Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Auschwitz-overlevenden stellen grondwet voor nieuw Europa voor

Agenda achter plannen WOIII onthuld!

Auschwitz, Polen, 13 november 2007: Meer dan 30 overlevenden van het uitroeiingskamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de nazi's kwamen in Auschwitz bijeen voor een conferentie van één dag. Op grond van hun unieke morele credo besloot deze buitengewone groep mensen om hun gewicht achter de discussie over de toekomst van Europa te zetten. In een plechtige ceremonie deelden de overlevenden van deze "hel op aarde" hun ervaringen uit het verleden en stelden tevens een grondwet voor voor een "Europa voor het volk, door het volk".

Dit unieke document richt zich op de bescherming van de levens en de gezondheid van mensen die momenteel bedreigd worden door bedrijfsbelangen die multimiljardenwinsten binnenhalen door van het menselijk lichaam een marktplaats te maken. De gemeenschappelijke noemer tussen de farmaceutische sector en de GM (genetisch gemodificeerd) voedselsector zijn gepatenteerde producten die de belangen van reusachtige investeringsgroepen dienen ten koste van de gezondheid en de levens van miljoenen mensen. "Dit is niet een politieke campagne maar een kwestie van moraal", zei August Kowalczyk, oprichter van de Stichting Hospice Auschwitz (Fundacja Hospicjum Oswiecim), de hoofdorganisator van de conferentie.

Een bijzondere verwijzing werd gemaakt naar het feit dat de Auschwitz doodsfabriek tevens een slavenarbeidskamp was van IG Auschwitz, een 100% dochteronderneming van het chemisch kartel IG Farben, dat bestaat uit Bayer, BASF, Hoechst en andere bedrijven die vandaag nog miljoenen levens bedreigen - echter op subtielere wijze. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Dr. Rath Health Foundation, die reeds lange tijd kritiek uit op de farmaceutische handel met ziekte. Voor zijn werk in dienst van het mensdom ontving deze organisatie tevens de "vredesboodschap" van de Auschwitz-overlevenden, met het symbolische verzoek om de herdenking van Auschwitz de toekomst in te dragen.

In zijn toespraak deelde Dr. Rath mee dat dezelfde bedrijfsbelangengroepen, namelijk het olie- en geneesmiddelenkartel dat WOII mogelijk maakte, nu openlijk WOIII aan het overleggen is – inclusief een kernholocaust. "Na de onthulling tijdens deze conferentie zullen deze plannen niet langer uitgevoerd kunnen worden."

Klik hier om foto's van de conferentie te bekijken.

Klik hier om een kort vraaggesprek met August Kowalczyk te bekijken.

Klik hier om de inhoud van de met de vredesboodschap voorgestelde nieuwe grondwet voor Europa te lezen.