Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De cholesterol fraude wordt blootgesteld

Geschreven door Aleksandra Niedzwiecki

Honderden miljoenen mensen wereldwijd (100 miljoen in de VS) hebben opnieuw hun gezondheid en levens in gevaar gebracht om de winsten voor de geneesmiddelenbedrijven te vergroten!

Onlangs vrijgekomen informatie over de studie in verband met Vitorin, een wijdverbreid voorgeschreven cholesterolverlagend medicijn, wijst uit dat het geneesmiddel niets doet aan de vermindering van de opbouw van plaques in de slagaderen. Omgekeerd juist – het gebruik van Vitorin verdubbelde de groei van plaques en leidde tot een toename in het aantal hartaanvallen en beroertes. De studie die bij 720 patiënten (de meeste in Nederland) met hoge bloedcholesterolspiegels werd uitgevoerd, testte de effecten van Vitorin (een "multimedicijn", een combinatie van Zocor, een statine die de cholesterolproductie in de lever remt; en Zetia, een medicijn dat de cholesterolabsorptie in de darm remt). Hoewel Vitorin de cholesterolniveaus in het bloed met ongeveer 20% meer verlaagde dan Zocor alleen, toonde het geen enkel gunstig effect op de vertraging van de vooruitgang van hartziekten – het verergerde deze! Ofschoon sommige mensen verrast kunnen zijn over dit resultaat, zijn wij in het Dr. Rath Onderzoeksinstituut dit niet.

Meer dan een decennium geleden presenteerde Dr. Rath wetenschappelijk bewijs dat een ongedifferentieerde verlaging van cholesterol hartaanvallen en beroertes niet voorkomt. Wij zijn van mening dat een hoge cholesterolspiegel een verschijnsel is en  niet de oorzaak van hartziekten. De productie van cholesterol neemt toe in reactie op de verzwakking van de structuur van de slagaderen van het hart en de noodzaak van hun biologische "reparatie". De meest voorkomende reden voor een dergelijke verzwakking is de verslechterde productie van collageen – het bouwmateriaal van de bloedvaatwand – die veroorzaakt wordt door onvoldoende opname van microvoedingsstoffen in ons dieet, zoals vitamine C, lysine, vitamine B6, koper en andere. Als niet wordt voorzien in deze bouwstoffen, kan cholesterol zich afzetten in de slagaderen wat met de tijd leidt tot verstopping van de bloedstroom, hartaanvallen en beroertes. De op cholesterol gebaseerde theorie over hartziekten verklaart volgens ons niet waarom we hartaanvallen krijgen en niet de neus of andere organen worden aangetast, waarom er blokkades optreden in de slagaderen en niet in de aderen, of veel andere aspecten van hartziekten. Deze theorie dientvolgens ons alleen als marketinggereedschap voor de cholesterolverlagende geneesmiddelen.

Omdat wij vinden dat cholesterol geen primaire oorzaak van hartziekte kan zijn, kan de verlaging ervan zonder optimalisatie van de collageenproductie en gezonde functionering van de slagaderwanden hartziekten niet voorkomen. Maar voedingsstoffen kunnen dat! Onze studie in het Cellulaire gezondheidsprogramma van Dr. Rath, op basis van voedingsstofsynergie heeft aangetoond dat de groei van verkalkte plaques in de hartslagaderen binnen een jaar gebruik gestopt kan worden. Verder documenteerden we dat voedingsstoffen een natuurlijke omkering van vroegtijdige cardiovasculaire aanzetsels teweeg kunnen brengen. (J Appl Nutr, 1996). Bovendien documenteerden we dat de synergie van voedingsstoffen die de functie van de bloedvaten ondersteunt, de bloedcholesterolspiegels effectief kan verlagen. Dit omvat niet alleen LDL-cholesterol maar ook het meer atherogene type – het Lp-a. Hoezo? Omdat we ons richten op de oorzaak en niet op een verschijnsel van hartziekte.

U kunt zich afvragen wat de reden was om deze Vitorin-studie uit te voeren en waarom de publicatie van de resultaten twee jaar door de fabrikanten, Merck en Shering Plough werd vertraagd. Natuurlijk is het antwoord geld. Een van de componenten van Vitorin, een statine die onder de naam Zocor verkocht wordt, stond op het punt zijn octrooi in juni 2006 te verliezen. Daarom hoopten de fabrikanten dat een studie die positieve resultaten toonde voor een combinatie van Zocor en Zetia (die samen Vitorin vormen), gebruikt kon worden om het octrooi voor Zocor te verlengen. Ongelukkig genoeg voor de geneesmiddelenmakers, waren de studieresultaten, afgerond in 2006, teleurstellend en Merck en Shering gebruikten verschillende excuses om de gegevens ongeveer twee jaar niet aan het publiek bekend te maken. Gedurende deze tijd gingen de advertenties voor Vitorin echter gewoon door en natuurlijk ook de verkoop. Gedurende deze twee jaar bracht Vitorin meer dan $4 miljard (!) inkomsten binnen voor Merck en Shering. Meer nog, Merck vond een manier om nog meer inkomsten bij elkaar te sprokkelen via Zocor, waarvoor het octrooi niet kon worden vernieuwd. De formule voor Zocor werd aan een in India gevestigd bedrijf, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, gegeven en gelicentieerd om een zogenaamd "geautoriseerd generiek geneesmiddel" te maken, als tegenprestatie voor een aandeel in de inkomsten. Met andere woorden volgens ons, alweer een andere bedrieglijke marketingpraktijk.

In het licht hiervan kunt u zich afvragen waarom al deze marketingtrucs ten koste gaan van onze gezondheid? Wie hield rekening met de rechten van de patiënten?

Deze berekende misleiding, en de gezondheidsrisico's die honderden miljoenen patiënten liepen, gebeurden in de naam van de winsten. Het geval van Vitorin is geen uitzondering – dit is de regel! Hierom heeft Dr. Rath en iedereen van ons al jaren gevochten om een eind te maken aan deze handel met ziekte en om de octrooiering van onze gezondheid en levens stop te zetten. Hoeveel mensen moeten er nog meer ziek worden of sterven voordat dit onscrupuleuze bedrijf wordt gestopt? We kunnen niet wachten totdat iemand anders het voor ons doet, we moeten het zelf doen!