DE DOOR DR. RATH OPGERICHTE GEZONDHEIDSONDERNEMING IS UNIEK OP DE WERELD:
ALLE WINST VLOEIT TERUG IN EEN STICHTING ZONDER WINSTOOGMERK. lees hier verder…

Dr. Rath Health Foundation

 

Dr. Matthias Rath

Image of Dr. Matthias RathDr. Matthias Rath is de arts en wetenschapper die baanbrekende ontdekkingen deed op het gebied van de natuurlijke beheersing van kanker, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.

Veelgestelde vragen

  • Wat is een vitamine?
  • Krijgen we niet alle benodigde vitaminen binnen via onze voeding?
  • Is de ADH niet voldoende?

Meer…


De ebola-epidemie: een kans om natuurlijke geneeskunde te omarmen

Overal in de wereld stonden de  krantenkoppen vol van de Ebola-epidemie. Ebola is een zeer ernstige besmettelijke en dodelijke virusziekte die men niet mag onderschatten. Maar, zoals altijd, worden dergelijke uitbraken van ziekte onmiddellijk gebruikt door de belangenbehartigers van de wereldwijde handel in ziekten, met de daarbij behorende angsten, namelijk, de farmaceutische industrie.

Lees hier verder

„Voortgang van leven – oprichting van een nieuwe wereld”.

De twee meestgeschondenmensenrechte in de wereldgeschiedenis zijn: het recht op gezondheid en het recht op leven. Alleen al in de 20ste eeuw werden twee wereldoorlogen gevoerd, ten behoeve van zakelijke belangen, die het leven hebben gekost dan meer dan 100 miljoen mensen. Vandaag zijn wij bijeen gekomen in Auschwitz, de plaats die wereldwijd bekend is vanwege de onuitsprekelijke

Lees hier verder

Onze Tyfoon Haiyan donatie:
Geef een man een boot en je voedt hem voor een mensenleven

In november 2013 , tyfoon Haiyan , een krachtige tropische cycloon , verwoestte de Filipijnen . De tyfoon kostte meer dan 6000 Filipijnse mensen het leven, meer dan 28.000 mensen raakten gewond en meer dan 1 miljoen woningen waren gedeeltelijk of volledig verwoest . De vernietiging was zo groot dat zelfs in januari 2014 nog lichamen werden gevonden.

Find out more here

EU keurt GM-maïs goed en toont nog maar eens aan dat het de bedrijfsbelangen vertegenwoordigt

Door de goedkeuring van de teelt van genetisch gemodificeerde ( GM) maïs in Europa , heeft Brussel nog maar eens aangetoond dat deze constructie de bedrijfsbelangen vertegenwoordigt. De maïs , geproduceerd door de Amerikaanse chemi-giganten Du Pont en Dow , werd goedgekeurd ondanks het feit dat een meerderheid van de leden van het Europees Parlement heeft tegen gestemd en ondanks het feit dat uit onderzoeken blijkt dat een overweldigende meerderheid van de mensen in Europa tegen GM voedingsmiddelen zijn.

Lees hier verder:

Dr. Rath's Open Brieven:

Geschiedenis wijst uit dat onze analyses iedere keer JUIST waren!

Dr. Rath heeft vanaf 2003 meer dan 40 Open brieven gepubliceerd in de New York Times en andere internationale gerenommeerde kranten. De brieven gingen veelal over de politieke controle van de olie- en farma industrie en de komst van nieuwe alternatieve technologieën op het gebied van gezondheid en energie die deze industrie bedreigen.

In dit artikel, kijken we terug naar een selectie van onze brieven en onderzoeken we of deze analyses uiteindelijk correct zijn geweest.

Lees hier verder:

Het boek “De Nazi-achtergronden van de EU Brussel”  is een boek wat U altijd al wilde weten over Brussel maar niemand U durfde te vertellen.

Het bevat onthullend materiaal uit internationale archieven en onthuld de ware achtergrond van de EU.

Het boek is nu online te lezen:
http://www.relay-of-life.org/nl/chapter.html

Verkiezingen 2012

Woensdag 12 september 2012 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.

Eén van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is het onderwerp: Europa.

Op zaterdag 8 September, voorafgaande aan de verkiezingen stond in de Telegraaf een column van Prof. Dr. B. Smalhout (zie afbeelding) waarin hij verwees naar ons boek: "The Nazi-roots of the Brussels EU" De strekking van zijn column is dat niemand inziet dat de EU in essentie een Duitse wurgband is, ontworpen door oud-nazi's.

