Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Het farmaceutisch kartel begint een Derde Wereldoorlog om de opbouw van een gezonde wereld te voorkomen

Op 13 mei 2005 hield dr. Rath een voordracht op de trappen van het parlement in Kaapstad. Aanleiding hiervoor was het ondersteunen van de Zuid-Afrikaanse regering door verschillende organisaties, voor het instandhouden van natuurgeneeswijzen als onderdeel van de gezondheidsvoorzieningen van dat land.

Op 13 mei 2005 hield dr. Rath een voordracht op de trappen van het parlement in Kaapstad.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid werd een grotere misdaad begaan dan de volkerenmoord die het farmaceutisch kartel op zijn geweten heeft. Dit alles in het belang van zijn investeringshandel in ziekten waarin vele miljarden dollars omgaan. Honderden miljoenen mensen zijn onnodig gestorven aan aids, kanker, hart- en vaatziekten en andere ziekten die voorkomen hadden kunnen worden. Er is maar een reden waarom de mensheid nog steeds lijdt aan deze epidemieën: de marktplaats voor het farmaceutisch kartel waarin vele miljarden dollars omgaan.

Nooit eerder in de geschiedenis hebben er oplichtingspraktijken plaatsgevonden die langduriger, winstgevender en bloediger waren dan die van het farmaceutisch kartel. Gedurende bijna een hele eeuw heeft het kartel een wereldwijd gezondheidsmonopolie opgebouwd dat is gebaseerd op bedrog: De farmaceutische industrie belooft miljoenen mensen gezondheid, maar de gehele industrie berust op het voortbestaan en de verspreiding van ziekten als marktplaats voor haar patenteerbare geneesmiddelen.

Nooit eerder waren de handlangers in deze wereldwijde volkerenmoord van de farmaceutische industrie meer vertwijfeld bezig dit bedrog en deze misdaad tegen de mensheid te verbergen. Nooit eerder probeerden zij ook zo verbeten de ineenstorting van deze gewetenloze investeringsindustrie en de beëindiging van haar eigen oplichtingspraktijken, inclusief het verlies van miljarden dollars, te verhinderen.

Nooit eerder maakten de financiële groepen achter het farmaceutisch kartel, de investeringsgroepen van Rockefeller- en J.P. Morgan, en zijn politieke marionetten in het Witte Huis en in Londen zich zulke zorgen over het feit dat zij zich voor nationale en internationale gerechtshoven zullen moeten verantwoorden voor hun misdaden tegen de mensheid.

Nooit eerder waren de profiteurs van deze mondiale volkerenmoord en zijn politieke belangenbehartigers in Amerika, Groot-Brittannië en andere landen ertoe gedwongen extra geld uit te geven om de ophanden zijnde ineenstorting van het wereldwijde farmaceutische imperium te voorkomen.

Nooit eerder hebben het farmaceutisch kartel en zijn belangenbehartigers op het gebied van geneeskunde en media zich met zijn straatvechters meer moeten inspannen om degenen het zwijgen op te leggen die een aanklacht indienen tegen deze wereldwijde oplichtingspraktijken en de volkerenmoord. Dit is de achtergrond van de aanvallen tegen de Dr. Rath Health Foundation, tegen de traditionele geneeskunde en tegen de regering van Zuid-Afrika.

Het is nu aan ons, het volk, een wereld zonder ziekten op te bouwen!

Dr. Rath tijdens zijn voordracht op de trappen van het parlementsgebouw in Kaapstad. Naast dr. Rath staat de voorzitter van de Vereniging van Afrikaanse Traditionele Artsen, Dr. Matseko.

Dr. Rath tijdens zijn voordracht op de trappen van het parlementsgebouw in Kaapstad. Naast dr. Rath staat de voorzitter van de Vereniging van Afrikaanse Traditionele Artsen, Dr. Matseko.

Al deze zaken tekenen niet de macht van het farmaceutisch kartel, maar juist de vertwijfeling. Zij vormen een reactie op een wetenschappelijke doorbraak die de mensheid onstuitbaar zal bevrijden van het juk van het farmaceutisch kartel.

Het is nu aan ons, het volk, ons zelf te bevrijden van het juk van het farmaceutisch kartel en het te vervangen door een gezondheidsstelsel, dat is gebaseerd op werkzame, bijwerkingsvrije, niet-patenteerbare en betaalbare natuurgeneeswijzen.

