk, want hierdoor werd niet alleen verklaard waarom dieren geen hartinfarct krijgen en mensen wel, maar ook waarom wij hartinfarcten krijgen en geen, bijvoorbeeld, neusinfarcten. Inmiddels werden deze spectaculaire bevindingen ondubbelzinnig gestaafd door researchgegevens en klinisch onderzoek.

Dus deze wetenschappelijke ontdekkingen die mijn pad kruisten, waren de belangrijkste reden waarom ik het conventionele onderzoek vaarwel zei en me ging concentreren op de moleculen waarmee de meeste ziekten van tegenwoordig heel effectief kunnen worden voorkomen en bestreden. Deze moleculen worden door de natuur zelf geproduceerd en zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een optimaal functioneren van de cellen.

Veel van uw onderzoeksresultaten werden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Waar hebt u zich bij uw onderzoek op gericht?

De ontdekking van de oorzaak van hart- en vaatziekten, die weer leiden tot hartinfarcten en beroertes, was slechts het begin. Met het besef dat vitaminen, mineralen, bepaalde aminozuren en spoorelementen de biologische brandstof vormen voor de miljoenen lichaamscellen, werd het duidelijk dat niet alleen hartslagaderlijke ziekten en hartinfarcten door toepassing van deze kennis voorkomen kunnen worden, maar nog veel meer veel voorkomende aandoeningen van deze tijd. De laatste jaren heeft mijn onderzoeksinstituut in samenwerking met wetenschappers en artsen overal in de wereld zonder twijfel vastgesteld dat de volgende ziekten voornamelijk worden veroorzaakt door een langdurig tekort aan microvoedingsstoffen (vitaminen, mineralen, etc.). Door toediening van een optimale hoeveelheid van deze microvoedingsstoffen, hetzij via onze normale voeding, hetzij als voedingssupplement, kunnen de volgende aandoeningen grotendeels worden voorkomen: hoge bloeddruk (veroorzaakt door een langdurig tekort aan microvoedingsstoffen in de miljoenen cellen van de aderwand), hartverlamming (tekort aan microvoedingsstoffen in de hartspiercellen), hartritmestoornissen, diabetische bloedcirculatieproblemen en andere aandoeningen.

Illustration of the effect of lysine (green) in the blocking of collagen-digesting enzymes (red)

Illustration of the effect of lysine (green) in the blocking of collagen-digesting enzymes (red)

Een andere belangwekkende ontdekking was de natuurlijke manier om de verspreiding van kankercellen in het lichaam te voorkomen. Enkele jaren geleden had ik gepubliceerd dat alle kankercellen, ongeacht het type kanker en in welke organen de kanker ontstaat, zich op dezelfde wijze verspreiden. Zij gebruiken ‘biologische scharen’ (enzymen) die in staat zijn door de weefselmoleculen (collageen) van ons lichaam heen te knippen. Hoe agressiever het kankertype, des te meer van deze collageenverterende enzymen het produceert.

Deze overproductie van enzymen, die het weefsel kunnen vernietigen, kan op natuurlijke wijze worden afgeremd of helemaal gestopt met behulp van de aminozuren lysine en proline, gecombineerd met vitamine C en bepaalde andere microvoedingsstoffen. Recentelijk heeft ons onderzoeksinstituut vastgesteld dat alle onderzochte typen kankercellen kunnen worden geblokkeerd met behulp van deze voedingsstoffensynergie, die het functioneren van deze enzymen blokkeert. In Europa en Amerika profiteren al tienduizenden kankerpatiënten van deze natuurlijke methode van preventie en behandeling van kanker. Honderden zijn reeds genezen van deze ziekte. Dit is des te belangrijker als men bedenkt dat de traditionele geneeskunde kanker tot op heden als een ‘doodvonnis’ beschouwt. We hebben veel kankerpatiënten voor en na deze natuurlijke therapie zorgvuldig doorgelicht met röntgenfoto's van hun longen en botten. U kunt het gedocumenteerde rapport van deze succesvolle therapie zelf nalezen op deze website.

Zo bevind ik me in de bevoorrechte positie van iemand die een bijdrage kan leveren aan de beheersing van enkele van de meest voorkomende ziekten van deze tijd. De enige vraag die nog rest is waarom deze informatie niet onmiddellijk wereldwijd wordt verspreid? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we het weer hebben over de farmaceutische investeringshandel, die zich actief verzet tegen iedere doorbraak waardoor hun wereldwijde ‘ziektemarkt’ zou kunnen instorten.

U bent de oprichter van een nieuwe vorm van geneeskunde, ‘cellulaire geneeskunde’. Kunt u ons uitleggen wat cellulaire geneeskunde inhoudt en wat de voordelen zijn?

Tegenwoordig wordt de geneeskunde onderverdeeld in verschillende disciplines, die zich richten op de verschillende lichaamsorganen. De cardioloog houdt zich bezig met het hart, de internist met de ingewanden en de orthopedist met de botten en de heupen. Deze orgaanbenadering negeert het feit dat gezondheid en ziekte niet worden bepaald op het niveau van de organen, maar op het niveau van de miljoenen cellen waaruit deze organen en het hele menselijk lichaam zijn opgebouwd. De allerbelangrijkste oorzaak van een verzwakking van de celfunctie en uiteindelijk van ziekte is het tekort aan bio-energie op het niveau van deze cellen. De belangrijkste bio-energetische moleculen die deze cellen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, zijn de biokatalysatoren, kleine moleculen die de chemische reacties in deze cellen versnellen. De belangrijkste natuurlijke moleculen zijn vitaminen, mineralen, spoorelementen en bepaalde aminozuren. Cellulaire geneeskunde is een nieuwe vorm van geneeskunde, waarin deze kennis wordt toegepast ter preventie en behandeling van de meest voorkomende ziekten van tegenwoordig. In ons cellulair-geneeskundig onderzoeksinstituut zetten we ons onderzoek voort naar de specifieke behoefte aan deze microvoedingsstoffen voor de preventie en genezing van bepaalde ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, kanker en infectieziekten.

Het ziet er nu al naar uit dat de geneeskunde in de eenentwintigste eeuw wereldwijd profijt zal trekken van deze kennis, waarmee de mensheid in staat zal zijn zichzelf grotendeels te verlossen van de volksziekten van tegenwoordig, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Er is geen tijd te verliezen! Niemand ter wereld heeft een medische opleiding nodig om dit principe te begrijpen. Iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg, elke politicus die verantwoordelijk is voor de gezondheid van zijn burgers zou zich onmiddellijk op de hoogte moeten stellen van deze wetenschappelijke feiten en op basis daarvan een nationaal gezondheidsbeleid moeten ontwikkelen.

1       2       3       4       5       6       7       8      >