Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Dr. Rath Gezondheidsstichting laat haar stem horen rond Wereld-Kankerdag

1/3 deel van de financiering van WHO komt van farmaceutische bedrijven

De Dr. Rath Gezondheidsstichting gaf rond Wereld-Kankerdag haar visie op de strijd tegen deze gevreesde ziekte. Onderzoeken van het Research Instituut tonen namelijk aan dat de strijd tegen kanker gewonnen kan worden door gebruik te maken van natuurlijke gezondheidsmethoden.

WHO geen onafhankelijk instituut

Dr. Matthias Rath zei tijdens Wereld-Kankerdag: “De World Health Organization (WHO) wil via deze internationale dag van de kanker een wereldwijd bewustzijn creëren voor één van de grote onopgeloste problemen van de mensheid: de epidemie van kanker. Hoewel de inspanningen om een einde te maken aan deze epidemie zijn toe te juichen, zijn er ernstige twijfels of de World Health Organization in staat is om dit doel te bereiken. Die twijfels zijn gerechtvaardigd omdat bijna 1/3 deel van het geld voor de financiering van de WHO komt van multinationale farmaceutische bedrijven. Als tegenprestatie voor deze 'investeringen' in de WHO, verwachten deze bedrijven natuurlijk een soort rendement. De WHO is daarmee niet langer een onafhankelijk instituut. Haar programma’s en activiteiten- waaronder 'Wereld-Kankerdag’ – zijn in wezen wereldwijde marketing campagnes voor gepatenteerde chemische drugs.”

Een markt om winsten te maken

Dr. Aleksandra Niedzwiecki zegt over deze wereldwijde dag voor de kanker: “Wereld-Kankerdag 2016 herinnert ons aan de groeiende omvang van deze verschrikkelijke ziekte en het feit dat deze ziekte geen onderscheid maakt tussen jong en oud, bekend of onbekend, rijk of arm. Ondanks de inzet van diverse anti-kanker organisaties, stichtingen en campagnes met als doel meer geld voor kankeronderzoek in te zamelen, is vooruitgang die wordt geboekt minimaal of zelfs helemaal niet aanwezig. Zolang wij niet beseffen dat kanker, net als andere ziekten waaraan wij lijden - een markt is voor de farmaceutische industrie om enorme winsten te maken, zal de echte door u en door ons gewenste oplossing of verandering niet plaatsvinden.”

Tegengeluid

Als reactie op Wereld-Kankerdag presenteerde de Dr. Rath Health Foundation een opvallend tegengeluid: De Victory over Cancer week. Deze internationale website bevat een groot aantal wetenschappelijke artikelen en ander materiaal over de natuurlijke bestrijding van kanker. Aan u de keuze!

9 februari 2016