Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De farmaceutische "handel in ziekte"

Toegewijde tuinier "Vergeleken met de werkelijkheid van het farmaceutische kartel, lees je mijn boek als een vakantie- ansichtkaart."
Auteur John Le Carré

Er is een complete industrie met een ingebakken economisch belang om alle informatie over de uitroeiing van ziekten tegen te werken, achter te houden en in diskrediet te brengen. De farmaceutische industrie verdient meer dan een miljard dollar aan de verkoop van geneesmiddelen voor allerlei aandoeningen. Deze middelen kunnen weliswaar symptomen verlichten, maar genezen niet. We moeten beseffen dat deze industrie erop uit is geld te slaan uit gewone ziekten. De genezing of uitroeiing van een ziekte leidt tot de volledige ineenstorting van een miljardenmarkt van farmaceutica.

Ik raad u aan de cruciale punten over de aard van de farmaceutische industrie door te nemen en goed na te denken over al deze punten. Dan zult u begrijpen waarom wij worden doodgegooid met reclamecampagnes van farmaceutische bedrijven die ons willen doen geloven dat zij op "zoektocht naar genezing" zijn, "streven naar de uitroeiing van ziekten" of "de levensverwachting verhogen" en andere valse beloften doen. Met deze misleidende uitspraken maskeert de farmaceutische industrie al decennialang zijn ware aard: maximale winst behalen uit veel voorkomende ziekten.

De "handel in ziekte" van de farmaceutische industrie veroorzaakt meer doden dan alle oorlogen van de mensheid bij elkaar

Als direct gevolg van de farmaceutische industrie zijn meer mensen overleden aan ziekten die te voorkomen zijn, dan in alle oorlogen die de mens ooit heeft gevoerd. De stappen die tot deze tragedie hebben geleid, worden hieronder uiteengezet.

Dat vitamine C de vaatwanden stabiliseert is bijvoorbeeld al 200 jaar bekend, sinds James Lind een tekort aan vitamine C aanwees als oorzaak van bloedverlies en scheurbuik. Elk hoofd van een farmaceutisch bedrijf, elke arts of medische wetenschapper die dit ontkent, moet als ongeloofwaardig worden bestempeld.

Waarom werd deze kennis dan niet toegepast in de strijd tegen hart- en vaatziekten? Waarom was de officiële aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor vitamine C op 60 mg gezet, een hoeveelheid die nauwelijks voldoende is om scheurbuik te voorkomen, maar in ieder geval laag genoeg om er zeker van te zijn dat hart- en vaatziekten epidemische vormen zouden aannemen? Op de volgende pagina vindt u het antwoord.

De hele afgelopen eeuw hebben farmaceutische bedrijven geweten dat een optimale vitamineopname onder de bevolking zou leiden tot de volledige ineenstorting van de miljardenmarkt van de door een arts voorgeschreven geneesmiddelen. Sterker nog, op vitaminen kon geen patent worden aangevraagd waardoor de winstmarges laag bleven. Op grond van deze analyse leunde de overleving van de farmaceutische industrie op twee strategieën:

De farmaceutische industrie is even onmisbaar voor een land als kanker voor het menselijk lichaam

Hoe is het mogelijk dat miljoenen mensen nog steeds bereid zijn miljarden dollars aan het farmaceutische kartel te betalen voor medicijnen die niet genezen en in veel gevallen zelfs schadelijk zijn?

Het antwoord op deze vraag luidt dat in de afgelopen eeuw het farmaceutische kartel en zijn lobbyistenleger een fijnmazig web hebben gesponnen van controle, infiltratie, economische stimuleringsmaatregelen, omkoping, manipulatie en misleiding. De belangrijkste elementen in dit web worden op de volgende pagina onthuld. Miljoenen gezonde en zieke mensen worden systematisch om de tuin geleid door dit web van:

In de toekomst kan geen enkel land het zich permitteren zijn economie te belasten met een farmaceutische industrie die als een kankergezwel groeit ten koste van mensen, bedrijven en de publieke sector, die allemaal bezwijken onder de explosief toenemende kosten voor medicijnen die niet genezen.

21e eeuw: Bevrijding van de gezondheid van mensen

500 jaar geleden verdiende de Rooms-katholieke kerk miljarden Thaler (vroege dollars) aan de verkoop van aflaten, een denkbeeldige "sleutel tot de hemel" voor de gelovigen. Deze misleiding stortte ineen en sleepte een groot deel van de macht van de kerk mee in haar val. Ditzelfde frauduleuze systeem wordt door de farmaceutische industrie gebruikt. Het probeert de "sleutel tot gezondheid" aan miljoenen mensen te slijten en verdient miljarden aan een illusie: het valse idee dat de farmaceutische industrie begaan is met uw gezondheid.

Gezien deze ongezonde toestand is het evident dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe gezondheidszorg. De bevrijding van dit krankzinnige juk van de farmaceutische industrie zal miljoenen individuen, bedrijven en de publieke sector in alle landen ter wereld rechtstreeks en onmiddellijk baten. Dit nieuwe systeem van gezondheidszorg is gebaseerd op een verbeterde kennis en deelname van miljoenen mensen. Basiszorg wordt begrijpelijk, haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Het tijdperk dat gezondheid van de mens werd uitbesteed aan een industrie die er schaamteloos van profiteerde is voorgoed voorbij.

Het nieuwe systeem van gezondheidszorg richt zich op primaire zorg voor de gezondheid, preventie en uitroeiing van ziekten. Gezondheidsconsulenten en gezondheidscentra zullen de talloze medische hightech-centra van nu vervangen. Elke zaak voor gezondheidsvoeding vormt het startpunt voor een gezondheidscentrum in de buurt.

Het nieuwe systeem voor gezondheidszorg wordt gebouwd door toegewijde leken in samenwerking met een groeiend aantal artsen en gezondheidsprofessionals. De meeste gezondheidsprofessionals beseffen dat ook zij door farmaceutische bedrijven zijn gecompromitteerd en slachtoffer zijn geworden van een op medicijnen gerichte gezondheidszorg.

Meer informatie:

16e eeuw: Bevrijding van analfabetisme – 21e eeuw: Bevrijding van de gezondheid van mensen