Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Dr. Rath Health Foundation steunt de Zuid-Afrikaanse regering in haar strijd tegen AIDS met natuurlijke middelen

GroenLinks-afgevaardigde Kees Vendrik heeft door middel van een parlementaire vraag geprobeerd het levensreddende werk van de Dr. Rath Health Foundation in Zuid-Afrika te torpederen. Dit zijn volgens ons de feiten:

  1. Alle werkzaamheden in Zuid-Afrika vinden plaats in het kader van een liefdadigheidsinstelling, genaamd Dr. Rath Foundation Africa.
  2. In Zuid-Afrika worden vitamineproducten op geen enkele wijze door dr. Rath "verkocht" of "verhandeld". De Dr. Rath Health Foundation schenkt vitaminen aan de lokale besturen in de armenwijken (townships) en zij geven ze weer door aan mensen die ze nodig hebben.
  3. De immuunziekte AIDS wordt gekenmerkt door een verzwakt immuunsysteem. In elk leerboek over biologie en biochemie wordt de rol van vitaminen en microvoedingsstoffen bij de vorming van witte bloedcel in het beenmerg – en daarmee ter versterking van de lichaamseigen afweer – uitvoerig gedocumenteerd. Wie hieraan twijfelt, plaatst zichzelf buiten de wetenschap.
  4. Zowel de Zuid-Afrikaanse regering als talrijke organisatie en ziekenhuizen delen multivitaminen uit aan de bevolking.
  5. Overigens komt alle winst uit alle ondernemingen van dr. Rath wereldwijd – dus ook de behaalde winst in Almelo – ten goede aan een Non-Profit-Foundation. Met hun doel zonder winstoogmerk zijn de ondernemingen van dr. Rath een wereldwijd unicum in de gezondheidssector.
  6. De diepere oorzaak van de parlementaire vraag is te vinden in de volgende wetenschappelijke belangenconflicten: De farmaceutische industrie ziet het succes van de vitaminevoorziening bij AIDS als een bedreiging voor een miljardenmarkt aan AIDS-medicijnen. Om voor de hand liggende redenen proberen ze via bepaalde politici en media telkens weer deze vorm van vitaminevoorziening – en daarmee ook het werk van de Dr. Rath Foundation in Zuid-Afrika – in een kwaad daglicht te plaatsen.

Dr. Rath Foundation