Veel voormalige kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog (en veroordeelden in het na-oorlogse oorlogstribunaal in Neurenberg) waren betrokken bij de opbouw van de EU. De meest beruchte was Walter Hallstein (1901-1982), een oud nazi-jurist die furore maakte in Nazi Duitsland met zijn ideeën over een verenigd Europa onder Duits-nazi bewind. Hij werd na de oorlog de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde zichzelf daarbij als de premier van Europa. De EU is de ideale staatsvorm voor een oude nazistische gedachte: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer." Een wens gedreven door enkele machtige industrieën die onder meer beide Wereldoorlogen faciliteerden en financierden.

Als u het belang begrijpt van deze boodschap - namelijk de toekomst van Europa - besteedt dan a.u.b het komende half uur om dit bericht door te sturen aan zoveel mogelijk vrienden en familie in uw omgeving.

Lees en download ons boek, gratis op onderstaande link:

http://www.relay-of-life.org/nl/chapter.html

Belangrijke informatie

Op donderdag 22-09-2011 stond in het politieke katern van de New York Times, een advertentie voor het nieuwe boek van Dr. Rath en Dr. Niedzwiecki: "Victory over cancer". Op deze dag waren regeringsleiders uit heel de wereld in New York aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En zij lezen allen de New York Times.

De hele wereld is nu op de hoogte van de doorbraak bij de natuurlijke bestrijding van kanker: Niemand kan nu nog zeggen: Dat wist ik niet.

Het voorbij gaan aan deze feiten getuigt van grove nalatigheid.

Meer informatie – in het engels- vindt u op deze website: www.victory-over-cancer.org

Ontmanteling van de 'Brusselse EU' - een voorwaarde voor het recht op de vrijheid om wereldwijd te kiezen voor natuurlijke gezondheid

De campagne ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’ is gericht op het garanderen van de vrije keuze voor natuurgeneeswijzen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke gronden, voor alle burgers van de Europese Unie. De petitie werd inmiddels ondertekend door meer dan een kwart miljoen mensen uit alle 27 lidstaten van de EU. De Dr Rath Health Foundation coördineert dit initiatief.

De Dr Rath Health Foundation is zich volledig van bewust van het feit dat de EU niet van plan is om gehoor te geven aan de eisen van de Europese burgers, ondanks de toenemende publieke steun voor deze campagne. De ‘Brusselse EU’ is in feite een dictatoriaal instituut dat opereert buiten de fundamentele beginselen van vrijheid en democratie. De 27 'commissarissen' van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de ‘Brusselse EU’ en haar voorzitter Herman Van Rompuy, werden niet door de burgers gekozen. Het democratische kiesrecht van de burgers is in feite overgedragen en opgeofferd aan zakelijke belangen.

Lees hier verder…

Movement of life!

In de afgelopen week hebben we, tijdens de G-20 conferentie in Londen, de krachtmeting kunnen volgen tussen de gevestigde orde en de macht van de verandering.
Lees hier verder…

Hoe zit het met de paniek rondom de varkensgriep?

Met de regelmaat van de klok worden via de massamedia berichten de wereld ingestuurd over epidemieën die worden verondersteld de hele wereldbevolking te bedreigen. In 2003 was het SARS (Severe Acute Respiratory Syndome), drie jaar later de vogelgriep en nu, weer drie jaar later, de onrust rondom de varkensgriep.

Lees hier verder… [PDF, 257kB]

Voorlichting over Codex Alimentarius

De Dr. Rath Health Foundation zet zich in voor de bescherming van onze gezondheid. De Codex Alimentarius (voedingsmiddelenwet) heeft grote invloed op onze dagelijkse voeding en gezondheid. Op nationaal en Europees niveau worden wetten voorbereid die de verspreiding van belangrijke gezondheidsinformatie en de vrije toegang tot niet patenteerbare natuurgeneeswijzen (zoals vitaminetherapieën), moeten beperken. De richtlijnen van de Codex worden in hoge mate beïnvloed door de industrie: dus ook door de voedingsindustrie en door de farmaceutische industrie. Bij de vergaderingen van de Codex is het aantal deelnemers van niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden die de industrie vertegenwoordigen, vele malen groter dan het aantal organisaties dat de consumenten vertegenwoordigt. Regeringsvertegenwoordigers hebben nauw contact met de vertegenwoordigers van de industrie en baseren het beleid vooral op basis van de informatie die zij krijgen via deze contacten.

Lees hier verder…

De tekenen des tijds herkennen!

