Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Begin met het opbouwen van een nieuwe gezondheidszorg

Waar u ook woont of werkt, u kunt onmiddellijk beginnen met het opbouwen van een nieuwe gezondheidszorg. Iedereen kan meedoen aan ‘Make Health – Not War’! Ook u zou de verantwoordelijkheid moeten nemen voor uw gezondheid en de invoering van een nieuwe gezondheidszorg, gebaseerd op natuurlijke therapieën, moeten ondersteunen.

Leer

Leer welke voedingsstoffen uw lichaamscellen nodig hebben voor een optimale gezondheid. Benut en deel de informatie over natuurlijke gezondheid die op deze website is verzameld. Deze informatie en de kennis dat gezondheid en ziekte worden bepaald op het niveau van de miljoenen cellen, bieden u een ongekende mogelijkheid om de meest voorkomende ziekten van tegenwoordig op een veilige en natuurlijke manier te voorkomen en te beheersen.

Leer over het nauwe verband tussen gezondheid en vrede aan de ene kant en ziekte en oorlog aan de andere kant. Dezelfde investeringskringen die maar doorgaan met het uit winstbejag op het spel zetten van miljoenen levens; die met alle geweld willen vasthouden aan hun octrooi-inkomsten, waarmee ze de dood van miljoenen mensen in de derde wereld riskeren, deze zelfde belangengroepen steunen momenteel de oorlogsagenda van George Bush.

Omdat deze belangengroepen ook de media in hun greep hebben, zijn deze verstrengelingen nooit direct openbaar gemaakt. De Rockefeller-investeringsgroep controleert Exxon, Texaco, Chase Bank, meer dan 50 farmaceutische bedrijven en ze bezit Time Warner/AOL, het grootste mediaconcern ter wereld.

Handel

Verhef uw stem en praat over deze medische doorbraken. Ondersteun de toepassing ervan. Elke stad, elk land waarin een natuurlijke gezondheidszorg wordt toegepast, zal verlost worden van het juk van de farmaceutische ‘handel in ziekte’. Vanaf dat ogenblik financiert u niet langer deze investeringskringen, die nu de hele aarde dreigen te vernietigen.

Eis dat uw gekozen volksvertegenwoordigers gezondheid een mensenrechtmaken door ziektekostenverzekeringen ertoe aan te sporen de kosten van vitaminen te gaan vergoeden. Zeg tegen uw politieke leiders dat u ze niet zal ondersteunen als zij uw recht op natuurlijke gezondheid niet verdedigen en beschermen. Zeg tegen hen: ‘Make Health – Not War’!

Zet u in voor deze doelen. Praat met uw vrienden en collega's over deze informatie en begin in uw woon- en werkplaats.

Onderwijs

Gezondheidsprofessionals, leraren en de media hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Informeer de mensen die aan u zijn toevertrouwd over de farmaceutische ‘handel in ziekte’. Help ze hun ogen te openen. Vertel ze de waarheid, namelijk dat de schadelijke bijwerkingen van farmaceutische geneesmiddelen de op drie na belangrijkste doodsoorzaak zijn geworden in de geïndustrialiseerde wereld, alleen nog overtroffen door hartaanvallen, kanker en beroertes. Laat ze bovenal weten dat er nu veilige, natuurlijke en effectieve alternatieven bestaan om een goede gezondheid te behouden.

Beslis

Iedereen moet nu een beslissing nemen. Aan welke kant staat u? Aan de kant van die speciale belangengroepen die ziekte en oorlog bevorderen – of aan de kant van diegenen die zich inzetten voor een gezonde en vreedzame wereld? Het is het een of het ander. De beslissing is aan u!

Helaas komt een gezonde en vreedzame wereld niet zomaar uit de lucht vallen. We moeten er met zijn allen voor vechten en deze mensenrechten verdedigen tegen degenen die ze maar blijven minachten.

Als u politicus bent of ambtenaar, draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid. U hebt de constitutionele verplichting om uw burgers te beschermen. Ondersteun wetgeving die de vitaminevrijheid voor de inwoners van uw land zal waarborgen. Wees een voorbeeld voor uw collega-politici door gebruik te maken van de medische doorbraak in de natuurlijke gezondheid, die uiteindelijk zal leiden tot de uitroeiing van de meeste volksziekten.

Voer een gezondheidszorg in die is gebaseerd op natuurgeneeswijzen. Verschaf niet langer een financiële basis voor die speciale belangengroepen die ons beroven van onze gezondheid en ons leven op het spel zetten met slechts één doel: onverzadigbaar winstbejag.