Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Voorlichting over Codex Alimentarius

De Dr. Rath Health Foundation zet zich in voor de bescherming van onze gezondheid. De Codex Alimentarius (voedingsmiddelenwet) heeft grote invloed op onze dagelijkse voeding en gezondheid. Op nationaal en Europees niveau worden wetten voorbereid die de verspreiding van belangrijke gezondheidsinformatie en de vrije toegang tot niet patenteerbare natuurgeneeswijzen (zoals vitaminetherapieën), moeten beperken. De richtlijnen van de Codex worden in hoge mate beïnvloed door de industrie: dus ook door de voedingsindustrie en door de farmaceutische industrie. Bij de vergaderingen van de Codex is het aantal deelnemers van niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden die de industrie vertegenwoordigen, vele malen groter dan het aantal organisaties dat de consumenten vertegenwoordigt. Regeringsvertegenwoordigers hebben nauw contact met de vertegenwoordigers van de industrie en baseren het beleid vooral op basis van de informatie die zij krijgen via deze contacten.

De World Trade Organization (WTO) gebruikt de richtlijnen en voorschriften van de Codex als uitgangspunt bij het behandelen van internationale conflicten die de handel in voedsel betreffen. Het overnemen van de richtlijnen van de Codex in de wetgeving van alle bij de WTO aangesloten landen is min of meer verplicht vanwege het gevaar dat bestaat om betrokken te raken in handelsgeschillen (en deze te verliezen). Het is duidelijk dat regelgeving door middel van de Codex Alimentarius grote gevolgen heeft voor de economie, de gezondheid, en de wereldvoedselvoorziening in het algemeen.

Lezing over de Codex Alimentarius en de rol van de Europese Unie

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over de Codex Alimentarius, maar weet u ook wat de Codex Alimentarius precies inhoudt? Wat de betekenis ervan is voor onze gezondheid? Wat de invloed van de Europese Unie is? En welke rol spelen de multinationals hierin? Men neemt aan dat de Codex Alimentarius als doel heeft de volksgezondheid op internationaal niveau te beschermen en de eerlijkheid in de handel van voedselproducten te bevorderen. Men wil dit doen door de richtlijnen, aanbevelingen en wetgeving op wereldniveau te uniformeren. Dit lijkt veelbelovend, maar is dit ook zo? Welke belangen worden vooral gediend?

DatumPlaats
27-02-09Zoetermeer
Download Flyer
13-03-09Maastricht
Download Flyer
27-03-09Amsterdam
Download Flyer

Jolanda de Groot (organisator/contactpersoon) en het Nederlandse team van de Dr. Rath Health Foundation organiseren een aantal lezingen over de Codex Alimentarius en de rol van de Europese Unie. Op 24-10-2008 werd in Utrecht de eerste lezing gegeven door Paul Anthony Taylor, Director of External Relations Director Dr. Rath Health Foundation. Door middel van deze lezingen willen wij meer inzicht geven in de ontwikkelingen en beslissingen die worden genomen in verband met de Codex Alimentarius en de rol van de verschillende belanghebbende partijen daarbij. Paul heeft regelmatig de vergaderingen bijgewoond van de Codex Alimentarius commissies die zich bezig houden met de implementatie van de Codex op Europees en nationaal niveau.

Wij nodigen iedereen uit voor deze informatieve lezing die in de omgeving van onderstaande plaatsen in Nederland zal worden gegeven. De voertaal is Engels. Aanwezigen ontvangen een boekje waarin de presentatie in het Nederlands is samengevat.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met organisator/contactpersoon Jolanda de Groot via telefoon nummer: 045-7111 223, fax 045-7111 229 of per email Jolanda.degroot@dr-rath-foundation.org