Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Oproep aan de mensen in de wereld!

Als u meer wilt weten over wat u kunt doen, lees dan de volgende oproep van dr. Rath op 2 november 2002, aan de vooravond van de bijeenkomst van de Codex Alimentarius in Berlijn, Duitsland.

Als arts en wetenschapper die de doorbraak heeft geforceerd in de natuurlijke beheersing van de volksziekten van deze tijd, die een wereldwijde reactie van de farmaceutische industrie heeft veroorzaakt, deed dr. Rath de volgende oproep: ‘Make Health – Not War! Een gezonde wereld is mogelijk!’

Drieduizend mensen die de uitnodiging van de Dr. Rath Health Foundation hadden aangenomen, hebben deze oproep ondersteund:

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is er een medische doorbraak geweest die zoveel veel voorkomende ziekten zou kunnen uitroeien en in een klap zoveel levens zou kunnen redden, als de ontdekking van het belang van vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die essentieel zijn voor de cellulaire stofwisseling en de beheersing van ziekten.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zou één enkele medische doorbraak het aantal doodsoorzaken in de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelingslanden kunnen terugbrengen tot een fractie van hun huidige aantal. In de geïndustrialiseerde wereld zijn we nu in staat hartaanvallen, beroertes, kanker en andere ziekten te beheersen. In de ontwikkelingslanden hebben we nu greep op de gevolgen van ondervoeding en de vatbaarheid voor infectieziekten.

Dr. Rath

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was het mogelijk om binnen slechts enkele decennia zulke verstrekkende doelen te verwezenlijken, omdat de noodzakelijke vitaminen en andere essentiële natuurlijke stoffen in voldoende mate overal ter wereld direct beschikbaar kunnen worden gesteld.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was de verwezenlijking van het doel om te leven in een wereld zonder ziekte zo dichtbij als nu. Het grootste obstakel is het verzet van de geneesmiddelenfabrikanten en de farmaceutische industrie, die voor hun handel afhankelijk zijn van het voortbestaan van ziekten.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid heeft een industrie de gezondheid en de levens van miljoenen mensen langer en stelselmatiger op het spel gezet dan de farmaceutische industrie. Haar enige doel is miljarden dollars winst te maken op het onafgebroken lijden en verdriet van miljoenen patiënten.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid heeft er een grotere ‘misleidingshandel’ bestaan dan de ‘handel in ziekten’ van de farmaceutische industrie. Ze beloven ‘goede gezondheid’, incasseren miljarden dollars en leveren bovenal meer ziekten. Het onvermijdelijke resultaat van deze wereldwijde misleiding en oplichterij is dat geen van de volksziekten noemenswaardig is teruggedrongen of uitgeroeid. De miljarden die aan deze industrie zijn betaald, hebben echter wereldwijd landelijke economieën en particuliere huishoudens geruïneerd.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is er een gewetenlozer poging ondernomen om een wereldwijd miljardenbedrog in stand te houden, door regeringen en nationale en internationale parlementen te misbruiken om beschermende wetten en regels uit te vaardigen; teneinde een betaalbare gezondheidszorg op basis van natuurlijke, niet-patenteerbare therapieën tegen te houden.
Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid heeft er meer verantwoordelijkheid op de schouders van één generatie gerust dan op de onze. Ofwel we slagen erin de mensheid te bevrijden van het juk van de ‘handel in ziekte’, of deze immorele industrie zal de komende generaties blijven doorgaan de mensheid te onderdrukken.
Samen kunnen we een vuist maken en besluiten op te komen voor onze gezondheid en ons recht op vrije toegang tot natuurlijke gezondheid.
Op deze conferentie roepen we de wereldbevolking op zich bij ons aan te sluiten in ons streven de mensheid van ziekten te verlossen:

De omvang van deze strijd is zo gigantisch dat vrijwel geen enkele wereldwijde ontwikkeling er niet door wordt beïnvloed. Wij beseffen dat de politieke leiders bang zijn dat, wanneer de geloofwaardigheid van de farmaceutische industrie wordt verbrijzeld, hun eigen geloofwaardigheid daarmee ook wordt vernietigd. Ze zijn bang dat ze verantwoordelijk zullen worden gesteld voor de misdaden die door de farmaceutische industrie zijn begaan. Ze zijn bang dat, wanneer de ‘muur van het farmaceutische kartel’ valt, de woede en razernij van miljoenen patiënten en hun familie hen ook zal wegvagen!

Dit alles verklaart waarom de politieke lobbyisten van het farmaceutische kartel momenteel op een internationale crisis aansturen en zelfs een oorlog voorbereiden. In het spoor van deze crisis en spanningen worden burgerrechten beknot en ‘noodwetten’ voorbereid, met slechts één doel: het kunstmatig in stand houden van de wereldwijde heerschappij van deze economische krachten. Indien nodig met gebruik van geweld tegen de eigen burgers.

Als direct gevolg van deze ontwikkeling zullen miljoenen mensen nog steeds sterven aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden. Daarom is de inzet voor het handhaven van de vrede even belangrijk als onze inzet voor de bevrijding van de mensheid van de farmaceutische industrie. De inzet voor het recht op natuurlijke gezondheid en de strijd voor vrede zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Wij doen een beroep op de verantwoordelijke politici: ‘Make Health – Not War!’

Wij als mensen hebben hier en nu een historische kans en de verantwoordelijkheid om de mensheid voor alle toekomstige generaties te verlossen van de volksziekten van deze tijd en van gezondheid een mensenrecht te maken.

Wij beloven jullie, de toekomstige generaties, dat we alles in het werk zullen stellen om een gezonde, rechtvaardige en vreedzame wereld aan jullie over te dragen.

Berlijn, 2 november 2002