Het is nu aan ons, het volk, een wereld zonder ziekten tot stand te brengen. Dit is mogelijk doordat wij gebruikmaken van de wetenschappelijke natuurgeneeskundige doorbraak, die ons allen de mogelijkheid biedt om epidemieën, zoals aids, kanker, hart- en vaatziekten en andere te voorkomen ziekten, onder controle te krijgen.

Het is nu aan ons, het volk, de kennis over het levensreddende nut van vitaminen en andere microvoedingsstoffen in de gehele wereld om te zetten in gezondheidsconcepten, die de eerste stap zullen zijn tot het effectieve beheersen van de huidige volksziekten.

Nu hebben ook de nationale regeringen wereldwijd de kans om de vorderingen van natuurgeneeswijzen in publieke gezondheidsconcepten om te zetten; effectieve en betaalbare mogelijkheden om de gezondheid van de mensen te beschermen.

De wereldbevolking is nu in staat om een wereld zonder ziekten te realiseren! Het wetenschappelijk inzicht in de oorsprong van de huidige volksziekten en hun natuurlijke mogelijkheden tot genezing, kan overal ter wereld worden verkregen. De uitroeiing van de huidige volksziekten is slechts afhankelijk van één factor: hoe snel wij, het volk, deze levensreddende informatie wereldwijd kunnen verspreiden.

De grootste hindernis bij de opbouw van een wereld zonder ziekten is het farmaceutisch kartel, dat zich ten doel heeft gesteld deze informatie koste wat kost achter te houden met gevaar voor zijn eigen ondergang. Om die reden is het farmaceutisch kartel uit zijn schuilplaats gekomen en voert het een open, grenzeloze oorlog tegen de bevrijding van de menselijke gezondheid.

Het farmaceutisch kartel en zijn media zijn begonnen met een Derde Wereldoorlog om te proberen de realisatie van een toekomstig doel te verhinderen, dat de mensheid verenigt: een wereld zonder ziekten.

Het jaar 2005 markeert de 60 e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de overwinning op nazi-Duitsland. Het markeert ook het begin van de Derde Wereldoorlog, een wereldwijde desinformatieoorlog, die door de multimiljarden farmaceutische investeringshandel in ziekten gevoerd wordt tegen de totale mensheid.

De bevrijding van de mensheid van het juk van het farmaceutisch kartel en de beëindiging van de farmaceutische volkerenmoord vormt een echte wereldoorlog, die niet alleen het leven van elk mens op deze planeet aangaat, maar ook het leven van een groot aantal toekomstige generaties.

Gedurende bijna een eeuw heeft de farmaceutische investeringshandel een heimelijke oorlog gevoerd tegen de wereldbevolking. Het kartel heeft een wereldwijd monopolie opgebouwd op een gezondheidszorg die afhankelijk is van medicijnen. Voortdurend en in het geheim heeft het kartel maatschappelijke sleutelposities bezet; de media, de geneeskunde en het politieke leven. Vanuit deze positie van geïnstitutionaliseerde macht heeft het kartel heimelijk zijn wereldwijd monopolie opgebouwd, dat is gebaseerd op patenteerbare geneesmiddelen. Tegelijkertijd heeft het kartel bijna alle effectieve natuurgeneeswijzen naar de illegaliteit verbannen, omdat deze niet patenteerbaar zijn. Honderden miljoenen mensen hebben de prijs voor deze mondiale tirannie van het farmaceutisch kartel met hun leven moeten bekopen.

Op 6 mei 2005 werd het stilzwijgen over de volkerenmoord van het farmaceutisch kartel echter verbroken. De Dr. Rath Health Foundation publiceerde een "Oproep aan de volkeren en regeringen van de wereld: Stop de aids-volkerenmoord door het farmaceutisch kartel" in de New York Times , een van de invloedrijkste kranten ter wereld. Door de voordelen van natuurgeneeswijzen bij de beheersing van de aids-epidemie bekend te maken, onthulde de stichting de grondslag van de handel in ziekten, die verantwoordelijk is voor sterftecijfers met de omvang van een volkerenmoord. Voor de eerste keer vernam de verbaasde internationale gemeenschap dat het farmaceutisch kartel en zijn belangenbehartigers een heimelijke "oorlog tegen Afrika" voeren.