Gerenommeerd tijdschrift op het gebied van onderzoek naar kanker nodigt dr. Rath uit – en trekt de uitnodiging dan toch weer in…

Wij staan voor een nieuw tijdperk in de geneeskunde, we gaan van de geneeskunde in het belang van de farmaceutische investeringen naar een geneeskunde in het belang van de mensen: dit doel, dat mede mogelijk is gemaakt op grond van het wetenschappelijke werk van dr. Rath, bepaalt het werk van onze Gezondheidsalliantie.

Lees hier verder…

De invloed van de Grote Media

Na een stroom van protesten die uitbrak na de recente publicatie van het Cochrane review, duurde het niet lang voor er bewijs boven water kwam dat bepaalde redacteuren hun journalisten onder druk hadden gezet om het review te ondersteunen.
Zo schreef Britse journalist en schrijfster Rachel Johnson een artikel met de titel "Niet zo vitale vitaminen" voor de Sunday Times waarin ze de review citeerde en beweerde dat vitaminen geldverspilling waren en dat het innemen ervan de levensduur verkortte.

Lees hier verder…

Nieuwste poging om vitaminen in diskrediet te brengen: Is dat niet misdadig?

In augustus 1947, twee jaar na het einde van de Tweede Wereld Oorlog, verschenen vierentwintig managers van het I.G. Farben farmaceutisch en chemisch kartel voor het internationale oorlogstribunaal in Neurenberg in Duitsland omdat ze werden beschuldigd van misdaden als massamoord en misdrijven jegens de menselijkheid. Het vonnis van het tribunaal kwam 11 maanden later en zorgde ervoor dat er aan dertien van deze gedaagden een gevangenisstraf werd opgelegd van achttien maanden tot acht jaar.
Zestig jaar verder, in april 2008, lezen we in de media nog altijd dat het gebruik van vitaminesupplementen kan leiden tot een vroegtijdige dood. Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd namens de Cochrane Collaboration door onderzoekers van de Kopenhagen Universiteit in Denemarken, bleek het gebruik van bètacaroteen, vitamine A en vitamine E te leiden tot "aanzienlijk hogere sterfte", terwijl proeven met vitamine C "geen duidelijk effect" bleken te hebben.
Lees verder om te ontdekken wat de wereldmedia u niet heeft verteld over dit Cochrane review, zoals de mogelijke historische parallel met misdrijven die zijn gepleegd door de managers van het I.G. Farben kartel.
Lees hier verder…

Heeft de maffia het voor het zeggen in Brussel?

Alle twijfel over de politieke richting die de Europese Unie opgaat werd onlangs voor eens en altijd opgehelderd toen EU-commissaris voor Justitie Franco Frattini plannen aankondigde om alle bezoekers aan de grens te controleren en een vingerafdruk te laten geven. Vanaf 2009 worden alle EU-paspoorten verplicht voorzien van een digitale vingerafdruk en foto en vanaf 2011 zullen niet EU-ingezetenen die een visum aanvragen verplicht worden hun biometrische gegevens in te dienen.
Lees hier verder…

De cholesterol fraude wordt blootgesteld

Honderden miljoenen mensen wereldwijd (100 miljoen in de VS) hebben opnieuw hun gezondheid en levens in gevaar gebracht om de winsten voor de geneesmiddelenbedrijven te vergroten!
Lees hier verder…

ROUTEKAART NAAR EEN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG VOOR ONS ALLEMAAL

Op 15 januari 2008 deed onder andere de "New York Times" verslag van een klinisch onderzoek met een combinatie van twee cholesterolverlagende medicijnen (statinen) dat schokkende resultaten had opgeleverd. Patiënten die deze statinen innamen kregen twee keer zo snel last van artherosclerotische plaques – de oorzaak van hartaanvallen – als de controlegroep. Erger nog, de medicijnfabrikant had deze cruciale informatie bijna twee jaar verzwegen – ondanks het feit dat 5 miljoen mensen deze medicijnen momenteel slikken. Statinen zorgen jaarlijks voor een omzet van $40 miljard omdat gedacht wordt dat ze hartaanvallen voorkomen. Dit onderzoek brengt de geloofwaardigheid van de hele medicijnindustrie in gevaar. Er is momenteel een congressioneel onderzoek gaande.
Lees hier verder…

Codex Alimentarius: Beheersing en verloochening van de wetenschap

Het ooggetuigenverslag van Paul Anthony Taylor beschrijft hoe Codex de voordelen voor de gezondheid van vitaminen, spoorelementen en voeding blijft ontkennen in het gevecht tegen de meest voorkomende ziekten en legt uit dat de grote multinationale bedrijven in de levensmiddelen, biotech en farmaceutische industrieën hier de grootste vruchten van plukken.
Klik hier om het artikel te lezen.

