Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Doorbraak van cellulaire geneeskunde bij aids

Nu staat ook volgens ons voor de immuunziekte aids vast: cellulaire geneeskunde kan niet alleen het immuunsysteem van aids-patiënten doorslaggevend verbeteren, maar kan de ziektesymptomen van aids in veel gevallen zelfs doen afnemen.

Na de overwinningen op hart- en vaatziekten en kanker, heeft cellulaire geneeskunde nu ook de derde grote epidemie van onze tijd, de immuunziekte aids, de oorlog verklaard.

In een voorstad van Kaapstad in Zuid-Afrika heeft de Dr. Rath Health Foundation in samenwerking met plaatselijke artsen een succesvol vitamineprogramma voor aids-patiënten gerealiseerd. De resultaten waren zo buitengewoon, dat ze direct overal ter wereld publiek zijn gemaakt.

Het publiek maken van deze natuurgeneeswijze tegen aids in de New York Times, de International Herald Tribune en andere internationale kranten, maakt deze doorbraak onomkeerbaar. De hele wereld is er nu van op de hoogte: cellulaire geneeskunde biedt voor het eerst een natuurlijk, bijwerkingsvrij, maar zeer werkzaam wapen in de strijd tegen de aids-epidemie.

Natuurlijk bracht deze doorbraak al diegenen in 't geweer die miljarden verdienen aan het voortbestaan van aids. Dat zijn dezelfde belangengroepen van de farmaceutische industrie, die zich al met alle mogelijke middelen schrap hebben gezet tegen de uitroeiing van hart- en vaatziekten, kanker en andere volksziekten.

Net als bij het bericht dat kanker geen doodvonnis meer hoeft te zijn, doen de media die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie een frontale aanval op de doorbraak bij aids. Wat betreft de politieke draagwijdte van de aids-epidemie is de kruistocht van het farmaceutisch kartel en zijn handlangers in de media nog groter en nog vertwijfelder.

Het farmaceutisch kartel staat plotseling niet alleen meer tegenover een wetenschappelijke doorbraak, maar tegenover de combinatie van deze medische vooruitgang en een regering – die van Zuid-Afrika – die de politieke wil heeft om deze belangrijke informatie onder alle omstandigheden om te zetten voor haar bevolking.

Werkzame cellulaire geneeskunde vervangt dodelijke farmaceutische cocktails

De betekenis van deze doorbraak van cellulaire geneeskunde is des te groter, gezien de constatering dat de tot nu toe beschikbare giftige cocktails van de farmaceutische industrie meestal ernstige en vaak dodelijke bijwerkingen hebben. Deze zogenaamde ‘antiretrovirale geneesmiddelen’ (ARV's) zijn afvalproducten uit het chemotherapeutisch onderzoek, die bij de behandeling van kanker te giftig bleken te zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de geïndustrialiseerde landen intussen meer aids-patiënten sterven aan de bijwerkingen van deze ‘aids-chemo’ dan aan aids zelf.

Terwijl dit bericht in de ontwikkelingslanden hoop biedt aan miljoenen mensen, is dit bericht een ramp voor de farmaceutische ‘aids-industrie’. Naast de miljarden winst staat nu de wereldwijde reputatie op het spel van een als gewetenloos ontmaskerde industrietak. Dit betreft ook de reputatie van alle wetenschappers en organisaties die hun reputatie en persoonlijke welvaart hebben gebaseerd op het vermeende heil van de giftige cocktails.

Wereldwijde kruistocht van de kartel-media

De berichten over de doorbraak van cellulaire geneeskunde bij aids kwamen geheel onverwachts voor het farmaceutisch kartel. Dit kartel stond juist op het punt om de miljarden aan subsidies van de farmaceutische handel in aids via Afrika te investeren in de kas van de ondernemingen. Deze subsidieprogramma's met miljarden aan belastinggeld werden aan de plaatselijke bevolking verkocht als ‘humanitaire hulp’. Tot deze categorie behoort de aids-hulp van 15 miljard dollar voor Afrika en ook het ‘Marshallplan voor Afrika’ van Tony Blair en de miljarden van de wereldbank op titel van de ‘havik’ van het kartel Paul Wolfowitz.

En toen gebeurde het: door de publicatie van de resultaten van het vitamineprogramma in Zuid-Afrika werd dit allemaal tenietgedaan. Ook bij de directie van het kartel en het farmaceutische financiële imperium van Rockefeller/JP Morgan was de verontwaardiging groot. Via hun wereldwijde netwerk van handlangers in de media vielen ze niet alleen dr. Rath en zijn stichting aan, maar probeerden zij ook de Zuid-Afrikaanse regering onder druk te zetten.

Net als vorig jaar, toen werd vastgesteld dat kanker geen doodvonnis meer hoeft te betekenen, kwam ook nu een regelrechte kruistocht op gang van de media – dit keer echter in de wereldopinie. De waarheid werd onjuist weergegeven en een gratis levensreddend vitamineprogramma voor ondervoede aids-patiënten lasterlijk betiteld als "medisch experiment".

Het internationale farmaceutische kartel onderhoudt in Zuid-Afrika zijn eigen straatbendes, die met nazi-methoden door de straten trekken en met veel herrie het massale gebruik van de farmaceutische medicamenten eisen van de regering. Net als bij de nazi's komen ook hier de leiders uit een dubieus milieu van drugs en prostitutie en intimideren zij allen die zich opstellen tegen het farmaceutisch kartel. Deze zogenaamde "Treatment Action Campaign" (TAC) wordt ondersteund door de Zuid-Afrikaanse media die afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie – en in Duitsland typisch genoeg door de bladen van de Springer-pers.

De Dr. Rath Health Foundation heeft de praktijken van de TAC en haar financiering door het farmaceutisch kartel publiekelijk gemaakt. In de hoek gedrukt en na herhaaldelijke oproepen om de beschuldigingen via de rechter uit de weg te laten ruimen, liet de TAC zich uiteindelijk overhalen. In het proces dat in Kaapstad aanhangig werd gemaakt, gaat het niet om dr. Rath, maar uitsluitend om de kwestie dat deze groep herrieschoppers gefinancierd wordt door het farmaceutisch kartel. Dr. Rath en zijn stichting zien de afloop van het proces in Kaapstad met vertrouwen tegemoet. Op de dag van de verhandeling hield dr. Rath een publieke toespraak voor het parlementsgebouw in Kaapstad, waarin hij de betekenis van deze kwestie voor de hele wereld duidelijk maakte.

Evenveel vertrouwen verdient de afloop van de huidige bepaalde civiel- en strafrechtelijke maatregelen tegen de Springer-pers. Deze zijn alleen al noodzakelijk om de leugens van dit blad, dat afgelopen jaar al voor schut werd gezet voor miljoenen lezers, voor eens en altijd te beëindigen.