Deze "oorlog tegen Afrika" blijft echter niet beperkt tot dit continent. Het is een oorlog van het farmaceutisch kartel tegen de gehele mensheid. Het is niet verrassend dat deze oorlog wordt gevoerd door regeringen van de twee grootste exportlanden van farmaceutische producten, Amerika en Groot-Brittannië, om alle mensen ter wereld te onderwerpen aan hun meedogenloze ingrijpen. Het verrast ons evenmin dat het eerste doel van deze oorlog Zuid-Afrika is. Een land dat bij de bevrijding van de gezondheid toonaangevend in de wereld is geworden, doordat het de toepassing van natuurgeneeswijzen stimuleert.

Het farmaceutisch kartel weet dat zijn monopolie in de ontwikkelingslanden moet worden gestabiliseerd om wereldwijd te kunnen overleven. Het eerste slagveld in de strategie van het farmaceutisch kartel is Zuid-Afrika geworden en de slag zelf gaat om de aids-epidemie. De eerste overwinning van het farmaceutisch kartel zou zijn om de Zuid-Afrikaanse regering ertoe te dwingen natuurgeneeswijzen in de strijd tegen aids op te geven. In plaats daarvan zou de regering ertoe worden gedwongen giftige geneesmiddelen tegen aids te verstrekken aan miljoenen Zuid-Afrikanen. Geheel in deze lijn startten zij op 8 mei, twee dagen na de publicatie in de New York Times , met een frontale aanval op de Zuid-Afrikaanse regering.

Wij, de wereldbevolking, zullen deze oorlog winnen om ons doel te bereiken: een wereld zonder ziekten

Dr. Rath tijdens zijn voordracht op de trappen van het parlementsgebouw in Kaapstad.

De farmaceutische investeringshandel heeft honderden miljoenen mensenlevens gekost, meer dan alle oorlogen uit de geschiedenis van de mensheid bij elkaar. Als de wereldbevolking nu niet handelt, zullen ziekten als aids, kanker en hart- en vaatziekten nog generaties lang blijven bestaan. Alleen als wij, alle mensen op deze wereld, nu handelen, dan zullen wij erin slagen ons te bevrijden van het juk van het farmaceutisch kartel. De verborgen "Derde Wereldoorlog", de wereldwijde oorlog tussen het farmaceutisch kartel en alle mensen op de wereld, kan duidelijk worden gedefinieerd:

Het resultaat van deze oorlog is de bevrijding van alle mensen ter wereld van het gewetenloze juk van het farmaceutisch kartel en van ziekten zoals aids en kanker.

De verantwoordelijkheid voor deze oorlog draagt het farmaceutisch kartel, dat deze oorlog aan ons heeft opgedrongen, door de gezondheid van alle mensen ter wereld al meer dan een eeuw in zijn macht te houden. Het farmaceutisch kartel heeft alle mensen het recht ontzegd eigen beslissingen te nemen over gezondheid en zich zelf te bevrijden van de moderne volksziekten.

De deelnemers aan deze oorlog kunnen in twee kampen worden verdeeld: Aan de ene kant staan de financiële belangen van een kleine groep investeerders achter het farmaceutisch kartel, namelijk de investeringsgroepen van Rockefeller en J.P.Morgan. Aan de andere kant staan de gezondheidsbelangen van de huidige wereldbevolking van 6 miljard mensen en een groot aantal toekomstige generaties. In deze oorlog kan geen compromis worden gesloten. Als het farmaceutisch kartel overwint, zullen de huidige volksziekten voortbestaan en zullen honderden miljoenen mensen dit nog steeds met hun leven moeten bekopen. Als wij, het volk, overwinnen, dan zal de farmaceutische investeringshandel in ziekten worden beëindigd, waardoor de weg naar beheersing en uitroeiing van een groot aantal van de huidige volksziekten wordt geëffend.