Auschwitz-overlevenden stellen grondwet voor nieuw Europa voor

Agenda achter plannen WOIII onthuld!

August Kowalczyk, Dr Matthias RathAuschwitz, Polen, 13 november 2007: Meer dan 30 overlevenden van het uitroeiingskamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de nazi's kwamen in Auschwitz bijeen voor een conferentie van één dag. Op grond van hun unieke morele credo besloot deze buitengewone groep mensen om hun gewicht achter de discussie over de toekomst van Europa te zetten. In een plechtige ceremonie deelden de overlevenden van deze "hel op aarde" hun ervaringen uit het verleden en stelden tevens een grondwet voor voor een "Europa voor het volk, door het volk".

Lees hier verder…

 

Waarom Sarkozy en Bush wereldoorlog III nodig hebben

Vandaag en morgen bezoekt de Franse president Nicolas Sarkozy de VS, waarbij hij zichzelf presenteert als een 'vriend van Amerika', maar de werkelijkheid is van bedenkelijke aard: Zijn bezoek dient voor de planning van de eerste nucleaire oorlog in de geschiedenis van de mensheid. De mensen in Amerika en in de hele wereld hebben het recht dit te weten, wie is dhr. Sarkozy?
Lees hier verder…

Een vraag voor de Europese Commissie:
Zijn wortels en paranoten gevaarlijker dan vitaminesupplementen?

De Europese Commissie legt momenteel de laatste hand aan methodes voor de instelling van maximumniveaus voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen.
Lees hier verder…

Waar - Krant voor Gezondheid en tegen Onwetendheid

Choquerend!

Waarom de heer Schäuble AMOK maakt:

BASF, Bayer, Hoechst (IG Farben) financierden de NAZI'S

De 2e Wereldoorlog was een veroveringsveldtocht van het olie- en farmakartel

Farma-Schäuble onder druk

Lees hier verder…

 

Oorlogshonden

Ik heb een hekel aan poedels!!De Franse Minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner zei onlangs dat de wereld zich moet voorbereiden op een oorlog door het kernprogramma van Iran.

Als dusdanig, is het nu duidelijk dat zijn chef-, Franse President Nicolas Sarkozy, van plan is de rol van de vroegere Britse Eerste Minister, Tony Blair over te nemen.

Meer…

 

Een moderne generaal-majoor aan de kaak gesteld?

De fictieve generaal-majoor die in de komische opera van Gilbert en Sullivan "De piraten van Penzance" uit 1879 verschijnt, is beroemd om zijn opschepperige gezang over zijn buitengewoon brede algemene kennis. Niet bepaald de meest bescheiden persoon onder de mensen, beweert hij op een komische wijze dat hij alles weet over de meest uiteenlopende onderwerpen of er alles van begrijpt, en vertelt het publiek herhaaldelijk dat hij "absoluut model staat voor een moderne generaal-majoor."
Lees hier verder…

Vitamine- en mineralentekorten komen veel voor in Europa

Waarom wil de Europese Commissie dan duizenden supplementen verbieden terwijl ze al hebben toegegeven dat de meeste ervan veilig zijn?
Lees hier verder…

Codex: Wat het is en hoe het uw gezondheid beïnvloedt?

Oktober 2006 – Codex is niet een makkelijk onderwerp om te begrijpen. Ondanks de ruim 20 comités die jaarlijks bijeenkomen, en de uitgegeven rapporten met een totaalaantal bladzijden van minstens 1400 in 2005 alleen al, zijn de meeste mensen zich zalig onbewust van de mate waarin de activiteiten van Codex hun gezondheid beïnvloeden. Lees door en ontdek het verhaal achter de manier waarop Codex Alimentarius Commissie de "handel met ziekte" ondersteunt.
Lees hier verder…

De zaak British Medical Journal

"BMJ pays out to doctor over 'child death' story"

Lees de achtergronden over deze zaak…

Open brief van dr. Matthias Rath aan Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ:

Beste mevrouw Godlee,
Ik mag aannemen dat u ervan op de hoogte bent dat British Medical Journal (BMJ) een vernietigend artikel heeft gepubliceerd dat niet alleen mijn persoon in diskrediet heeft gebracht, maar dat bovendien het effect van behandelingen in twijfel heeft getrokken die voortvloeien uit mijn onderzoeken op het gebied van de natuurlijke beheersing van kanker.
Lees hier verder…

Heren Bush en Rumsfeld: het spel is uit!

Leden van de regering Bush haalden onlangs ongekend fel uit naar hun critici, verwijzend naar nazisme en fascisme. Minister van Defensie Rumsfled leidde de aanval.
Lees hier verder…