Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

GRONDWET VAN DE INWONERS VAN EUROPA

Deze Grondwet werd door overlevenden van Auschwitz de mensen van europa als basis van een toekomstig europa voorgelegd.

DOORGEVEN VAN DE HERINNERINGEN – DOORGEVEN VAN HET LEVEN

OPROEP VOOR ÉÉN EUROPA
VOOR DE MENS – DOOR DE MENS

Inleiding

Wij, de overlevenden van de Holocaust – zijn bestempeld als slaven, gebrandmerkt door nummers, wat ons is aangedaan is in de Duitse Nazi concentratiekampen. Wij voelen dat de wereld snel voorbij gaat, de wereld is een toenemende weerstand geworden tegen onze getuigenis over honger en ellende, over vernietiging/ beëindigen van de slavernij, over oorlog en verraad en andere Nazi misdaden.

Wij overlevenden, hebben geleefd en hebben de realisatie gezien van een idee voor een nieuw Europa. Dit Europa zou gebouwd moeten worden op de herinnering van het verleden, als een fundamenteel principe van een Europa voor het volk/de mens, door het volk/de mens.

Echter, wat wij opmerken, zijn steeds meer en meer schendingen van dit principe.

In de geschiedenis van Europa zijn de basis rechten van de mens voor de gezondheid en het leven het meest geschonden geworden. In de laatste eeuw alleen al, hebben twee oorlogen de levens gekost van 100 miljoen mensen.

In de cyclus van de gebeurtenissen die het beeld van Europa gemaakt heeft, stond een plek symbool voor de foltering(strijd) en de dood: Het Duitse Nazi concentratie en uitroeiingskamp Auschwitz-Birkenau.

Honderden duizenden mannen en vrouwen vanuit heel Europa hebben gevangen gezeten in concentratiekampen en hebben hun levens verloren als slaven in de naam van het bedrijfshebzucht. Nog meer, tienduizenden van hun, hebben hun leven verloren aan peusdo-medische experimenten die zijn uitgevoerd op gevangenen om patenten te verkrijgen voor verscheidende medicijnen in naam van verschillende farmaceutische bedrijven binnen IG Farben.

Vandaag, het bouwen van een nieuw Europa doet zich voor op een moment waar, wij, de "getuigen van tijd" nog steeds onze getuigenis geven voor de consequenties van veronachtzaming van mensenlevens en de behoeftes van de mensen.

Onze levens zijn gevormd in een tijd waar het menselijke leven geen enkele waarde had, en de slaaf alleen nodig was voor zijn diensten. De absolute eigenaren van een menselijk leven waren niet de zogenaamde SS-mannen maar de robots van geld en macht van IG Farben Auschwitz.

Dit is de reden waarom wij ons verantwoordelijk voelen voor het proces van het bouwen van een nieuw Europa voor het volk/de mens door het volk/de mens. Dit is niet een geschil van een politieke mening.

Dit is onze oproep om te herinneren.

Dit is onze oproep voor het leven.

Voor rationeel denken.

Voor een Europa voor de mens door de mens.

Voor het doorgeven van een herinnering.

Voor het doorgeven van leven.

We zouden nooit moeten toestaan dat dit doorgeven zal worden, zelfs als achter de gordijnen van het nieuwe Europa, rare maskers verschijnen die de op de gezichten van de IG Farben Auschwitz lijken.

DE GRONDWET VAN DE INWONERS VAN EUROPA

De meest fundamentele rechten van de mens zijn de rechten op gezondheid en leven. Deze rechten worden niet alleen bedreigd door militaire conflicten, maar ook door bedrijfsbelangen en hun toenemende pogingen om het menselijke lichaam en hun kennis te exploiteren alsof het eigen exclusieve eigendom is en inkomstenbron.

DAAROM VERKONDIGEN WIJ ONVERVREEMDBAAR RECHTEN AAN VOOR IEDERE EUROPEAAN:

HET RECHT OP GEZONDHEID.

Onze gezondheid en onze lichamen zijn de meest waardevolle bezitten die we hebben. Ze mogen niet geëxploiteerd worden als markt voor Gepatenteerde drugs of elke andere vorm van commercialisering. De uitbreiding van ziektes als markten voor drugs is onwettig.

HET RECHT OP LEVEN

Het genoom (DNA) van de mens als de blauwdruk van het leven en de biologische basis van ons bestaan, is van ieder mens. Pogingen om de genetische code te bezitten en deze als doel het na te maken, te verkopen en het manipuleren van het menselijke lichaam of delen ervan of voor bedrijfsvoordeel te gebruiken is onwettig en daarom verboden.

HET RECHT OP NATUURLIJK VOEDSEL

De genetische informatie van alle planten en het voedsel in onze velden en tuinen, duizenden jaren geleden heeft gegroeid. Manipulatie en verandering van de genetische code van planten met het doel om patenten te krijgen over hun en creëren globale marktmonopolies waardoor het gevaar ontstaat dat onze voedselvoorraden beheerd worden door bedrijfsbelangen.

DIE ACTIVITEITEN ZIJN ONWETTIG.

De reden waarom deze fundamentele rechten van de mens nog niet universeel geaccepteerd zijn en toegepast is het principe van de patententering. Patenten zijn de economisch instrumenten die opgeblazen terugkeren op investeringen voor de gehele industrie? Inclusief de industrieën die direct effect hebben op de mens zijn leven en gezondheid.

HET LEVEN MOET NIET GEPATENTEERD WORDEN.

Teneinde om dit principe af te dwingen en de gezondheid en levens van deze en de toekomstige generaties Europeanen te beschermen, patenten in het gebied van de gezondheid, het leven en voedsel zijn onwettig verklaard.

Wij roepen de burgers van Europa op die dit voostel van de GRONDWET VAN DE BURGERS VAN EUROPA gaan lezen om te steunen met hun handtekeningen.

HET IDEE VAN EUROPA VOOR DE MENS DOOR DE MENS

Deze voorgestelde grondwet is bedoeld als een blauwdruk die beschrijft wat de fundamentele rechten van de mens dwars door Europa meegeteld het recht op een gezonde leefomgeving, respect voor de mens zijn waardigheid en bescherming van alle sociale waarden.

Wij, geven deze oproep door aan de burgers van Europa. Ze zijn de ware beschermers van de herinnering en behoeden de historische herinnering over generaties en deze zullen worden gecontinueerd worden door het doorgeven van de herinnering en het doorgeven van het leven.

Ondertekend

door de OVERLEVENDEN te samen met de BESCHERMERS VAN DE HERINNERING

Download:
OPROEP VOOR ÉÉN EUROPA VOOR DE MENS – DOOR DE MENS [PDF, 32kB]