Wat was de oorzaak van deze oorlog? De oorlog van het farmaceutisch kartel tegen de gezondheid van de wereldbevolking wordt heimelijk al tientallen jaren gevoerd. Het was echter de onthulling van de volkerenmoord, die het farmaceutisch kartel begaat met betrekking tot de aids-epidemie in Afrika, die deze oorlog in de openbaarheid heeft gebracht. Door de New York Times en andere toonaangevende kranten ter wereld, is het bericht dat de aids-epidemie een immuniteitszwakte is die met vitaminen en andere natuurlijke middelen onder controle kan worden gebracht, overgebracht naar alle windstreken overal ter wereld. Dit was de oproep aan alle mensen ter wereld om zich niet alleen te bevrijden van de ‘handel in aids’, maar van de gehele ‘handel in ziekten’.

De historische parallellen van het begin van deze oorlog. Het was op 8 mei 2005, op de dag af 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat het farmaceutisch kartel wereldwijd begon met zijn ongekende aanval op natuurgeneeswijzen en op de Zuid-Afrikaanse regering als de politieke leiders van deze ‘gezondheidsbevrijding’ van de bevolking.

De verschillen tussen vorige wereldoorlogen en deze wereldwijde oorlog. De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren oorlogen tussen rijke landen die streden om de heerschappij over de wereld en over grondstoffen. Ook streden zij om de voortdurende uitbuiting van de bevolking en de natuurschatten van hun koloniën in de ontwikkelingslanden. De belangrijkste belangengroepen achter deze oorlogen waren de petrochemische en farmaceutische industrie, die onder meer de opkomst van Hitler in nazi-Duitsland financierden. De huidige wereldwijde oorlog onderscheidt zich fundamenteel van de voorgaande wereldoorlogen. Het is de oorlog tussen de gezondheidsbelangen van 6 miljard mensen overal ter wereld en de financiële hebzucht van een handvol farmaceutische aandeelhouders.

De doorslaggevende rol van de ontwikkelingslanden. De meer dan 4 miljard mensen in de ontwikkelingslanden zijn de eerste slachtoffers van het farmaceutisch kartel. De aids-epidemie kost elke dag aan 6000 mensen het leven. Dit zijn meer dan twee keer zoveel slachtoffers als bij de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001. Het is een wetenschappelijk gegeven dat het merendeel van deze levens gered had kunnen worden door werkzame, bijwerkingsvrije en betaalbare natuurgeneeswijzen. Indien dit inzicht in gezondheidsbeleid zou zijn omgezet, dan zou dit alleen al in de ontwikkelingslanden miljoenen levens hebben gered, miljarden dollars aan verspilde gezondheidsuitgaven hebben bespaard en de afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden ten opzichte van de rijke landen hebben verminderd.

De rol van Zuid-Afrika. Samen met enkele andere ontwikkelingslanden is Zuid-Afrika een toonaangevend land geworden in de bevrijding van de mensheid van de handel in ziekten. Doordat Zuid-Afrika de strijd tegen de enorme octrooikosten is aangegaan, heeft de Zuid-Afrikaanse regering al de eerste stap gezet richting de bevrijding van de mensheid van het juk van het farmaceutisch kartel. De tweede en nog belangrijkere stap is om een gezondheidssysteem dat is gebaseerd op onwerkzame, giftige farmaceutische geneesmiddelen te vervangen door een gezondheidszorg, die is gebaseerd op werkzame, bijwerkingsvrije en betaalbare natuurgeneeswijzen.

De ‘wapens’ van deze oorlog. De Eerste en Tweede Wereldoorlog werden gevoerd met inzet van militaire middelen. De wereldwijde oorlog die nu plaatsvindt is daarentegen een oorlog over informatie en voorlichting. Aan de ene kant staan wereldwijd miljoenen mensen. Zij hebben als taak de levensreddende feiten en informatie over het nut van vitaminen en andere natuurgeneeswijzen bij de beheersing, preventie en uitroeiing van ziekten tot zich te nemen en te verspreiden. Aan de andere kant staan de krachten van het farmaceutisch kartel, die door hun invloed op de wereldwijde media een desinformatiecampagne van ongekende omvang zijn begonnen om de wetenschappelijke waarheid onderuit te halen en diegenen aan te vallen die zich hebben opgeworpen als pioniers bij de verspreiding van deze doorbraak.

De mogelijke escalatie van deze oorlog. Het is niet uit te sluiten dat het farmaceutisch kartel en zijn politieke belangenbehartigers (vooral in Amerika en Groot-Brittannië), in hun vertwijfeling en met het oog op een dreigende nederlaag in deze oorlog, toevlucht zullen nemen tot het laten escaleren van internationale crises – zelfs door een oorlog te beginnen tegen Noord-Korea, Iran of een ander land dat voor hun van belang is. Een dergelijke verschrikkelijke gebeurtenis zou direct de wereldwijde aandacht van de media afleiden van de ineenstorting van het farmaceutisch kartel en een dictatuur in het belang van de branche mogelijk maken; het gebruik van oorlogsrecht om de wereldwijde belangen van het farmaceutisch kartel militair te beschermen; de onderdrukking van burgerrechten en de vervolging van iedereen die strijd voor de bevrijding van de gezondheid door middel van natuurlijke geneeswijzen.

Maar zelfs deze laatste vertwijfelde stap zal het overleven van het farmaceutisch kartel niet veiligstellen. Wij, alle mensen op de wereld, zullen deze escalatie voorzien en publiekelijk over deze bedreiging praten. Daarmee voorkomen we dat onze tegenstanders de mogelijkheid hebben om naar dit laatste vertwijfelde middel te grijpen en deze oorlog te laten escaleren tot een militair conflict.

De duur van deze oorlog. De Eerste en Tweede Wereldoorlog duurden meerdere jaren. De wereldbevolking en de manier waarop zij opkomt voor haar eigen gezondheid, zullen bepalen hoelang het zal duren om de huidige wereldwijde oorlog te winnen. Alle mensen moeten zich ervan bewust worden dat wij over het sterkste wapen in deze oorlog beschikken – de waarheid. Het farmaceutisch kartel kan zijn heerschappij uitsluitend continueren door de feiten over natuurgeneeswijzen en de wereldwijde bevrijdingsbeweging op het gebied van gezondheid meedogenloos te onderdrukken. En wij hebben al veel overwinningen in deze oorlog bevochten: Het feit dat de ontwikkeling van aids door vitaminen en andere essentiële voedingsstoffen kan worden omgekeerd – zonder gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen – is nu overal ter wereld bekendgemaakt. De noodzakelijke middelen om de mondiale aids-epidemie te bestrijden zijn nu voor alle regeringen ter wereld beschikbaar. Het zal niet meer mogelijk zijn om regeringen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika te belemmeren natuurgeneeswijzen onderdeel uit te laten maken van hun gezondheidsbeleid. De loop van de geschiedenis en de bevrijding van de mensheid van het farmaceutisch kartel kunnen niet worden tegengehouden. Niet door de grootst mogelijke bedragen aan smeergeld en zelfs niet door het gebruik van geweld. Dit is slechts het begin. Het op natuurlijke wijze beheersen van kanker en hart- en vaatziekten is ook in zicht.

Waarom deze oorlog de laatste wereldwijde oorlog zal zijn. De Eerste en Tweede Wereldoorlog werden gevoerd vanwege economische belangen, waarbij het ging om het verspreiden van ziekte, dood, uitbuiting en sociale onrechtvaardigheid. De huidige wereldwijde oorlog zal niet alleen de mensheid bevrijden van ziekten, maar ook van de economische belangen en profiteurs die deze planeet meer dan een eeuw hebben onderworpen aan hun tirannie en de onverzadigbare hebzucht van het kartel tot drijvende kracht achter twee wereldoorlogen hebben gemaakt. Door deze economische belangen publiekelijk te maken, zorgen wij ervoor dat deze wereldwijde oorlog de laatste zal zijn die de mensheid hoeft te voeren.

De winnaars van deze oorlog. De afloop van deze wereldwijde oorlog is nu al duidelijk. Geen economische of militaire macht kan de bevrijding van de mensheid van ziekten en van de handel in ziekten tegenhouden. Van nu af aan heeft de gehele mensheid een gezamenlijk doel: een wereld zonder ziekten, een wereld waarin vrede heerst, gezondheid en sociale rechtvaardigheid.

Vandaag, op 13 mei 2005, roepen wij vanuit Kaapstad in Zuid-Afrika alle mensen ter wereld op om zich aan te sluiten bij de grootste bevrijdingsbeweging van de geschiedenis: de bevrijding van de menselijke gezondheid.

Wij doen een oproep aan u: Doe mee! Nu is het tijd om te handelen!

Dr. Matthias Rath